The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 104. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19331

B1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IVA typ 2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.47a
Mi.45
250 PLN
SOLD
19332

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterkami liter o, gwarancja.

Fi.2
Mi.2
20 PLN
19333

1918 seria pomnikowa, czworoblok z przesuniętym nadrukiem przechodzącym częściowo na sąsiednie znaczki, górne znaczki podlepka.

Fi.2
Mi.2
120 PLN
SOLD
19334

1918 seria pomnikowa, ośmioblok z przesuniętym nadrukiem i perforacją, pomarszczony papier.

Fi.2
Mi.2
50 PLN
19335

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen./2 gr. z niekatalogowanym błędem na poz.15 "uszkodzone z", gwarancja.

Fi.2 B
30 PLN
19336

1918 seria pomnikowa, marginesowa parka znaczków za 5 f./2 gr., lewy z błędem na poz.52 "uszkodzona litera k" (inne błędy Fi.198.-), gwarancja.

Fi.2 B
100 PLN
19337

1918 seria pomnikowa, frankatura dwukolorowa - 5 fen/2 gr + 10 fen/6 gr na widokówce wysłanej 13.12 z Warszawy do Krakowa, znaczki skasowane niemieckim datownikiem WARSCHAU z wyróżnikiem "**g", datownik odbiorczy dwujęzyczny okupacyjny KRAKAU KRAKÓW 1 z wyróżnikiem "1c" z 14 XII, przesyłka z wczesnego okresu po odzyskaniu niepodległości; dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.2, 3
500 PLN
19338

1918 seria pomnikowa, dwa znaczki za 5 f./2 gr. i 10 fen./6 gr. na wycinku z przedrukowej karty pocztowej, drugi z błędem "uszkodzone P w Poczta", gwarancja.

Fi.2, 3 B4
40 PLN
19339

1918 seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki skasowane 16.1.1919 na karcie przedrukowej wydania warszawskiego datownikiem urzędu Warszawa 1 z wyróżnikiem "q"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4, Cp2I
40 PLN
19340

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana, gwarancja.

Fi.2-5
Mi.2-5
90 PLN
19341

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana.

Fi.2-5
Mi.2-5
30 PLN
19342

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

Fi.2-5
50 PLN
19343

1918 seria pomnikowa, cztery znaczki na kopercie skasowane 11.12 datownikiem LODZ z wyróżnikiem "**a"; dobry stan zachowania.

Fi.2-5
60 PLN
19344

1918 seria pomnikowa, list polecony z Tomaszowa do Szawajcarii opłacony serią wydania przedrukowego, znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym Tomaszowa, stempel cenzury przy MSZ, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.2-5
450 PLN
SOLD
19345

1918 seria pomnikowa, seria w arkuszach, liczne błędy i usterki; arkusz znaczka za 5 fen,: poz. 5 "duża kropka", poz. 10 "kropka w prawej cyfrze 5", poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 45 "podłużna kropka", poz. 52 "prawa 5 przerwane u dołu", arkusz znaczka za 10 fen,: poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 36 "uszkodzone ka w Polska", poz. 45 "podłużna kropka", arkusz znaczka za 25 fen.: poz. 5 "duża kropka", poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 24 B10 "lewa cyfra 5 z kropką, poz. 33 B9 "uszkodzone ols w Polska", poz. 45 "podłużna kropka", dobry stan zachowania, znakomite jako materiał badawczy i porównawczy, wartość katalogowa powyżej 11.000,-.

Fi.2-5 ark.
Mi.2-5
7 000 PLN
19346

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana z nadrukami odwróconymi, znaczki za 5 i 50 fen. gwarancja Schmutz.

Fi.2-5No
Mi.2-5K
1 200 PLN
19347

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
19348

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja.

Fi.2B1
Mi.2
30 PLN
19349

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B1
Mi.2
100 PLN
19350

1918 seria pomnikowa, ośmioblok z znaczkiem z błędem "wyszczerbione N".

Fi.2B2
Mi.2
60 PLN
SOLD
19351

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem"kropka między nóżkami litery k".

Fi.2B3
Mi.2
30 PLN
19352

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B5
Mi.2
70 PLN
19353

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B6
Mi.2
100 PLN
19354

1918 seria pomnikowa, pasek znaczków z rzadkim w tym wydaniu abklaczem.

Fi.3
Mi.3
100 PLN
19355

1918 seria pomnikowa, czworoblok stemplowany kasownikiem Kalisza.

Fi.3
Mi.3
40 PLN
19356

1918 seria pomnikowa, parka znaczków z dolnym marginesem z przesuniętym nadrukiem w poziomie wychodzącym poza obrys znaczka.

Fi.3
Mi.3
50 PLN
19357

1918 seria pomnikowa, dwunasto blok z rzadko spotykanym na tym wydaniu abklaczem nadruku.

Fi.3
Mi.3
360 PLN
19358

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z błędem na poz.20 "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i opis.

Fi.3 B3
40 PLN
19359

1918 seria pomnikowa, czworoblok stemplowany w Kaliszu, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.3B1
Mi.3
40 PLN
19360

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
19361

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
19362

1918 seria pomnikowa, fragment arkusza z przesuniętym nadrukiem, w tym znaczki z błędami: Poezta, uszkodzone N, kropka w k, wyszczerbione P w Poczta, plamka przylegająca do l i I zamiast prawej 1.

Fi.3B1, B2, B3, B4, B7, B8
Mi.3
1 100 PLN
19363

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B2
Mi.3
30 PLN
19364

1918 seria pomnikowa, trzy znaczki z błędem "kropka w k w Polska" z różnych faz narastania tego błędu aż do całkowitego rozbicia litery k, gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B3
Mi.3
120 PLN
19365

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym dwa znaczki podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
160 PLN
19366

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja.

Fi.3No B2
Mi.3K 
200 PLN
19367

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z niekatalogowanym błędem na poz. "uszkodzone stopki obu cyfr 2", gwarancja.

Fi.4 B
80 PLN
19368

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.4B1
Mi.4 
100 PLN
19369

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzone ols", znaczek unieważniony kasownikiem wagonu pocztowego, gwarancja i oznaczenie.

Fi.4B9
Mi.4
120 PLN
19370

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem występującym tylko w końcowej fazie druku z poz. 37 "szczątkowo odbita litera F", rzadkie, Fischer 150,-.

Fi.4B17
Mi.4
60 PLN