The auction will end on 12.07.2021
The auction ends in:

Auction 103. Postcards from Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17991

1919 widokówka Lisków (kościół), czysta.


35 PLN
17992

1919 widokówka z Krakowa.


40 PLN
17993

1920 widokówka patriotyczna, przedstawiająca polskiego orła z okresu Powstania Styczniowego 1863, na odwrocie fragment wiersza Wł.Bełzy, bardzo rzadka karta, wydana w Kijowie!!! w dobrym stanie zachowania, nakładca - Nacyz Gieryn, właściciel polskiej księgarni, przybył do Kijowa z Galicji już po wybuchu I wojny, otworzył tam na ulicy Funduklejowskiej księgarnię i czytelnię polską, w 1920 roku osiadł w Bydgoszczy.


1 200 PLN
17994

1920 około, Pozdrowienie z Polskich Tatr, widokówka wg ryciny Walerego Eljasza Radzikowskiego, wysłana 23.I.1935


60 PLN
17995

1922 widokówka Puck (Rynek), z obiegu.


70 PLN
17996

1922 widokówka Tadeusz Kościuszko, zapisana bez obiegu.


20 PLN
17997

1922 widokówka Brześć nad Bugiem (ulica 3-go Maja. Magistrat), czysta.


40 PLN
17998

1925 widokówka Krynica (Wnętrz deptaku krytego ze "Zdrojem głównym" i "Karola"), z obiegu.


30 PLN
17999

1925 widokówka Warszawa (Nowy most kolejowy), z obiegu.


25 PLN
18000

1925 widokówka książę Józef Poniatowski pod Lipskiem, czysta.


30 PLN
18001

1925 widokówka Truskawiec (Willa "Światowid"), czysta.


50 PLN
18002

1925 widokówka Bielsko (Beskidy-Bystra), z obiegu.


25 PLN
18003

1926 widokówka przekrój kopalni w Wieliczce, czysta.


30 PLN
18004

1927 widokówka Poznań (pomnik Adama Mickiewicza), czysta.


30 PLN
18005

1928 widokówka Nowogródek (furmanki na rynku), karta fotograficzna, czysta.


100 PLN
18006

1928 widokówka Ojców (Zawiszówka), z obiegu.


40 PLN
18007

1928 widokówka Kosów (Miejska góra), czysta.


60 PLN
18008

1929 widokówka Truskawiec (Źródło "Zofja"), czysta.


25 PLN
18009

1929 widokówka Oliwa - zamek królewski (widok od frontu) podpis "Oliva Kgl.-Schloss (Vorder-Ansicht).", na odwrocie okrągły fioletowy stempelek "Luftkurort Oliva Aussichtsturm auf Dem Karlsberg", zapisana, bez obiegu.


30 PLN
18010

1930 widokówka Warszawa (Belweder), zaadresowana bez obiegu.


40 PLN
18011

1930 widokówka Bydgoszcz (Fragment wodotrysku "Potop"), z obiegu.


25 PLN
18012

1931 widokówka medal pamiątkowy Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej, czysta; temat - PIŁSUDSKI.


50 PLN
18013

1931 widokówka pomnik u źródeł Wisły, z obiegu.


30 PLN
18014

1932 widokówka Karolin, z obiegu, karta z dwóch stron przycięta.


50 PLN
18015

1932 widokówka Ossiach, grobowiec króla Bolesława Śmiałego, czysta.


50 PLN
18016

1933 widokówka Podhorce (Zamek księcia Sanguszki - Portal bramy), czysta.


30 PLN
18017

1934 widokówka Katowice (Dworzec kolejowy), czysta.


35 PLN
18018

1934 widokówka Toruń (ratusz), z obiegu.


20 PLN
18019

1934 widokówka Nadwórna ("Strahora" 885 mtr.), czysta.


20 PLN
SOLD
18020

1934 s/s Gdańsk - polski statek pasażerski, widokówka z obiegu, ślad od wklejenia do albumu.


40 PLN
18021

1935 widokówka Czorsztyn, z obiegu.


50 PLN
18022

1935 widokówka, model kopca Józefa Piłsudskiego w Krakowie, z obiegu.


20 PLN
18023

1935 widokówka Tudiów (niewielka wieś nad Czeremoszem), karta fotograficzna, czysta.


100 PLN
18024

1935 widokówka Gdynia (Dworzec), czysta.


40 PLN
18025

1938 widokówka Druskienniki, Statek na Niemnie, z obiegu (znaczek zdjęty).


50 PLN
18026

1938 widokówka Druskienniki, Kościół rzymsko-katolicki, z obiegu (znaczek zdjęty).


40 PLN
18027

1939 kartka satyryczna z osobliwą treścią.


60 PLN
18028

1940 widokówka Świeradów (Bad Flinsberg), czysta.


10 PLN
18029

1940 widokówka Świeradów (Bad Flinsberg), czysta.


10 PLN
18030

1943 widokówka Bochnia, z obiegu.


35 PLN