The auction will start on 17.06.2022

Auction 104. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21459

1930 Nowa Marchia (Neumark), list wysłany z pośrednictwa pocztowego w miejscowości Borów (Birkholz) do Gdańska, stempelek agencji "Birkholz Friedeberg (Neumark) Land", znaczek unieważniony 21.10 w urzędzie nadrzędnym w Strzelcach Krajeńskich (Friedeberg), na odwrocie dekoracyjna pieczęć nadawcy; koperta pionowo zgięta.


Mi.414
100 PLN
21460

1930 Nowa Marchia (Neumark), list wysłany z pośrednictwa pocztowego w miejscowości Kamień Mały (Stolberg) leżącej na linii Pruskiej Kolei Wschodniej (Ostbahn) do Gdańska, stempelek agencji "Stolberg Vietz (Ostbahn) Land", znaczek unieważniony 3.9 w AMBULANSIE NR.346 relacji BERLIN-SCHNEIDEMÜHL (PIŁA), na froncie pieczęć nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.414
100 PLN
21461

1933 Ziemie Zachodnie, list (koperta okienkowa) wysłany z Wrocławia; zwraca uwagę data wysyłki 3.3.33!!!


Mi.469 
50 PLN
21462

1934 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa wydana z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy ostemplowana okolicznościowo 3.5 we Wrocławiu; temat - LOTNICTWO.


Mi.P251 
30 PLN
21463

1936 Nowa Marchia (Neumark), list wysłany z pośrednictwa pocztowego w miejscowości Borów (Birkholz) do Gdańska, stempelek agencji "Birkholz über Friedeberg (Neumark)", znaczki unieważnione 6.3 w urzędzie nadrzędnym w Strzelcach Krajeńskich (Friedeberg); koperta pionowo zgięta.


Mi.512, 514, 516
80 PLN
21464

1936 Ziemie Zachodnie, urzędowy list wartościowy o zadeklarowanej wartości 1050RM wysłany 21.8 z Ząbkowic Śląskich do miejscowości Złoty Stok, znaczki urzędowe unieważnione datownikiem FRANKENSTEIN (SCHLESIEN), przesyłka zabezpieczona bardzo dobrze zachowanymi pieczęciami lakowymi, koperta firmowa "Landrat des kreises Frankenstein (Schl)"; na odwrocie kasownik odbiorczy REICHENSTEIN; dla lepszej ekspozycji kopertę rozcięto z trzech stron; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.D138, D140
320 PLN
21465

1938 Ziemie Zachodnie, koperta nakładu pocztowego do rachunków telefonicznych o sygnaturze "C311 (10.33) Din C6" z kompletną zawartością (pokwitowaniami przeprowadzonych rozmów) przesłana miejscowo w Kotulinie, dwuwierszowy w ramce stempelek nadawczy "Rodenau über Gr. Strehlitz."; rzadko spotykany kompletny zestaw dokumentów pocztowych w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta ze śladami archiwizacji).


150 PLN
21466

1939 Obszary anektowane przez ZSRR - Równe, lokalny nadruk ПОЧТА С.С.С.Р. Голодающим 50 коп. + 50 коп. - dopłata NA GŁODUJĄCYCH, na parce polskich znaczków międzywojennych z serii historycznej za 20 gr., wykonany w październiku 1939r. z inicjatywy naczelnika urzędu pocztowego w Równem J.Tichonowa (Fi.str.187), co unikalne nie pojawiały się w handlu znaczki gumowane i dotąd nie było wiadomo, że znaczki te były numerowane, a J.Tichonow opatrywał je swoim stempelkiem gwarancyjnym J.Тихонов, lewy znaczek zniszczony, a prawy w niespotykanie dobrym stanie.

Fi.313
400 PLN
21467

1939 Obszary anektowane przez Litwę, podwójna czysta karta 15ct+15ct z ilustracją przedstawiająca zamek w Trokach, będąca w obiegu na terenach okupacji litewskiej; dobry stan zachowania niewielkie punktowe przebarwienia.

Fi.AnLCp3
Mi.P31
120 PLN
21468

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, ofrankowana znaczkami niemieckimi firmowa koperta okienkowa z zaczernioną przedwojenną nazwą (Walcownia Metali "Dziedzice" S.A.) i nową - niemiecką dostawioną stemplem METALLWALZWERKE A.G DZIEDZITZ, znaczki unieważnione prowizorycznie - jednowierszowym stemplem "Dziedzitz (Oberschles); słabszy stan zachowania (koperta pionowo zgięta).

