The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 104. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18288

1791 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


180 PLN
18289

1806 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


120 PLN
18290

1806 "No.31 GRANDE ARMÉE" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich 1 Dywizja Piechoty gen.Dupont (w składzie 1 korpusu marszałka Bernadotte); list na papierze "firmowym" pisany przez dowódcę 96 pułku piechoty liniowej płk.Piotra Barrois do rodziny w Paryżu wysłany 10.XII z miejscowości Gołańcz (Golancz) w trakcie wkraczania Wielkiej Armii na ziemie polskie zaboru pruskiego po pokonaniu Prusaków 14.X w bitwie pod Jeną i Auerstedt; przesyłka pochodzi z okresu Powstania Wielkopolskiego bezpośrednio poprzedzającego utworzenie Księstwa Warszawskiego; w dniu 3.XI.1806 roku na rozkaz Napoleona, w celu stworzenia oddziałów polskich, wjechał do Poznania gen. Jan Henryk Dąbrowski, wywołując manifestację patriotyczną i wzniecając powstanie, które objęło główne miasta Poznań, Kalisz i Konin; rozpoczęto mobilizację jednostek regularnych, które z marszu, u boku powstańców wyzwalały Wielkopolskę; wkrótce armia zorganizowana na wzór francuski liczyła ponad 23.000 żołnierzy; 27.XI. do Poznania przybył Cesarz Napoleon; czytelna czerwona odbitka stempla nadawczego "No.23 GRANDE ARMÉE", dekoracyjny papier listowy z godłem "Empire Francais. Le Colonel du 96e Régiment d'Infanterie de ligne, l'un des Commandans de la Légion d'honneur", na odwrocie świetnie zachowana pieczęć lakowa "COLONEL.DU 96E REG.D'INFRIE z monogramem wiązanym "PB" i paryski datownik odbiorczy "Décembre 28 1806"; odręczna adnotacja o wysokości porta - "8"; kompletny dokument w idealnym stanie zachowania.


4 000 PLN
18291

1810 kompletny składany list z Lwowa do Steyer.


120 PLN
18292

1810 Księstwo Warszawskie, obwoluta listu do Dyrekcji Poczty w Warszawie, rzadki stempel opłaty granicznej urzędu pocztowego w Międzyrzeczu na trasie Berlin - Warszawa, stempel użyty prawdopodobnie bez naliczania opłat pocztowych z racji korespondencji pomiędzy urzędami pocztowymi zwolnionymi z opłat pocztowych, na odwrocie przełamana pieczęć lakowa nadawcy z godłem i napisem "GENERAL POST AMT GA....", rzadkie użycie stempla już w 1810 roku, list napisano 7 grudnia 1810 roku, a z notatki wewnątrz listu rozpatrywano jego treść w Warszawie 17 grudnia 1810 roku.


4 500 PLN
18293

1820 list wysłany 26.II z Kurnika do Poznania, idealnie odciśnięty jednowierszowy stempel nadawczy "Kurnik" (Feuser 150 euro), dopisek "Interes Dekanalny" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


600 PLN
18294

1827 kompletny składany z Lublina do Chełma, stempel nadawczy Lublina typ IB.


60 PLN
18295

1828 (?), list wysłany 17.I z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 3 JANRII, adnotacje pocztowe: "30" niebieskim atramentem i "38" czerwonym, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy; adresatem jest Józef Nikorowicz, który w grudniu 1827 został w dramatycznych okolicznościach wybrany prezesem Senatu Wolnego Miasta Krakowa czyli osobą posiadającą faktycznie największą władzę w Rzeczpospolitej Krakowskiej, w wyniku zdecydowanej ingerencji mocarstw zaborczych musiał ustąpić ze stanowiska; zgrabna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


320 PLN
18296

1829 kompletny list z pełną treścią, wysłany 3/4 z Kwidzyna do miejscowości Sichtfelde koło Christburga (Dzierzgoń); okrągły stempel nadawczy MARIENWERDER, papier z dekoracyjnymi znakami wodnymi, różnymi na każdej ze stron, przedstawiającymi orła pruskiego na jednej, a podpis "HCHST MW" na drugiej; walor w doskonałym stanie zachowania.


60 PLN
18297

1829 obwoluta listu urzędowego ze Lwowa do Wiednia.


60 PLN
18298

1830 około obwoluta listu z Warszawy do Włocławka, warszawski stempel nadawczy typu IIC o średnicy 19 mm z szerokimi literami.


