The auction will start on 19.04.2024

Auction 104. Postcards from Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
27354

1910 widokówka klasztor na św.Krzyżu, czysta.


40 PLN
27355

1910 widokówka Łowicz (kościół i b.klasztor P.P.Bernardynek), czysta.


80 PLN
27356

1910 widokówka Tulczyn (Dyecezjalna szkoła żeńska), z obiegu.


120 PLN
27357

1910 około, widokówka Lublin (Filtry i wieża ciśnień), czysta.


200 PLN
27358

1910 około, widokówka Lublin (ul.Zamoyska), czysta.


60 PLN
27359

1910 około, widokówka Lublin (ogólny widok), czysta.


80 PLN
27360

1910 około, widokówka Lublin (Pomnik na grobie ułanów Korpusu Ks.Józefa Poniatowskiego poległych w potyczce z Austryjakami d.14.V.1809), czysta.


120 PLN
27361

1910 około, widokówka (ulicówka) z Opola.


50 PLN
27362

1910 około, "JESZCZE NIE ZGINĘŁA" - widokówka patriotyczna, autorstwa prawdopodobnie Kajetana Saryusz-Wolskiego, czysta, słabszy stan zachowania (przebarwienia).


40 PLN
27363

1911 widokówka Gdańsk (Englisches Haus), z obiegu.


35 PLN
27364

1911 widokówka Warszawa, kościół Ś-go Krzyża, czysta.


70 PLN
27365

1911 widokówka Włocławek (Kościółek Św.Witalisa), czysta.


80 PLN
27366

1912 widokówka z Krakowa.


25 PLN
27367

1913 widokówka Grudziądz (Schützenstrasse), czysta z zeszyciku.


35 PLN
27368

1913 widokówka z Bad Oppelsdorf - Opolna Zdroju z obiegu pocztowego.


90 PLN
27369

1914 widokówka Jenerał Baden-Powell, Z książki: A.Małkowski, jak skauci pracują; na odwrocie tekst":Cena 5 hal., serja 10 poczt. 50 hal. - Patrolowi otrzymują po połowie ceny i sprzedają na dochód swoich patrolów. - Zwracać się do Sklepu Skautowego w Zakopanem."; czysta; temat - SKAUTING, HARCERSTWO.


120 PLN
27370

1915 widokówka Lądek (Landeck), czysta, minimalnie słabszy stan zachowania.


25 PLN
27371

1915 widokówka z Szczecina z obiegu pocztowego.


50 PLN
27372

1915 widokówka z Kahlberg - Krynicy Morskiej z widokiem promenady od strony Zalewu Wiślanego.


90 PLN
27373

1915 widokówka ze Słupcy z obiegu pocztowego.


90 PLN
27374

1916 kartka z Poznania z widokiem z mostu teatralnego.


40 PLN
27375

1916 widokówka Warszawa, z obiegu.


40 PLN
27376

1916 widokówka Leszczle, czysta.


35 PLN
27377

1916 widokówka Jabłonowo Pomorskie (Gosslershausen), czysta.


50 PLN
27378

1916 widokówka Kozienice (widok ogólny), czysta.


80 PLN
27379

1916 widokówka Sandomierz (Kościół Śgo Michała i Seminarjum od strony północnej), z obiegu.


80 PLN
27380

1916 widokówka Kozienice (Ul 3go Maja), czysta.


80 PLN
27381

1916 widokówka Warszawa (Pl.trzech Krzyży - Pochód Narodowy Sokoli z P.Popowskim na czele otwierają pochód), czysta.


80 PLN
27382

1916 widokówka z Warszawy z obiegu pocztowego z widokiem Dworca Wiedeńskiego.


120 PLN
27383

1916 widokówka z Warszawy.


25 PLN
27384

1917 widokówka Złoczów (ul.Sobieskiego), z obiegu.


60 PLN
27385

1917 widokówka Radom (cerkiew prawosławna), czysta.


30 PLN
27386

1917 widokówka z Pińska (Kresy - miejsce urodzenia Ryszarda Kapuścińskiego) z obiegu pocztowego Kreuz ( Krzyż Wlkp.) Ostbahn - niemiecka kolej wschodnia.


130 PLN
27387

1917 widokówka z Szczecina z obiegu pocztowego. Obieg Dramburg Drawsko Pom.


70 PLN
27388

1917 widokówka ze Lwowa z obiegu z austriackiej poczty polowej.


15 PLN
27389

1917 widokówka z Rzeszowa z obiegu z austriackiej poczty polowej.


25 PLN
27390

1918 widokówka Grodno (Stary Zamek), czysta.


40 PLN
27391

1918 widokówka Gadżyna, z obiegu.


40 PLN
27392

1918 widokówka Tadeusz Kościuszko, z obiegu znaczek zdjęty.


30 PLN
27393

1919 widokówka Wilno (Cerkiew Romanowska), czysta.


40 PLN