The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 104. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18364

1850 znaczek na wycinku unieważniony stemplem numerowym "48" z Arolsen w Prusach Zachodnich.


Mi.2
40 PLN
18365

1850 znaczek na wycinku unieważniony rzadkim stemplem numerowym z obecnych ziem polskich "1478" z Tannhausen w Prusach Zachodnich, dzisiaj Jedlinka Zdrój.


Mi.2
60 PLN
18366

1850 składany list paczkowy "Packkammer" z Wollin (Wolina) do Szczecina.


70 PLN
18367

1850 około, list okólny "wędrujący" z Tuetz (Tuczna) do Jastrow (Jastrowo) przekierowana do Zippnow (Sypniewa).


70 PLN
18368

1855 WROCŁAW, przesyłka polecona - pruska całostka za 3 Sgr dofrankowana znaczkami za 2 i 3 Sgr, wysłana 7.10. do Frankfurtu nad Menem, znaczki unieważniono stemplem numerowym 183 - Breslau, a znak opłaty na kopercie przekreślono piórem, obok dwuwierszowy ramkowy stempel nadawczy BRESLAU z datą; dodatkowe adnotacje pocztowe na kopercie; koperta zabezpieczona pięcioma pieczęciami lakowymi na odwrocie, tamże stempelek nadejścia; niezły stan zachowania.


450 PLN
18369

1857 składany list z Königszelt (Jaworzyny Śląskiej) do Sosnowca, znaczek unieważniony stemplem numerowym Jaworzyny nr 746, ładny stan zachowania z czytelnym kasownikiem i datownikiem.


Mi.6
350 PLN
18370

1857 parka znaczków unieważnionych stemplem numerowym "103".


Mi.6a
120 PLN
18371

1859 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Iarocin (Jarocin).


Mi.10a
300 PLN
18372

1859 list z Leobschütz (Głubczyce) do Niemiec, znaczek unieważniony pięknie odbitym stemplem numerowym z liczbą 831 w czterech okręgach. Dodatkowo ramkowy stempel nadawczy miejscowości.


Mi.10a
450 PLN
18373

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Alt Colziglow (Kołczygłowy).


Mi.11a
150 PLN
18374

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Myslowitz (Mysłowice).


Mi.18
120 PLN
18375

1861 fragment opaski gazetowej opłaconej austriackim znaczkiem gazetowym, znaczek stemplowany rzadkim kasownikiem ekspedycji gazetowej z Krakowa.


Mi.23
300 PLN
18376

1863 obwoluta listu towarzyszącego paczce z Neugard (Nowogard) (stempel lekko poprawiany) do Stettin (Szczecin), na odwrocie pieczęć lakowa.


50 PLN
18377

1863 kompletny składany list z Gdańska do Wrocławia opłacony znaczkami wyciętymi z kopert.


1 000 PLN
18378

1868 list polecony wysłany 29.8 z Wiednia do Tarnowa na ręce biskupa tarnowskiego Jego Ekscelencji Józefa Alojzego Pukalskiego, owalny datownik nadawczy WIEN RECOMMAND; na odwrocie dwie pieczęci lakowe, w tym biskupia; walor w doskonałym stanie zachowania.


200 PLN
18379

1869 SKALMIERZYCE, znaczek Północnoniemieckiego Związku Pocztowego za 1 grosz skasowany na wycinku w Skalmierzycach prostokątnym datownikiem, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.16
50 PLN
18380

1871 wydanie Północnoniemieckiego Związku Pocztowego - list urzędowy ofrankowany znaczkiem za 1 grosz, wysłany 17 5 z Kwidzyna do miejscowości Lipowa koło Śliwic (Königsbruch bei Gr.Schliewitz), jednoobrączkowy datownik nadawczy MARIENWERDER; na odwrocie stempelek nadejścia i pieczęć lakowa nadawcy; dobry stan zachowania.


Mi.4
50 PLN
18381

1871 list z Drohobycza do Lwowa.


Mi.U55
60 PLN
18382

1872 kompletny składany list z Samboru do Lwowa, na odwrocie kasownik odbiorczy.


