The auction will start on 21.06.2024

Auction 104. PoW Gross Born camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
22429

1941 Gross Born - Linde - miejscowość, która znajdowała się na terenach niemieckiego kompleksu wojskowego, na obszarze którego znajdował się oflag IID, widokówka wysłana 15.8 z do Elbląga, bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
22430

1942-45 Oflag IID - zestaw 12 przesyłek: kart, kart z wydrukowanym na odwrocie tekstem, listowników; każda całość z innym stempelkiem cenzury (1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22); bardzo dobry/ dobry stan zachowania.


400 PLN
22431

1943 Święto Artylerii, karta pocztowa z ciemnoniebieskim znakiem opłaty na szarym gładkim kartonie - zaproszenie na obchody Barbarki organizowane przez 69 pułk piechoty, wysłana 3.XII, całostka o stosunkowo niewielkim nakładzie 277 sztuk; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp1ax
1 500 PLN
22432

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze czarnym, część nadawcza karty podwójnej (wyraźnie widoczne u góry ślady rozdzielania dwóch części całostki), wysłana 31.I.1944 adresowana do obozu IIE; bardzo rzadki walor - sporządzono 676 kart - w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp6x2
400 PLN
22433

1943 karta obiegowa "świąteczna" o nominale 10 f, wykonana na pozostałych po jeńcach francuskich kartonikach z rysunkiem świecy i życzeniami po francusku, czysta; rzadki walor (sporządzono 579 kart) w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Cp8x1
500 PLN
22434

1943 jedna z części karty podwójnej (wyraźnie widoczne u góry ślady rozdzielania dwóch części całostki) o nominale 10 f. na kartonie szarym gładkim, czysta; rzadki walor (sporządzono 268 kart) w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Cp9y
400 PLN
22435

1943 karta świąteczna z ilustracją powrót żołnierza (tło cieniowane), wysłana 31.XII, niebanalna treść, walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.Cp12d
250 PLN
22436

1943 (?) "OPŁACONO RYCZAŁTEM" - czysty formularz przeznaczony do korespondencji urzędowej.


150 PLN
22437

1944 Rocznica śmierci gen.Wł.Sikorskiego, znaczek z bloku sprzedawanego przez pocztę z datownikiem na marginesie, zgodnie z przepisami przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, do tego czasu znaczek opłaty z bloku jest czysty, gwarancja.

Fi.(bl.1)
500 PLN
22438

1944 Wymarsz Legionów - Marszałek Józef Piłsudski, znaczek z bloku, gwarancja Schmutz.

Fi.(bl.2)
150 PLN
22439

1944 Święto Morza, seria kasowana, gwarancja.

Fi.9-11
300 PLN
22440

1944 Święto Morza, seria czysta marginesowa na liniowanym pionowo papierze listowym, pełne oryginalne gumowanie, gwarancja wiatrowski.

Fi.9-11
480 PLN
22441

1944 karnet okolicznościowy z grafika obozową wysłany jako list polecony, w karnecie stempel okolicznościowy Dni Morza i podziękowanie od Koła Morskiego za współpracę przy organizacji obchodów.

Fi.11
1 000 PLN
SOLD
22442

1944 Rok Olimpijski, seria kasowana w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.12-14
320 PLN
22443

1944 Święto Gór, znaczek za 30 f. w ciemnym odcieniu, gwarancja.

Fi.15
60 PLN
22444

1944 Święto Gór, marginesowy znaczek za 30 f. poza kilkoma przebarwieniami w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.15
40 PLN
22445

1944 Święto Gór, kasowany znaczek za 30 f. w bardzo ciemnym odcieniu, piękny stan, gwarancja.

Fi.15
60 PLN
22446

1944 Herby miast, seria kasowana, gwarancja Schmutz,.

Fi.17-21
70 PLN
22447

1944 Herby miast, rozszerzona seria kasowana i reprodukcja bardzo rzadkiego numerowanego arkusika (nakład 20 szt.) na karcie albumowej; gwarancja.

