The auction will start on 16.11.2021

Auction 103. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9461

1816 wydanie obiegowe dla obszaru głównodowodzącego Armii Wschód, opaska gazetowa z wydrukowanym znakiem opłaty i nadrukiem "Postgebiet / Ob. Ost" użyta do przesłania gazet z Wilna do Berlina, rzadkie, z tym nadrukiem nie opisana w katalogu Fischera (jedynie z nadrukiem "Russisch - Polen").


400 PLN
9462

1914 list ofrankowany znaczkami Austrii skasowanymi 14/9/1914 datownikiem prowizorycznym w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych, dobry stan zachowania.


Mi.39-44
120 PLN
9463

1914 I okupacja austro-węgierska Ziem Polskich zaboru rosyjskiego, całość o kontrowersyjnej proweniencji (por. artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015) - list ofrankowany znaczkami Austrii skasowanymi 10/9 datownikiem prowizorycznym w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych; placówkę, po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej zlikwidowano; liczone jako znaczki kasowane na wycinkach; na odwrocie sygnatura własnościowa.


Mi.140, 141, 142
300 PLN
9464

1914 widokówka wysłana z Krakowa na Morawy ambulansem pocztowym "Fahrende Feldpostsammelstelle / KRAKAU - WIEN B / im Zuge 100".


100 PLN
9465

1914 kartka poczty polowej nadana w ambulansie pocztowym na trasie Husiatyń - Chyrów nr 97.


100 PLN
9466

1914 kartka poczty polowej nadana w ambulansie pocztowym na trasie Kraków - Wiedeń nr 2.


60 PLN
9467

1915 list polecony z Kalisza do Niemiec, stempel cenzury z Poznania, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.1
70 PLN
9468

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 800 PLN
9469

1915 seria znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie, najdroższy znaczek gwarancja Kreawczyk.

Fi.1-21
3 000 PLN
9470

1915 seria cięta znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie.

Fi.1-21nz
3 800 PLN
9471

1915 list z Warszawy do Niemiec, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu.

Fi.3
10 PLN
9472

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.1930.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 700 PLN
9473

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
4 000 PLN
9474

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

Fi.22-48
800 PLN
9475

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

Fi.22-48
360 PLN
9476

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
20 PLN
9477

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp2
50 PLN
9478

1915 kartka z opłaconą odpowiedzią wysłana z Warszawy 21.12.15 do Niemiec, stempel cenzury z Poznania, nie odcięta i nie użyta cześć na odpowiedź.

Fi.Cp2
60 PLN
9479

1915 seria Feldpost I cięta z podwójnym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.Fi.OA1-21
1 200 PLN
9480

1915 seria Feldpost I cięta z odwróconym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.OA1-21
1 200 PLN
9481

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana, nie wszystkie kasowniki czytelne z ziem polskich.

Fi.OA1-21
600 PLN
9482

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria na podlepkach, katalog Fischer 1.400,- zł.

Fi.OA1-21
800 PLN
9483

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, znaczek za 1 koronę na podlepce.

Fi.OA17
10 PLN
9484

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 2 korony.

Fi.OA18
80 PLN
9485

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, znaczek za 2 korony na podlepce.

Fi.OA18
10 PLN
9486

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, znaczek za 5 koron na podlepce.

Fi.OA20
15 PLN
9487

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana w czworoblokach, stemple różnych poczt polowych, nieliczne z ziem polskich.

Fi.OA22-48
800 PLN
9488

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria na podlepkach, katalog Fischer 600,- zł.

Fi.OA22-48
350 PLN
9489

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria w pięknym stanie, katalog Fischer 1.200,- zł.

Fi.OA22-48
750 PLN
9490

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana, nie wszystkie kasowniki czytelne z ziem polskich.

Fi.OA22-48
250 PLN
9491

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria cięta na podlepkach.

Fi.OA22-48nz
400 PLN
9492

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka, seria w ciętych parkach z podlepkami.

Fi.OA22-48nz
700 PLN
9493

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 6 halerzy.

Fi.OA26
15 PLN
9494

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 15 halerzy.

Fi.OA30a
10 PLN
9495

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 20 halerzy.

Fi.OA31
15 PLN
9496

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 20 halerzy.

Fi.OA32
15 PLN
9497

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 4 korony.

Fi.OA46
95 PLN
9498

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, znaczek za 5 koron.

Fi.OA47
140 PLN
9499

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, znaczek za 5 koron, gwarancja Schmutz.

Fi.OA47
350 PLN
9500

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, nowodruk znaczka za 5 koron.

Fi.OA47ND
15 PLN