60 PLN
18299

1832 kompletny list z pełną treścią na papierze "firmowym" z wydrukowanym nagłówkiem "Konsystorz Jeneralny Archidyecezyi Warszawskiey" wysłany 23/1 z Warszawy do Grodziska, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.22mm W i A wąskie); papier z dekoracyjnymi znakami wodnymi, różnymi na każdej ze stron, przedstawiającymi jelenia i podpis "SIEDLOW ATT" na jednej, a drzewo na drugiej; stempelek "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) zwalniający przesyłki urzędowe od opłaty pocztowej z podpisem urzędnika odpowiedzialnego za prowadzenie korespondencji; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
18300

1832 kompletny z pełną treścią list urzędowy wysłany ze Lwowa do Przemyśla, dwuwierszowy łukowy stempel nadawczy LEMBERG 22 Aug 832, na odwrocie sucho tłoczona zalepka listowa; papier ze znakiem wodnym - ROTHELOS.; bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
18301

1833 kompletny list z pełną treścią z Andrychowa, wysłany 7.XII z Wadowic do Troppau (Opava), ładnie odciśnięty dwuwierszowy stempel nadawczy WADOWICE, na odwrocie słabiej odbity odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; sygnowane: Kopecki i AK; z kolekcji S.Rosińskiego.


320 PLN
18302

1834 kompletny składany list ze Lwowa do Stanisławowa.


50 PLN
18303

1834 kompletny list z pełną treścią na papierze "firmowym" Redakcji Dziennika Powszechnego wysłany 25 8 z Warszawy do Mławy, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.20); papier z dekoracyjnym znakiem wodnym wyobrażającym jelenia z podpisem SOPEL WT; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "REDAKCYA DZIENNIKA POWSZECHNEGO KRAJOWEGO"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
18304

1834 kompletny z pełną treścią list urzędowy wysłany z Wadowic do Krakowa, czarny dwuwierszowy łukowy z kreską ułamkową stempel nadawczy WADOWICE / 9 DEZ: 834, na odwrocie owalny stempel odbiorczy austriackiego urzędu pocztowego w Wolnym Mieście Krakowie - KRAKAU 11 12 1834; papier ze znakiem wodnym - N2; oba stemple bardzo ładnie odciśnięte; całość w doskonałym stanie zachowania.


300 PLN
18305

1835 "Francotutto" - półtorałutowy kompletny list z pełną treścią wysłany 26.VI z Wiednia do Tarnowa, stempelek "Francotutto" do oznaczania sądowych przesyłek urzędowych w pełni opłaconych przez nadawcę, dopiski czerwoną kredką "6" i "1 1/2L", na odwrocie sucho tłoczona zalepka listowa; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
18306

1836 koperta listu z Warszawy do Paryża, okrągły stempel Warszawa o średnicy 18 mm typ B (zbliżone litery SZ), pobrano opłatę 2,08 srebrnych groszy (adnotacja), stempel tranzytowy z Aachen "PP", stempel punktu wymiany poczty "PRUSSE PAR GIVET", stemple odbiorczy na odwrocie plus stempel "AED" (Affranchi Etranger Destination - opłacony z zagranicy do adresata), zaplamienie jak na ilustracji.


360 PLN
18307

1838 koszulka listu wysłanego 23.VIII ze Służewa do Włocławka, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy (29x4,5 mm) SŁUŻEW 23 JUNII; dopisek "IRząd" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, poniżej podpis urzędnika prowadzącego korespondencję, na odwrocie nieczytelna pieczęć nadawcy; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


80 PLN
18308

1838 około, list miejscowy przesłany w Kaliszu ze stempelkiem zwalniającym korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); na odwrocie słabo czytelna pieczęć nadawcy; miejscowe przesyłki z okresu przedznaczkowego są rzadko spotykane; dobry stan zachowania.


100 PLN
18309

1838 list (koperta) rekomendowany wysłany z żydowskiej dzielnicy Wieliczki - Klasno do Lwowa, bardzo ładnie odciśnięty ozdobny stempel nadawczy z napisem K.K.P.S. Wieliczka i trąbką pocztową w owalu, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy i dwuwierszowy "pisany" stempel odbiorczy Lwów 6.AUG:1838; efektowny, zgrabny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 600 PLN
18310

1838 kompletna prywatna przesyłka polecona (koperta + list) wysłana na poste restante ze Lwowa do Karlsbadu, trzywierszowy datownik "Reccomandirt LEMBERG 14 AUG:1838", wpisana wysokość opłaty pocztowej "28", a na odwrocie słabo widoczny stempelek nadejścia "21 August 38"; prywatne listy spotykane są o wiele rzadziej niż przesyłki urzędowe; walor w dobrym stanie zachowania (list mocno pożółkły).


