The auction will start on 16.11.2021

Auction 105. Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28767

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA / belki, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Perzyński.

Fi.1
100 PLN
28768

1918 Skałat, znaczek z nadrukiem poczty lokalnej, gwarancja Korszeń.

Fi.1
180 PLN
28769

1918 Pułtusk, znaczek z nadrukiem poczty lokalnej, gwarancja Jungjohann, Rachmanow.

Fi.1
120 PLN
SOLD
28770

1918 Baranów, przekaz pieniężny nadany 16.12.18 z Baranowa do Tarnobrzegu, znaczki unieważnione na przekazie ręcznym stemplem poczty lokalnej w Baranowie "Polska / poczta", znaczki na froncie przekazu naklejone na przekaz w poprzek uzyskał nadruki pionowe, bardzo rzadkie - znane kilkanaście przekazów z okresu przedświątecznego 1918 roku, przekaz w bardzo dobrym stanie zachowania, fotoatest Petriuk.

Fi.1, 2, 9
30 000 PLN
28771

1918 Sieradz, znaczki z nadrukiem poczty lokalnej, gwarancja Bojanowicz, Rachmanow.

Fi.1, 4, 5, 7a, 7b, 8, 9
600 PLN
28772

1918 Przedbórz, cięta seria pierwszego wydania na podlepkach, gwarancja Walocha.

Fi.1-4A
450 PLN
28773

1918 Dziedzice, nierozcięty znaczek za 50 hal. z dwoma nadrukami lokalnymi z nowym nominałem, znaczek stemplowany austriackim kasownikiem Dziedzic, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.2
5 000 PLN
28774

1918 Mielec, ekspresowy list polecony nadany 4.12.18 z Mielca do Krakowa, sekretnik opłacony znaczkami z lokalnym nadrukiem Mielca II wydania, opłata zgodna z taryfa pocztową; list 20 hal., polecenie 25 hal. i ekspres 60 hal., stempel odbiorczy z Krakowa, unikalny na sekretniku i dekoracyjny walor, fotoatest Petriuk, Schmutz.

Fi.2, 7, 8
6 500 PLN
28775

1918 Mielec, list wysłany 24.12.18 z Mielca do Myślenic, znaczki z nadrukiem II wydania lokalnego Mielca, opłata za list zwykły wynosiła 25 hal., ten list opłacono w wysokości 45 hal., być może miał być nadany jako polecony według starej taryfy pocztowej, 16.12.18 podniesiono taryfę o 5 hal. i wysłano jako zwykły już po wcześniejszym naklejeniu znaczków, listy obiegowe ze znaczkami tego wydania są bardzo rzadkie, fotoatesty Petriuk, Schmutz.

Fi.2, 9
6 000 PLN
28776

1918 Pułtusk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.4
150 PLN
SOLD
28777

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem poczty lokalnej I wydania unieważnione stemplem prowizorycznym, gwarancja Bojanowicz, Rachmanow.

Fi.4, 5, 6, 7, 8, 10
600 PLN
28778

1918 Skierniewice, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu II - kwadratowa kropka, w kolorze niebieskim, ładny stan; sygnowany Rachmanow.

Fi.4II
40 PLN
28779

1918 Włocławek - I wydanie, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA" w kolorze czarnym, stempelkiem metalowym o wymiarach 16,5 x 7 mm, piękny stan, gwarancja Gryżewski, Perzyński.

Fi.4a
240 PLN
SOLD
28780

1918 Ciechocinek, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z unikalnym lokalnym nadrukiem, według Włodzimierza Rachmanowa (cytat): to najrzadsze wydanie lokalne z tego okresu, znane z kilku lub nawet w pojedynczych egzemplarzach każdej wartości, przedrukowano je gumowym stempelkiem "PoczTa poLska" złożonym z pojedynczych liter i wobec braku odpowiednich małych użyto również w środku litery duże; nadruk jest czysto fioletowy, przeważnie dość słabo odbity; odkryte zostały stosunkowo późno, bo pierwszy znaczek wartości 10 fen., który zobaczyłem dostałem od mego przyjaciela p.Kazimierza Gryżewskiego dopiero w roku 1927; znaczek ten p.K.Gr. znalazł w masówce..;.. dzięki temu, że wydanie to było ukryte prawie 10 lat przed zbieraczami i handlarzami, nie zdołano zrobić "drugich wydań" lub nowodruków, dzięki czemu wydanie to, jak już zaznaczyłem, uważam za najbardziej solidne i rzadkie ze wszystkich wydań lokalnych PP na GGW: lekkie przebarwienia jak na większości znaczków z obiegu, poza tym w ładnym stanie; gwarancja i historyczny fotoatest Gryżewski.

