The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 104. Government-in-Excile editions

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21430

1941 zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce - seria pierwszego wydania rządu na emigracji w czworoblokach, doskonały stan zachowania.

Fi.338A-H
Mi.360-7
200 PLN
21431

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczki w doskonałym stanie.

Fi.338A-U
Mi.360-379A
360 PLN
21432

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczki w doskonałym stanie.

Fi.338A-U
Mi.360-379A
320 PLN
21433

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce i Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, świetne graficznie staloryty, seria czysta w pięknym stanie zachowania (Fi.70.-).

Fi.A-H338
Mi.360-67
60 PLN
21434

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie (Fi.430.-).

Fi.A-U338
Mi.360-A379
380 PLN
21435

1941-45 komplet znaczków kasowanych na wycinkach wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie; znaczki kasowane wydań emigracyjnych są o wiele trudniejsze do zdobycia niż czyste.

Fi.A-U338
Mi.360-A379 
500 PLN
21436

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek za 80 gr na liście do Wallington nadanym 15.XII w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej (datownik odciśnięto na skraju, tak że numer agencji "wypadł" poza kopertą), stempelek cenzury brytyjskiej P.94; walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.F338
Mi.365 
350 PLN
21437

1943 druga seria wydania rządu na emigracji w czworoblokach z nazwą drukarni na marginesie "inprintem" na marginesie oprócz znaczka za 1,50 zł.

Fi.338I-O
Mi.368-75
225 PLN
SOLD
21438

1943 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na liście poleconym do Tilbury nadanym 20.IV w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia, cenzura brytyjska P.117, a na odwrocie brytyjski owalny kasownik odbiorczy; walor w dobrym stanie zachowania (wydrapane nazwisko odbiorcy).

Fi.A-H338
Mi.360-67 
250 PLN
21439

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, widokówka z oryginalnego obiegu wysłana 18.XII z agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", do Chelmsford, znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II; stempelek cenzury brytyjskiej z numerem P94; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.I338, K338
Mi.368, 370 
800 PLN
21440

1944 zdobycie Monte Cassino, seria w czworoblokach.

Fi.338P-T
Mi.376-9
600 PLN
21441

1944 seria znaczków z nadrukiem z okazji zdobycia Monte Cassino w doskonałym stanie.

Fi.338P-T
Mi.376-9
200 PLN
21442

1944 zdobycie Monte Cassino, seria na podlepkach.

Fi.338P-T
Mi.376-9
120 PLN
21443

1944 zdobycie Monte Cassino, seria na liście poleconym z Polskiego Ministerstwa Przemysłu w Londynu do Nowego Jorku nadanym 27.7.44 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", stempel cenzury i odbiorczy, zagięte brzegi koperty.

Fi.338P-T
Mi.376-9
300 PLN
21444

1944 zdobycie Monte Cassino, karnet - "Na budowę polskiej kaplicy w klasztorze na Monte Cassino" zawierający serię znaczków przedrukowych skasowanych gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr 25 okrętu podwodnego ORP "Sokół", okładka ozdobiona godłami polskich jednostek biorących udział w zdobywaniu klasztoru, karnet, którego cena wynosiła 5 szylingów (6 zł - dwukrotna wartość nominalna znaczków), wydano staraniem Stowarzyszenia Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii w niewielkim nakładzie 200 sztuk, niski numer oferowanego karnetu - "13"; na odwrocie emblemat stowarzyszenia i napis "Wydano jako wyraz hołdu poległym w ilości dwustu egzemplarzy", zwraca uwagę angielski znaczek obiegowy za 2 pensy naklejony na froncie i unieważniony stempelkiem "S.F.P. Otrzymano", rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.338P-T
Mi.376-9
300 PLN
21445

1944 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków na kopercie, skasowana 18.VII metalowym datownikiem typu I w agencji pokładowej nr.5 Polskiej Marynarki Handlowej na statku m/s "Sobieski", znaczki kasowane w agencjach statków handlowych są dużo rzadziej spotykane i bardzo trudne do zdobycia.

Fi.I-O338
Mi.368-75
120 PLN
21446

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria na poleconej kopercie wysłanej do Londynu nadanej 12.VIII w agencji pokładowej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, czarny stempelek polecenia; stempel cenzora okrętowego tzw. nagrobkowy (tombstone censor mark) z podpisem i dopisaną datą 12/8/44; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (zaczernione nazwisko odbiorcy, na odwrocie usunięty adres nadawcy).

Fi.P-T330
Mi.376-79
350 PLN
21447

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, czysta seria przedrukowa w pięknym stanie (Fi.260.-).

Fi.P-T338
Mi.376-79
220 PLN
21448

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, seria znaczków przedrukowych "Monte Cassino" na pamiątkowej ilustrowanej karcie skasowana 27.VI w dniu wejścia do obiegu gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 okrętu podwodnego ORP "Sokół"; dodatkowo dekoracyjna pieczęć Stowarzyszenia Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii; rzadki walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.P-T338
Mi.376-79
800 PLN
21449

1945 list nadany z agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25, na odwrocie stempel lotniska w Sutton Coldfield.

Fi.338U
Mi.379A
120 PLN
21450

1945 wydanie dobroczynne z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawskich, czworoblok.

Fi.338U
Mi.379A
100 PLN
21451

1945 znaczek wydania dobroczynnego z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawy, znaczek stemplowany kasownikiem z pierwszego dnia obiegu.

Fi.338U
Mi.A379
40 PLN
21452

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, sześcioblok znaczków z idealnie odciśniętym 3.II kompletnym gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 na okręcie podwodnym ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu, znaczki z pełną oryginalną gumą; luksusowy stan zachowania.

Fi.U338
Mi.A379
200 PLN
21453

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, czworoblok legitymacyjny z oznaczeniem płyty 1 - znajdującym się pod 92 znaczkiem w arkuszu; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.U338
Mi.A379
500 PLN
21454

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 na okręcie podwodnym ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

Fi.U338
Mi.A379
80 PLN
21455

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, czyste bez podlepki (Fi.35.-).

Fi.U338
Mi.A379
30 PLN
21456

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, czworoblok narożnikowy z marginesami; czyste bez podlepki (Fi.150.-).

Fi.U338
Mi.A379
120 PLN
21457

1946 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, obóz przejściowy Moss w Norwegii, seria na kopercie skasowana pieczęcią z orłem POLSKA MARYNARKA WOJENNA AGENCJA POCZTOWA, dodatkowy stempelek nagłówkowy "O.R.P. GARLAND"; koperta zaadresowana "Mr.Pławecki Mieczysław Polish Camp Moss", w Moss - mieście portowym leżacym ok.60 km na południowy wschód od Oslo, na wyspie Jeløy znajdował się obóz "Krona" dla polskich cywilów wywiezionych w czasie wojny do robót przymusowych na terenie Norwegii przez Niemców, przebywało tam 496 polskich dipisów; w styczniu 1946 ORP Garland kilkukrotnie przewoził oddziały brytyjskie do Oslo i pawdopodobnie wtedy powstała oferowana całość; doskonały stan zachowania.

Fi.A-H338
Mi.360-67
400 PLN
21458

1981-86 40 rocznica wznowienia Poczty Polskiej na Emigracji dekoracyjna karta ofrankowana znaczkiem z perforacją prywatną SFP (Stowarzyszenie Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii); 45 rocznica wznowienia Poczty Polskiej na Emigracji ofrankowana znaczkiem z perforacją prywatną PFF (Polska Federacja Filatelistyczna); całości na karcie albumowej.


120 PLN