Fi.17-21
100 PLN
22448

1944 Herby miast, marginesowa seria kasowana, gwarancja.

Fi.17-21
70 PLN
22449

1944 Herby miast, czysta seria, gwarancja.

Fi.17-21
70 PLN
22450

1944 Herby miast - Kraków, karta pocztowa zawiadamiająca o zebraniu Koła Filatelistów wysłana 28.IX, opłata 10 f odpowiadała taryfie za kartę pocztową do 10 słów; fragment treści:"Zabrać ze sobą taborety i szklanki"; dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.18
100 PLN
22451

1944 Herby miast - Poznań, znaczek za 20 f. z obróconym rysunkiem, gwarancja.

Fi.19
50 PLN
22452

1944 Herby miast - Lwów, arkusik numerowany znaczka za 30 gr. wydany z okazji druku 100 000 znaczka, w nakładzie po 20 sztuk każdej z pięciu wartości, numerowany (100.028) i podpisany przez szefostwo poczty, jeden z najrzadszych walorów poczt obozowych.

Fi.20
27 500 PLN
22453

1944 Herby miast - Warszawa i Wieża Piastowska w Cieszynie, znaczki na liście (opłata niezgodna z taryfą) wysłanym 3.XII, dodatkowo stempel okolicznościowy z okazji rocznicy uruchomienia Poczty Obozowej; gwarancja Krawczyk.

Fi.21, 22
120 PLN
22454

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, kasowany znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
50 PLN
22455

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, czysty znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
50 PLN
22456

1944 Pułaski i Kościuszko, marginesowa seria kasowana w pięknym stanie z nienaruszoną gumą, gwarancja.

Fi.23-24
170 PLN
22457

1944 Pułaski i Kościuszko, seria czysta, gwarancja Krawczyk,.

Fi.23-24
150 PLN
22458

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, kasowany znaczek za 25 gr., gwarancja.

Fi.25
50 PLN
22459

1944 25-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, czysty znaczek za 50 gr., gwarancja.

Fi.26
60 PLN
SOLD
22460

1944 25-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kasowany marginesowy znaczek za 50 gr., gwarancja.

Fi.26
50 PLN
SOLD
22461

1944 Święto Artylerii, parka znaczków kasowanych na wycinku, gwarancja.

Fi.27
100 PLN
22462

1944 Święto Artylerii, znaczek za 20 gr. w kolorze szarozielonym, gwarancja.

Fi.27
60 PLN
22463

1944 Powstanie Wielkopolskie, czysty znaczek za 20 gr. gwarancja.

Fi.28
50 PLN
22464

1944 całostka ilustrowana ze stemplami okolicznościowymi, gwarancja na odwrocie Schmutz.

Fi.Cp10
200 PLN
22465

1944 ilustrowana karta obiegowa (Mickiewicz) o nominale 20 f, czysta (z wpisanym nazwiskiem); gwarancja Krawczyk.

Fi.Cp10y
50 PLN
SOLD
22466

1944 GROSS BORN - NEUBRANDENBURG, przesyłka z okresu łączenia obu obozów, które jeśli idzie o służby pocztowe zakończyło się ostatecznie w czerwcu 1944 roku, ilustrowana karta obiegowa (Mickiewicz) o nominale 20 f, wysłana do mjr.Konrada Rogaczewskiego szefa sztabu konspiracji obozu, datowana i wysłana 7.III (datownik poczty Gross-Born słabo odciśnięty), poprzez wspólną Izbę Chorych przekazana do drugiej części obozu, tam skasowano ją dodatkowo jednowierszowym datownikiem "8 KW. 1944" poczty Neubrandenburga; rzadki przypadek skasowania znaku opłaty datownikami obu istniejących równolegle Poczt!!! walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Cp10y
400 PLN
22467

1944 GROSS BORN - NEUBRANDENBURG, przesyłka z okresu łączenia obu obozów, które jeśli idzie o służby pocztowe zakończyło się ostatecznie w czerwcu 1944 roku, Rocznica Powstania Styczniowego - Marian Langiewicz, całostka o szarooliwkowym znaku opłaty, wysłana 8 IV (datownik poczty Gross-Born słabo odciśnięty), poprzez wspólną Izbę Chorych przekazana do drugiej części obozu, tam skasowano ją dodatkowo jednowierszowym datownikiem "8 KW. 1944" poczty Neubrandenburga; rzadki przypadek skasowania znaku opłaty datownikami obu istniejących równolegle Poczt!!! walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp13
300 PLN
SOLD
22468

1944 Syrena - karta obozu IIE z brązowawoczerwonym znakiem opłaty wydrukowanym matrycą z usterką "półksiężyc" oraz rzymska "III" na papierze sztywnym, grubym typu brystol, z napisem POCZTÓWKA i nadrukiem "OBÓZ IID" - w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara - 17dIIy (nakład 1149 szt.) z obiegu pocztowego; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis.

Fi.Cp17II
400 PLN