The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 103. PoW Gross Born camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13312

1943 „Gołąb” – próba znaczka nr.1 za 10 f. w kolorze ciemnoszaroultramarynowym, wzór wykorzystany także jako znak opłaty w kartach pocztowych, jedna z kilku próbnych odbitek w całkowicie odmiennej od definitywnych barwie; wszystkie trzy wartości I wydania poczty wewnątrzobozowej projektował i rytował Romuald Nowicki; tak jak dwa pozostałe wzory nie wprowadzone do obiegu - "Żaglowiec" i "Pocztylion na koniu", próba została wklejona na stronę tytułową Katalogu Poczty Obozowej autorstwa Z.Włodarskiego; jest znacznie rzadsza niż sporadycznie wykorzystywane w tym celu w/w projekty "Żaglowiec" i "Pocztylion na koniu", nigdzie dotąd niekatalogowana, nawet w Katalogu Poczt Obozowych wybitnego znawcy tego tematu Manfreda G.Hebera; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1 P1
4 800 PLN
13313

1943 Gołąbek - NIETYPOWY ROZMIAR, karta podwójna ze znakiem opłaty w kolorze czarnym o niespotykanym rozmiarze - 93x86 mm zamiast 100x70 mm; kilka milimetrów węższe karty zdarzają się ze względu na niedobory papieru często, ale nadmiar 16 mm w wysokości to rzadkość (niewielka część z nakładu 676 szt.); u góry wyraźnie widoczne ślady rozdzielania obu części całostki, wysłana 28.I.44; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Cp6x2A
800 PLN
13314

1943 karta obiegowa o nominale 5 f, wykonana na różowym gładkim papierze, na odwrocie druk zawiadomienia bibliotecznego wysłany 13.VIII; walor w minimalnie słabszym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Cp7z
200 PLN
13315

1943 Oflag IID Gross Born, listownik wysłany 31.7.43 z obozu do Poznania, stempelek cenzora nr 17, dobry stan zachowania.


30 PLN
13316

1943 Oflag IID Gross Born, listownik wysłany 12.1.43 z obozu do Poznania, stempelek cenzora nr 4, dobry stan zachowania.


30 PLN
13317

1944 Rocznica śmierci gen.Wł.Sikorskiego, znaczek z bloku sprzedawanego przez pocztę z datownikiem na marginesie, zgodnie z przepisami przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, do tego czasu znaczek opłaty z bloku jest czysty, gwarancja.

Fi.(bl.1)
500 PLN
13318

1944 Wymarsz Legionów - Marszałek Józef Piłsudski, znaczek z bloku, gwarancja Schmutz.

Fi.(bl.2)
150 PLN
13319

1944 Wystawa Filatelistyczna - Neubrandenburg, czworoblok czystych znaczków z bloku sprzedawanego ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 1" na marginesie; przy użyciu pocztowym znaczki unieważniano, zgodnie z przepisami, obiegowym datownikiem, gwarancja Krawczyk.

Fi.(bl.3)
400 PLN
13320

1944 Wystawa Filatelistyczna - Dni Morza, trójblok czystych znaczków z bloku sprzedawanego ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 2" na marginesie; przy użyciu pocztowym znaczki unieważniano, zgodnie z przepisami, obiegowym datownikiem; gwarancja Krawczyk.

Fi.(bl.4)
400 PLN
13321

1944 rocznica obrony Warszawy, parka kasowanych znaczków z bloku, co ciekawe oba znaczki w całkowicie różnym odcieniu; to świadczy, że drukowano je pojedynczo i oprócz różnic w kolorze mogą wystąpić wzajemne przesunięcia położenia obu znaczków w bloku, gwarancja.

Fi.(bl.7)
160 PLN
13322

1944 rocznica obrony Warszawy, czyste znaczki z bloku, gwarancja.

Fi.(bl.7)
160 PLN
13323

1944 Święto Morza, seria kasowana, gwarancja.

Fi.9-11
300 PLN
13324

1944 Święto Morza, seria czysta marginesowa na liniowanym pionowo papierze listowym, pełne oryginalne gumowanie, gwarancja wiatrowski.

Fi.9-11
480 PLN
13325

1944 Rok Olimpijski, seria kasowana w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.12-14
320 PLN
13326

1944 Święto Gór, znaczek za 30 f. w ciemnym odcieniu, gwarancja.

Fi.15
60 PLN
13327

1944 Święto Gór, kasowany znaczek za 30 f. w bardzo ciemnym odcieniu, piękny stan, gwarancja.