Fi.AnN1, AnN7, AnN8
80 PLN
21469

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, dofrankowana całostka datowana 14.XII wysłana z Żychlina do Bukaresztu, znaki opłaty skasowane prowizorycznie - jednowierszowym stemplem ZYCHLIN, datownik odbiorczy z 24.XII; walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo złamana).

Fi.AnN7, AnNCp3
Mi.518, P226II
50 PLN
21470

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, polska całostka wysłana 27.XII z Poznania do Plauen, znak opłaty skasowany datownikiem POSEN z wyróżnikiem "*3h"; zwraca uwagę, że karta nie została użyta jako formularz - przesyłka nie był zwolniona od opłaty pocztowej (np. poczta polowa), czyli została użyta jako karta pocztowa; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp88
210 PLN
SOLD
21471

1939 Ziemie Zachodnie, firmowa karta pocztowa delikatesów Richard Jentsch, wysłana 25.2 z Nowej Soli (Nesalz) do Głogowa (Glogau), znaki opłaty unieważnione wirnikiem propagandowym "Brücke zum Oderwald" przedstawiającym most na Odrze - Oderbrücke w Nowej Soli, odciśniętym dodatkowo obok, całość w dobrym stanie zachowania (lewy górny róg nadgięty).


Mi.675
80 PLN
21472

1939 Tereny anektowane przez ZSRR, zestaw znaczków na wycinkach, różne kombinacje, polskie znaczki z radzieckimi datownikami - w tym jeden rzadszy pięknie odbity z 4 miejskiej ekspedycji w Nowogrodzie Wołyńskim, radzieckie znaczki z polskimi datownikami z Przemyśla i Lwowa, różne wzory datowników.


90 PLN
21473

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


60 PLN
21474

1939 kartka z Niemiec do adresowana Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, stempel "Zwrócono się do nadawcy o szczegółowe dane ewid. dn.", stemple i adnotacje Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie.


70 PLN
21475

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, kontrolne odbitki rekwizytów pocztowych z urzędu pocztowo-telegraficznego z miejscowości Wodzisław Śląski (niem.Loslau), polskie przedwojenne i niemieckie z okresu okupacji: datowników, kasowników, stempla nagłówkowego, pieczęci do laku; odbitki sporządzono 19.10.1939 roku; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
21476

1939 okupacja sowiecka, ekspresowy list polecony z Sokala 5.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
SOLD
21477

1939 okupacja sowiecka, ekspresowy list polecony z Sokala 5.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
21478

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Samboru 4.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
21479

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Lwowa 3.12.39 do Samboru, mieszana frankatura polsko - rosyjska, list zwrócony do nadawcy, stempel z Samboru i odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
21480

1939 kartka miejscowa z Wrocławia.


80 PLN
21481

1939 list z Borysławia nadany 18.10.39 do Lwowa, przedwojenny polski kasownik, mieszana frankatura znaczków polskich z radzieckim.


300 PLN
21482

1939 list polecony z Dżuryn (Obwód tarnopolski) nadany 22.12.39 do Chodowowa, polskie przedwojenne stempel i erka.


300 PLN
21483

1939 list z Bielicy (obwód grodzieński) nadany 10.12.39 do Lwowa, polski przedwojenny kasownik.


300 PLN
21484

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, dofrankowana całostka wysłana 5.3 z Kutna do Brukseli, stempelek niemieckiej cenzury; walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.AnN2, AnN5, AnNCp3
Mi.513, 516, P226II
50 PLN
21485

1940 niemiecka okupacja Francji - Lotaryngia, seria znaczków niemieckich z Hindenburgiem z nadrukiem Lothringen, na wycinkach skasowana 18-10 w Montigny-lès-Metz, dla znaczków skasowanych przedwojennymi stemplami francuskimi katalog Michel stosuje wysokie dopłaty (Mi.640 euro); bardzo dobry stan zachowania.


Mi.1-16
600 PLN
21486

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, unikalny lotniczy list polecony wysłany 14.12 z urzędu pocztowego Lwów 10 do Krakowa; ładnie ofrankowana koperta, fioletowe stempelki: polski polecenia i rosyjski "АВИО"; zalepka i stemple cenzury niemieckiej, kasownik odbiorczy Kraków 30.12; korespondencja pomiędzy częścią Polski okupowaną przez Rosję, a częścią okupowaną przez Niemcy wędrowała okrężną drogą przez Moskwę i Berlin, na tym właśnie odcinku mogła być przewieziona pocztą lotniczą, przesyłki takie są jednak wyjątkowo rzadkie, a w idealnym stanie zachowania niespotykane; gwarancja Korszeń.