240 PLN
18311

1838 kompletny składany list z Wadowic do Tarnowa, stempel Wadowic typu I w kolorze czerwonym.


120 PLN
18312

1840 około, list z Wrocławia do Głogowa (Gross-Glogau) wysłany 23.APR; dwuwierszowy stempel nadawczy BRESLAU; na odwrocie sucha pieczęć nadawcy i stempelek nadejścia; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


40 PLN
18313

1840 około, list z Wrocławia do Głogowa (Gross-Glogau) wysłany 23/3; dwuwierszowy stempel nadawczy BRESLAU, na froncie adnotacja o wadze listu "1 1/4" łuta; na odwrocie sucha pieczęć nadawcy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
18314

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Łodzi, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 19 mm.


50 PLN
18315

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Łodzi, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 19 mm.


50 PLN
18316

1840 kompletny składany z Lublina do Lubartowa, stempel nadawczy Lublina typ IIIC, stempel "Interes Rządowy" w ramce.


60 PLN
18317

1843 NA KOSZT - kompletny list z pełną treścią napisany po hebrajsku wysłany 15/5 ze Strzyżowa do Warszawy na koszt adresata, doskonale odciśnięty rzadki jednowierszowy stempel nadawczy STRZYŻOW z dopisaną w formie ułamka datą; adnotacje dotyczące wysokości opłaty pocztowej "22" i dopisek "na koszt od Finkelsztein"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Gryżewski; z kolekcji S.Rosińskiego.


600 PLN
18318

1843 PRUSKA POCZTA w WOLNYM MIEŚCIE KRAKOWIE, kompletny list wysłany 15.3 z Ząbkowic Śląskich do Wieliczki, okrągły dwuobrączkowy datownik FRANKENSTEIN, na odwrocie bardzo ładnie odciśnięty dwuwierszowy stempel tranzytowy - KRAKAU z datą "17.MART" - pruskiego urzędu w Krakowie (Feuser 250 euro); również na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy Wieliczka 18.MAR.; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


800 PLN
18319

1843 kompletny składany list z Brodów do Linz.


40 PLN
18320

1844 kompletny list z pełną treścią wysłany 9.1 z Warszawy do miejscowości Luchów od Konsystorza Warszawskiego zawierający dekret cesarski; stempel nadawczy typu IIIC o śr.19 mm; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
18321

1844 jednołutowy list z pełną treścią (druk), wysłany 1.V z Rzeszowa do Przeworska, dwuwierszowy stempel nadawczy, czerwoną kredką wpisana waga przesyłki "1 Lo" (1 łut), na odwrocie zalepka listowa z suchym tłoczeniem i dwuwierszowy stempel odbiorczy; dobry stan zachowania.


100 PLN
18322

1845 kompletny z pełną treścią list urzędowy wysłany z Gródka do Przemyśla, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy GRÓDEK 3 JULY, na odwrocie czarny dwuwierszowy stempel odbiorczy PRZEMYSL 4 JUL.; dobry stan zachowania.


120 PLN
18323

1846 składany list z Wollstein (Wolsztyn) do Niemiec.


60 PLN
18324

1846 kompletny składany list z Wollstein (Wolsztyn) do Niemiec.


50 PLN
18325

1846 kompletny składany list z Kromołowa (dzisiaj dzielnica Zawiercia) do Radomia


250 PLN
18326

1847 WIELICZKA ZIELONKAWY KASOWNIK!!! list wysłany 2.AUG z Wieliczki do Wiśnicza, dwuwierszowy stempel nadawczy w rzadko spotykanym zielonkawym kolorze, nieczęsto spotykany dopisek "Criminalia Exoffo" zwalniający przesyłkę urzędową od opłaty pocztowej, na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy WISZNICZ.


80 PLN
18327

1847 kompletny z pełną treścią list urzędowy wysłany z Jarosławia do Przeworska, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy IAROSLAU 18 Jul., na odwrocie czarny dwuwierszowy stempel odbiorczy Przemysl 19 JUL.; wewnątrz okrągły zielony stempelek z inicjałami "J.B."; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN