The auction will start on 16.11.2021

Auction 105. Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
32107

1944 kartka poczty polowej Powstania Warszawskiego adresowana na ul. Nowy Zjazd, dwa stemple poczty harcerskiej; nadawczy i cenzury, z lilijkami i datowniki oznaczające daty nadejścia z datami "12 SRP. 1944" i "14 SIERP 1944", kartka uszkodzona w dolnej części, fotoatest Korszeń. Kartka prezentowana w katalogu Fischera T II str58.

Fi.3, 27, 28, 1
3 000 PLN
32108

1944 znaczki Generalnego Gubernatorstwa unieważnione grzecznościowo stemplem powstańczym z lilijką harcerską ""POCZTA HARCERSKA", datownik z data "14 SIERP. 1944", fotoatest Korszeń.

Fi.4
1 200 PLN
32109

1944 składany list z kartki papieru nadany 19.08.44 adresowany na ul. Szarą, stempel "A.K. na BARYKADACH / m" stosowany przez pocztę polową na Mokotowie, stempel cenzury "SPRAWDZONO", wedle atestu "stan zachowania dobry" (jak na skanie), gwarancja Łaszkiewicz i z atestem Korszeń.

Fi.15, 3
3 000 PLN
32110

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe tzw. mokotowskie; fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 1+2 zł.., sygnowane; wielka rzadkość tego przedruku zachęcała do nadużyć, oryginalny nadruk wykonano tuszem o odcieniu granatowym, co sprawia iż nie jest trudne do identyfikacji, ciekawe do specjalizacji.

Fi.60 FFi
150 PLN
32111

1944 seria wydania definitywnego poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczki w ładnym stanie, gwarancja Korszeń.

Fi.113-7
3 800 PLN
32112

1944 I wydanie definitywne, seria w pięciu kolorach, z których każdy oznaczać miał inną dzielnicę lewobrzeżnej Warszawy, kasowana datownikiem POCZTA POLOWA WARSZAWA na karcie PMW z Kazimierzem Jagiellończykiem za 30 gr., w sumie w/g De Julliena sporządzono około 50 podobnych kart, ale większość na wydaniu przedrukowym (Fi. 6.500,-), bardzo ładnysta zachowania, na odwrocie gwarancja na każdy znaczek i fotoatest Jungjohann BPP.

Fi.113-17
6 000 PLN
32113

1944 seria wydania definitywnego poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczki w bardzo ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.113-17
4 000 PLN
32114

1944 znaczek z serii wydania definitywnej poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczek w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.115
700 PLN
32115

1944 I wydanie definitywne, niebieski znaczek czysty bez gumy typ 1 (Fi.400.-); trochę słabszy stan zachowania - dużo lepszy niż przeciętnie spotykany, gwarancja Korszeń.

Fi.116
300 PLN
32116

1944 I wydanie definitywne, rzadkie fałszerstwo niebieskiego znaczka, co ciekawe z wersja z poprawionym bardziej podobnym do oryginalnego ząbkowaniem i dodatkowo drukowana na fałdzie papieru co też się zdarza na oryginalnych znaczkach, bardzo ładny stan zachowania.

Fi.116 FFi
200 PLN
32117

1944 znaczek z serii wydania definitywnej poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczek w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.117
700 PLN
32118

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe dla Śródmieścia; bardzo niebezpieczne fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 80 gr. kasowane na wycinku dobrze sfałszowanym kasownikiem, oryginalny nadruk na tej wartości jest jak dotąd nieznany, ale może istnieć; wielka rzadkość tych nadruków zachęcała do nadużyć, ciekawe do specjalizacji.

Fi.FFi
200 PLN
32119

1944 karta poczty harcerskiej z nadrukiem na formularzu niemieckiej poczty polowej, gwarancja Pelczar.

Fi.Fp1
4 000 PLN
32120

1944 Lipusz (Lippusch) - niemiecki obóz pracy, karta pocztowa od żołnierza AK, który trafił do obozu jeszcze w trakcie trwania Powstania Warszawskiego, wysłana 7.10 do miejscowości Gidle; obóz utworzono w 1943 roku, mieścił się on w zaledwie 8 barakach, we wrześniu 1944 przywieziono z Warszawy 500 osób do pracy przymusowej w firmie budowlanej "Heimstätte Danzig-Westpressen" przy budowie koszar i domów na terenie miejscowego poligonu; bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
32121

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - karta pocztowa z obozu Lager Graef w miejscowości Waltersdorf, wysłana 28.12 z Eichwalde do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


250 PLN
32122

1944 Dowództwo Obwodu Śródmieście, unikalny dokument z 18.8.1944 roku - informacja o aresztowaniu Łączniczki Delegatury na Kraj przy Wicepremierze - Janiny Koleśnik ps.HANKA; z jednej strony świadectwo sprawnego funkcjonowania organów Podziemnego Państwa, z drugiej zaskakujące, że doszło do tego w centralnej części Śródmieścia Południowego - dzielnicy opanowanej przez powstańców; Niemcy bronili się około 600 metrów od tego miejsca w gmachu Poczty róg Barbary i Poznańskiej skąd dokonywali wypadów wzdłuż ulic Żulińskiego (rozstrzeliwanie mieszkańców) i Poznańskiej, jak widać aktywnie.