Mi.594, 682, 736
1 200 PLN
21487

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
50 PLN
21488

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 18.I z Oświęcimia do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym datownikiem; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i dwa wewnętrzne stemple informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.P227I 
200 PLN
21489

1940 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa o sygn. 40-157-1-B9, wysłana 26.8 z Wrocławia do Katowic, znak opłaty unieważniony wirnikiem propagandowym Niemieckiego Czerwonego Krzyża, ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.P236 
40 PLN
21490

1940 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa o sygn. 40-157-1-B9, skasowana okolicznościowo 23.8 we Wrocławiu kasownikiem Niemieckiej Wystawy Kolonialnej.


Mi.P236 
50 PLN
21491

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta informacyjna z Oflagu IIB wysłana 3.6 do Tarnopola, w charakterze datownika nadawczego zastosowano numerator biurowy; stempelek cenzury obozowej; na odwrocie datownik odbiorczy Tarnopola z 26.VI "ТАРНОПIЛЬ СССР ТАРНОПОЛЬ" z wyróżnikiem "L" (Л); doskonały stan zachowania.


200 PLN
21492

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, Brody-Zamek - obóz dla polskich jeńców w ZSRR budujących pod nadzorem NKWD drogi, m.in. strategiczną Nowogród Wołyński - Lwów, karta podwójna, część z opłaconą odpowiedzią wysłana 29.IV z Równego do Lublina, znaki opłaty unieważnione datownikiem "РОВНО СССР РОВНО РОВ.ОБЛ." z wyróżnikiem "w" (В); adnotacja cenzury niemieckiej "B XIX"; bardzo dobry stan zachowania.


160 PLN
21493

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta pocztowa wysłana 17.12 z miejscowości Jagodzin do Oflagu XA, sowiecki datownik nadawczy "ЯГОДИН СССР ВОЛЫН.ОБЛ.", stempelek cenzora obozowego nr.15; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
21494

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, formularz kartkowy wysłany 15.5 z Kalisza do obozu jenieckiego Stalag IXC, znaczek skasowany stemplem prowizorycznym - datownikiem asymetrycznym (niesymetrycznym) powstałym wskutek usunięcia po nazwie ZGIERZ napisu (BZ.KALISCH), stempelek cenzora obozowego nr.14; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
21495

1940 kartka lotnicza z Rumunii do Poznania, rumuńskie stemple poczty lotniczej i niemiecki stempel cenzury.


120 PLN
21496

1940 list lotniczy ze Stanów Zjednoczonych do Poznania (ówczesne ziemie niemieckie tzw. Wartheland), zalepka i stemple niemieckiej cenzury oraz amerykański znak pocztowy "transatlantic air mail", dodatkowo zastosowano kasowanie znaczka w formie tzw. "fancy cancels", ciekawe.


140 PLN
21497

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, STUBNO - СТУБНО wzmiankowany w fundamentalnej pracy Józefa Witolda Żurawskiego vel Grajewskiego "Sowieckie Znaki Pocztowe ma okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941", ale do tej pory niepublikowany datownik sowiecki, karta pocztowa wysłana 19.7 ze stalagu XIIIA do wsi Torki, datownik rejonowego urzędu pocztowego w Medyce z 7.8 МЕДИКА-ДРОГО.ОБЛ.-МЕДЫКА z wyróżnikiem "б" i unikalny oddziałowego urzędu pocztowego СТУБНО ЛЬВ.ОБЛ СТУБНО z 8.8; stempelki cenzury obozowej i pieczęć informacyjna "Schreibt kurz und deutlich!/ Piszcie krótko i wyraźnie!"; rzadki, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; ważny dokument historyczny.


800 PLN
21498

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, karta pocztowa datowana 17.XII.1939 wysłana 4.1.40 ze stalagu IVA do Lwowa, idealnie odciśnięty datownik odbiorczy z 9.2 urzędu Lwów 4 "ЛЬВОВ ЛЬВIВ" z wyróżnikiem "Б"; pieczęć komendantury obozu i stempelki cenzury obozowej oraz pieczęć informacyjna "Listy pisać krótko i wyraźnie."; rzadki, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo złamana).


350 PLN