The auction will start on 19.04.2024

Auction 103. Czesław Słania

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17871

1954 160. rocznica Powstania Kościuszkowskiego, odbitki wykonane do albumu "400 lat Poczty Polskiej" stemplowane grzecznościowo na kartce pocztowej ostemplowanej kasownikiem Starachowice 1.7.63, kartka z tyłu nie wypisana, przy znaczku za 60 gr. rytowanego przez Czesława Słanię autograf autora, w tej postaci osobliwe.

Fi.740ND, 741ND
Mi.882ND, 883ND
500 PLN
17872

1954 10-lecie PRL, seria 12 sztuk wszystkie (z wyjątkiem dwóch) z marginesami lub narożne; znaczki za 1,40 zł i 1,55 zł rytował Czesław Słania (Fi.250.-).

Fi.747-56
Mi.877-78, 889-96 
200 PLN
17873

1955 Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, ze względu na tematykę i rytownika - Czesława Słanię, najlepsze z prób 1955 roku, komplet obu wartości w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.759-60 P
Mi.899-900 
1 200 PLN
17874

1955 pomniki Warszawy, próba z nadrukiem PRÓBA znaczka autorstwa Czesława Słani, ciekawa usterka nadruku "brak prawej nóżki litery A".

Fi.765P
90 PLN
17875

1955 pomniki Warszawy, próba z nadrukiem PRÓBA znaczka autorstwa Czesława Słani.

Fi.765P
75 PLN
17876

1963 wnętrze katedry w Uppsali - zeszycik niebieskich znaczków próbnych wydrukowanych w 1963 roku w ramach testów nowej maszyny umożliwiającej drukowanie trójbarwnych stalorytów, którą wprowadzono do eksploatacji w 1965 roku; prezentowany motyw wykorzystano przy wydaniu definitywnym z 1967 roku.


60 PLN
SOLD
17877

1964 bokserzy - komplet 23 nalepek stalorytniczych w formie znaczków przedstawiających sylwetki mistrzów świata w boksie rytowanych przez Czesława Słanię, doskonały stan zachowania.


180 PLN
SOLD
17878

1966 "POLPHILEX 66" - bloczek z wydrukowanym stalorytem znaczkiem rytowanym przez Czesława Słanię, wydanym z okazji 1000-lecia Chrztu Polski.


200 PLN
17879

1979 Monako - 21. rocznica urodzin księcia Alberta, bloczek; czyste, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.Bl.14
60 PLN
17880

1992 Ochrona przyrody wybrzeży Bałtyku - Ptaki, zeszyciki znaczków: Estonii, Łotwy i Litwy, znaczek za 1 kr (prawy górny) przedstawiający rycyka (Limosa limosa) rytował Czesław Słania.


Mi.MH1
120 PLN
17881

1993 legenda o Orle Białym, blok cięty i próba autorstwa Czesława Słani w karnecie pamiątkowym wydanym z okazji Światowej Wystawy Filatelistycznej w Poznaniu - POLSKA '93.

Fi.bl.108A, bl.108 P
Mi.Bl.122B
60 PLN