The new auction will start soon

Auction 104. Autographs

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
27463

1964 Międzynarodowy Kongres Astronautyczny w Warszawie - koperta Komitetu Organizacyjnego z autografem Leonida Siedowa wiceprezydenta Międzynarodowej Federacji Astronautycznej; temat - KOSMOS.


50 PLN
27464

1974 "Sojuz 15", inżynier pokładowy Lew Diomin - autograf jednego z dwóch kosmonautów uczestniczących w tym locie kosmicznym na stację orbitalną Salut 3, dowódcą misji był Giennadij Sarafanow, statek kosmiczny Sojuz 15 wystartował 26 sierpnia 1974 - Diomin miał wówczas 48 lat i był najstarszym człowiekiem jaki znalazł się w kosmosie.


150 PLN
27465

1978 Mirosław Hermaszewski - autograf pierwszego i jak dotąd jedynego polskiego kosmonauty złożony na kopercie ofrankowanej radzieckimi znaczkami upamiętniającymi jego lot.


Mi.4735-37
310 PLN
SOLD
27466

1991 podpis arcymistrza Anatolij Karpow na radzieckiej kopercie okolicznościowej mistrzostw szachowych.


200 PLN