Mi.38
90 PLN
18383

1874 II wydanie Niemiec, 1 Gr - frankatura pojedyncza, list wysłany 22 10 z miejscowości Strzelce Opolskie do Kotulina, znaczek skasowany dwuwierszowym w ramce stemplem GROSS-STREHLITZ, na odwrocie kasownik odbiorczy (GROSS-KOTTULIN) z 23.10; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


Mi.16
100 PLN
18384

1874 dwujęzyczna całostka (niemiecko - polska) wysłana z urzędu pocztowego Kraków Dworzec.


30 PLN
18385

1874 obwoluta listu z Beuthen (Bytomia) do Kamin (Piekary Śląskie).


50 PLN
18386

1874 obwoluta listu z Beuthen (Bytomia) do Kamitz (Kamienica).


40 PLN
18387

1875 karta pocztowa za 5 kop wysłana 18.XI z Rygi do miejscowości Felin (obecnie Viljandi w Estonii), datownik odbiorczy na odwrocie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P2a 
50 PLN
18388

1876 list polecony z Ober Glogau (Głogówek) do Niemiec, ciekawa erka "Eingeschrieben", na odwrocie ładne pieczęcie lakowe sądu w Głogowie.


120 PLN
18389

1877 list polecony z Ober Glogau (Głogówka) do Niemiec, ciekawa erka "Eingeschrieben".


80 PLN
18390

1878 ZABRZE, znaczek wydania Niemiec PFENNIGE za 5 fenigów, skasowany 25 5 na wycinku dwuobrączkowym datownikiem w Zabrzu, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.32
50 PLN
18391

1878 list z Nowego Targu do Neumark.


40 PLN
18392

1880 list urzędowy z Wrocławia do Cieszkowic.


15 PLN
18393

1880 (około) kartka nadana w ambulansie pocztowym Frankenstein (Ząbkowice Śląskie)- Raudten (Rudna) do Niemiec.


100 PLN
18394

1882 karta pocztowa za 3 kop wysłana 6.VI z Warszawy do Berlina, znak opłaty skasowany datownikiem "ВАРШВА 4 ЭКСПЕД." odciśniętym dodatkowo poniżej; dobry stan zachowania.


Mi.P5
40 PLN
18395

1882 karta pocztowa za 3 kop datowana "18/4 82 Station Kowal", wysłana 6.4 do Włocławka, przesłana wagonem pocztowym nr.27 relacji Warszawa-Aleksandrów - kasownik POCZTOWY WAGON No.27 (ПОЧТОВЫЙ ВАГОН No.27) z wyróżnikiem "7", znak opłaty skasowany nieczytelnie odciśniętym datownikiem, datownik odbiorczy Włocławek na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P5 
80 PLN
18396

1882 list z Wołkowyska do Grodna, na odwrocie ciekawy stempel ambulansu pocztowego.


250 PLN
18397

1883 karta pocztowa z napisami w języku niemieckim i polskim, wysłana 10/I ze Lwowa do Wiednia, datownik odbiorczy WIEN; zwraca uwagę wytłoczono nazwisko nadawcy "Dr KRATTER"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp4II
50 PLN
18398

1883 list polecony z Krościenka do Nowego Targu, znaczki z ząbkowaniem 10 1/2.


Mi.46, 47
60 PLN
18399

1883 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop, rozmiar: 145x81 mm; bardzo dobry stan zachowania (minimalne ślady podlepek na odwrocie).


Mi.U30C 
50 PLN
18400

1884 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta pocztowa za 3 kop; bardzo dobry stan zachowania (minimalny ślady podlepek na odwrocie).


Mi.P6 
50 PLN
18401

1884 kartka z Wrocławia do Niemiec.


10 PLN
18402

1885 karta pocztowa z napisami w języku niemieckim i polskim, wysłana 8/7 z Rzeszowa do Wiednia, kasownik odbiorczy LEOPOLDSTADT-WIEN; całość w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).

Fi.Cp6
Mi.P46 
20 PLN
18403

1885 Oświęcim, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1883 roku unieważniony polskim kasownikiem w Oświęcimiu, znaczek z rzadkim mieszanym ząbkowaniem 9½ : 10, Michel 200,- Euro.


Mi.46
400 PLN