Fi.5
25 000 PLN
28781

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, znaczek bez gumy, gwarancja Falkowski.

Fi.5
35 PLN
SOLD
28782

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, rzadki w tak ładnym stanie z pełną oryginalna guma bez podlepki; gwarancja Perzyński.

Fi.5
300 PLN
SOLD
28783

1918 Skałat, znaczek z nadrukiem poczty lokalnej, gwarancja Korszeń.

Fi.5
150 PLN
28784

1918 Mielec, przekaz pieniężny z Mielca nadany 28.12.18 do Krakowa, mieszana frankatura znaczków austriackich i znaczka lokalnej poczty w Mielcu z trzecim typem nadruku II wydania, znaczek na tym przekazie reprodukowany w artykule L.Schmutza w Fialteliscie 11/202, znaczki wydań lokalnych Mielca bardzo rzadko spotykane i oferowane.

Fi.5
3 000 PLN
28785

1918 Baranów, przekaz pieniężny nadany 23.12.18 z Baranowa do Ulanowa, znaczki unieważnione na przekazie ręcznym stemplem poczty lokalnej w Baranowie "Polska / poczta", znaczek za 1 kor. naklejony na przekaz odwrotnie uzyskał odwrócony nadruk, oberwana połówka znaczka ekspresowego, bardzo rzadkie - znane kilkanaście przekazów z okresu przedświątecznego 1918 roku.

Fi.5, 10No,13
16 500 PLN
28786

1918 Ostrów, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem o wymiarach 18 x 18,75 mm typu I "Polska / Poczta / dwie belki / Ostrów", kasowany unarodowionym datownikiem na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.5I
325 PLN
28787

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym, podlepka i ślady podklejenia do innego arkusza, gwarancja Walocha.

Fi.5I
150 PLN
SOLD
28788

1918 Ostrołęka, list z Ostrołęki do Warszawy, opłata znaczkiem serii pomnikowej i znaczkiem z lokalnym nadrukiem Ostrołęki typu I unieważnione przez kreślenie tuszem, stempel odbiorczy z Warszawy z datą 3.12.18, rozdarta klapa koperty, rzadkie, gwarancja Petriuk.

Fi.5I
10 000 PLN
28789

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II stemplowany na wycinku, gwarancja Korszeń.

Fi.5II
300 PLN
28790

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / dwie belki", kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.6
40 PLN
28791

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym pierwszego wydania, gwarancja Walocha.

Fi.6
80 PLN
28792

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze czerwonym, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.6I
40 PLN
28793

1918 Aleksandrów Kujawski, kartka pocztowa wysłana z Aleksandrowa Kujawskiego 18.12.18 do Łodzi, kartka opłacona znaczkiem z ręcznym nadrukiem lokalnym w kolorze czerwonym, bardzo dobry stan zachowania, bardzo rzadkie, gwarancja Schmutz, fotoatest Petriuk.

Fi.7
12 000 PLN
28794

1918 Ostrołęka, znaczek z lokalnym nadrukiem z Ostrołęki typu I, duże podlepki i ślady podklejenia, gwarancja Jungjohann, Petriuk.

Fi.7I
1 500 PLN
28795

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze fioletowoniebieskofim z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / dwie belki", kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.7b
40 PLN
28796

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze fioletowoniebieskim z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, , kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.7b
100 PLN
28797

1918 Pułtusk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.7b
150 PLN
28798

1918 Włocławek, wycinek z obiegowego listu opłaconego znaczkami dwóch wydań przedrukowych unieważnionych stemplem prowizorycznym Włocławka, gwarancja Korszeń.

Fi.8, 19
160 PLN
28799

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.8I
150 PLN
SOLD
28800

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I stemplowany na wycinku, gwarancja Korszeń.

Fi.8aI
250 PLN
28801

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II stemplowany na wycinku, gwarancja Korszeń.

Fi.8aII
300 PLN
28802

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 f. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska poczta / dwie belki / Łęczyca", gwarancja Ernst, Falkowski.

Fi.8a No
750 PLN
28803

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja Mikstein, z znaczeniem Schmutz.

Fi.8bI
1 000 PLN
28804

1918 Ostrów, parka znaczków z nadrukiem lokalnym typ I i II, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.8bI + *bII
1 500 PLN
28805

1918 Kalisz, znaczki z nadrukiem lokalnym pierwszego wydania na wycinku z listu, gwarancja Rachmanow.

Fi.9, 11
300 PLN
28806

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I stemplowany na wycinku, gwarancja Schmutz.

Fi.9I
350 PLN