Fi.15
60 PLN
13328

1944 Herby miast, marginesowa seria kasowana, gwarancja.

Fi.17-21
70 PLN
13329

1944 Herby miast, czysta seria, gwarancja.

Fi.17-21
70 PLN
13330

1944 Herby miast, unikalny kasowany znaczek za 50 gr. z podwójnym drukiem dolnego napisu, gwarancja Schmutz.

Fi.21
320 PLN
13331

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, kasowany znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
50 PLN
13332

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, czysty znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
50 PLN
13333

1944 Pułaski i Kościuszko, marginesowa seria kasowana w pięknym stanie z nienaruszoną gumą, gwarancja.

Fi.23-24
170 PLN
13334

1944 Pułaski i Kościuszko, seria czysta, gwarancja Krawczyk,.

Fi.23-24
150 PLN
13335

1944 Kazimierz Puławski i Tadeusz Kościuszko na karcie herby miast - Kraków o oliwkowym znaku opłaty skasowane 27.XII; gwarancja.

Fi.23-24, Cp25
180 PLN
SOLD
13336

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, kasowany znaczek za 25 gr., gwarancja.

Fi.25
50 PLN
13337

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, czysty znaczek za 25 gr., gwarancja.

Fi.25
51 PLN
SOLD
13338

1944 25-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, czysty znaczek za 50 gr., gwarancja.

Fi.26
60 PLN
13339

1944 25-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kasowany marginesowy znaczek za 50 gr., gwarancja.

Fi.26
50 PLN
13340

1944 Święto Artylerii, kasowany na wycinku znaczek za 20 gr., gwarancja.

Fi.27
60 PLN
13341

1944 Święto Artylerii, znaczek za 20 gr. w kolorze szarozielonym, gwarancja.

Fi.27
60 PLN
13342

1944 Powstanie Wielkopolskie, znaczek za 20 gr. z międzypolem po lewej, gwarancja.

Fi.28
80 PLN
13343

1944 Powstanie Wielkopolskie, czysty znaczek za 20 gr. gwarancja.

Fi.28
50 PLN
13344

1944 Rocznica Powstania Styczniowego - Marian Langiewicz, całostka o szarooliwkowym znaku opłaty wysłana 9.IV, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.Cp13
160 PLN
SOLD
13345

1944 Caritas, całostka za 5 fen na papierze żółtawobrązowym o ciemnym znaku opłaty, format 55x90mm - w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara - N.II.(lub III).zu; datowana 1.VII karta-druk biblioteczny przesłana 20.IX, znak opłaty unieważniony datownikiem Gross-Born; według artykułu P.Pelczara w "Przeglądzie Filatelistycznym" 3/2013 na papierze: "żółtawobrązowym drukowano [-] nieliczne kartki dla bibliotek"; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (całostka pionowo zgięta); gwarancja Krawczyk.

Fi.Cp18y
250 PLN
13346

1944 Dni Morza, dwie czyste karty pocztowe na dwóch rożnych gatunkach papieru i odmiennych kolorach znaku opłaty; gwarancja.

Fi.Cp19
320 PLN
13347

1944 Dni Morza, unikalna karta pocztowa z odwróconym znakiem opłaty za 10 f. w kolorze szaroniebieskim; w całej poczcie obozowej odnotowano jedynie kilka przypadków podobnych błędów, a taka karta nie była dotąd oferowana, piękny stan, gwarancja z opisem "odwrócony znak wartości" Schmutz.

Fi.Cp19 B
12 000 PLN
13348

1944 Rok Olimpijski, karta z brunatnoczerwonym znakiem opłaty o wymiarach 92x75 mm ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 1" stawianym w pierwszym dniu wystawy na marginesie bloku Neubranbenburg; na znaku opłaty całostki bardzo rzadkie; dobry stan zachowania; temat - OLIMPIADA; gwarancja i opis.

Fi.Cp20y
300 PLN
13349

1944 Warszawa walczy, karta pocztowa wysłana 24.XII, dodatkowo odciśnięty trzywierszowy stempelek okolicznościowy "Gross Born/ Wigilia 1944 roku/ Of.Obóz II/D", który według Józefa Machowskiego, stosowano w przeciągu zaledwie kilku godzin!!! słabszy stan zachowania (przebarwienia); gwarancja.

Fi.Cp21
80 PLN
13350

1944 Warszawa walczy, całostka czysta; gwarancja.

Fi.Cp21
60 PLN
13351

1944 Warszawa walczy, całostka ostemplowana grzecznościowo 1.IX w rocznicę wybuchu II wojny.

Fi.Cp21
45 PLN