4 000 PLN
32123

1944 karta pocztowa datowana 17.XI, wysłana ze Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice) przez powstańca - żołnierza AK, którego Niemcy osadzili tam po upadku Powstania Warszawskiego; od października do obozu przybywały transporty powstańców warszawskich, w tym dzieci, wśród których był 10-letni Jurek Szulc uznany za najmłodszego jeńca II wojny światowej; powstańców umieszczano w tzw. "Russenlager"; świadectwo dramatycznych polskich losów; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
32124

1944 znaczek GG serii widoki zabytkowych budowli za 2 zł stemplowany grzecznościowo stemplem powstańczym typu 16 "POCZTA POLOWA / 1-VIII-1944 / WARSZAWA", nie mylić z nadużytymi ostemplowaniami tak zwanego wydania Embicza, znaczek z załamaniem widocznym od strony gumowanej, bardzo rzadkie i niespotykane, znaczek gwarancja , jako znaczek stemplowany Korszeń.


600 PLN
32125

1944-1954 10 LECIE POWSTANIA WARSZAWSKIEGO i 15 LECIE WALKI PODZIEMNEJ AK, bardzo rzadka nalepka okolicznościowa za 1 zł. z pierwszych po kilkuletniej przerwie obchodów rocznicy Powstania.


200 PLN
32126

1945 WAFFEN SS "3 Batalion szkolno-zapasowy grenadierów pancernych SS", formularz poczty polowej wysłany 19.I z jednostki SS stacjonującej w Neuzelle (tuż za Odrą i obecną polska granicą) do obozu pracy Wesenberg, pisany po polsku przez polskiego fryzjera!!! obsługującego esesmanów - jak wynika z treści listu - już w czasie Powstania Warszawskiego; pieczęć formacyjna z hitlerowską gapą "Waffen SS SS-Pz.Gren.Ausb.u.Ers.Batl.3."; jednostka ta w okresie 22.07.1941-28.07.1944 stacjonowała w Warszawie w dawnym gmachu Sztabu Głównego Wojska Polskiego przy ul.Rakowieckiej - przemianowanym na tzw. "Staufer-kaserne", brała ona m.in. udział w tłumieniu powstania w getcie warszawskim wiosną 1943 roku, a także w Powstaniu Warszawskim - według słów autora kartki: "Ja sam pracuję w batalionie broni SS jako fryzjer. ... ojciec mój został zabity już 2 sierpnia. Ja z braćmi wyjechałem z Mokotowa już 19 sierpnia z tym batalionem"; unikalny, niezwykle ciekawy walor w doskonałym stanie zachowania z końcowego okresu II wojny światowej w Europie; ze zbiorów J.Falkowskiego.


600 PLN
32127

1945 Powstanie Warszawskie - list w sprawie pomocy w odnalezienia syna Brunona Kolbow (najpewniej Niemca z Litwy) - internowanego w czasie powstania wraz z matką (piszącą list) w "obozie odosobnienia w Warszawie na Marszałkowskiej ulicy 69" (prawdopodobnie w pomieszczeniach kina "Sokół"), datowany 1.I.1945 z miejscowości Freiheitsau w Sudetach) do Rady Głównej Opiekuńczej, stempelek wpływu z 6.I.1945 roku; unikalny dokument w doskonałym stanie zachowania.


500 PLN
32128

1945 WYZWOLENIE OBOZU JENIECKIEGO W OBERLANGEN, list polecony wysłany 12.IV za pośrednictwem Polskiej Poczty Polowej Nr.1 przydzielonej do obsługi 1 Dywizji Pancernej gen.Maczka do jednostki o oznaczeniu kodowym P35 (14 Pułku Ułanów Jazłowieckich), znaczki i nalepka polecenia skasowane jednoobrączkowym datownikiem z mostkiem o śr. 27 mm "POLSKA POCZTA POLOWA Nr1/ POLISH FIELD POST OFFICE No1" z datą 12 APR; w dniu 12 kwietnia żołnierze 1 Dywizji Pancernej wyzwolili obóz jeniecki w Oberlangen (Stalag VI C) w którym Niemcy przetrzymywali ponad 1700 kobiet-żołnierzy AK wziętych do niewoli po upadku Powstania Warszawskiego; walor w doskonałym stanie zachowania.


200 PLN
32129

1968 poczta harcerska zorganizowana w Rybniku z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN
32130

1969 poczta harcerska w Krakowie zorganizowana z okazji 25 rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN
32131

1984 okolicznościowa całość przygotowana z okazji obchodów 40 rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN
32132

1984 okolicznościowa całość przygotowana z okazji obchodów 40 rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN