The auction will start on 14.04.2023

Auction 103. Danzig

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17017

1807 "GRANDE ARMÉE No.16" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - 3 Korpus gen.Gudin'a, list z okresu Księstwa Warszawskiego , z miejscowości Pszczółki (Hohenstein) na obszarze Gdańska - miejsca operowania Legii Północnej, wysłany 3.VI - krótko po kapitulacji Gdańska i triumfalnym wjeździe Napoleona (1.VI), adresowany do Armii Dalmatyńskiej i skierowany do miejscowości Zara (obecnie Zadar w Chorwacji); czysto odbity kasownik nadawczy - No 16 GRANDE ARMÉE, piękny stan zachowania, wspaniały walor zarówno do zbiorów poczt wojskowych jak i do zbioru Wolnego Miasta Gdańska.


3 600 PLN
17018

1863 kompletny list do Gdańska wysłany 17/29.V z Sankt Petersburga - dwuobrączkowy datownik nadawczy na odwrocie, przesłany koleją na linii Warszawsko-Petersburskiej do Wilna, a stamtąd Koleją Północną, częściowo przez teren Królestwa Polskiego w kierunku Wierzbołowa na granicy pruskiej, gdzie list przeniesiono do ambulansu relacji EYDKUHNEN-BROMBERG (Ejtkuny-Bydgoszcz) - trzywierszowy stempel kolejowy z datą 30.5 i pruski prostokątny stempel graniczny: "Aus Russland/ Franco" (Feuser +150DM); gdański stempelek nadejścia z 31/5; dobry stan zachowania.


400 PLN
17019

1874 list urzędowy z miejscowości Reda (Rheda) wysłany 14.10 do Wejherowa (Neustadt), wewnątrz pieczęć urzędu pocztowego (z koroną i trąbką pocztową).


40 PLN
SOLD
17020

1887 opaska do druków prywatnej poczty Hansa z Gdańska.


150 PLN
17021

1901 karta pocztowa wysłana 12.III z Warszawy do Gdańska, znak opłaty unieważniony bardzo ładnie odciśniętym datownikiem rusztowym ВАРШАВА / 12.III.1901 / 1 ЭКСП. litery i cyfry wysokości 3,5 mm, 3 "ruszty" u góry i 3 u dołu stempla, dodatkowo okrągły datownik warszawski i stempel odbiorczy z 26.3 DANZIG *1* (Wolff 003.0); dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P14 
80 PLN
17022

1910 sekretnik za 10 Pf ze znakiem wodnym wysłany 18 2 z Gdańska Wrzeszcza do Berlina, dosłany do Holdorf (Mecklenburg), gdzie dotarł 19 2; znak opłaty unieważniony datownikiem Danzig Langfuhr z wyróżnikiem "b" (Wolff 13.0), walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.K14
30 PLN
17023

1911 przekaz paczkowy z Wiednia do Gdańska, nalepka urzędu celnego w Gdańsku.


400 PLN
17024

1916 formularz do Gdańska wysłany 31.3 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.264.


50 PLN
17025

1917 widokówka wysłana 26.6 z Gdańska jako przesyłka niemieckiej poczty polowej na adres poczty polowej nr.375, datownik nadawczy DANZIG *5m (Wolff 73.0).


40 PLN
17026

1919 dofrankowana karta pocztowa wysłana 27.3 z Gdańska do Berlina, datownik nadawczy DANZIG *5k (Wolff 62.0), adresata nie odnaleziono i po opatrzeniu stosownym stempelkiem "Nicht ermittelt/ P.A.Berlin O.119" zwrócono do nadawcy; dekoracyjna całość w minimalnie słabszym stanie zachowania (przebarwienia).


50 PLN
17027

1920 wydanie przedrukowe, 5/30Pf + 25/30Pf - frankatura dwukolorowa, karta pocztowa wysłana 22.1.1921 z urzędu Gdańsk 1 do Regensburga, datownik nadawczy DANZIG *1t (Wolff 099.K); walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.16, 18
50 PLN
17028

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach.

Fi.16-20
160 PLN
17029

1920 wydanie prowizoryczne, list z Oliwy do Berlina, gwarancja pod znaczkiem Schuler.

Fi.19
50 PLN
17030

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 60/30 Pf. z podwójnym nadrukiem, mocniejszym i słabszym (Mi.100 euro), w pięknym stanie, podwójna gwarancja Krawczyk.

Fi.19 Np
Mi.19 DDII 
200 PLN
17031

1920 wydanie prowizoryczne, seria oryginalnie kasowana, gwarancja Krawczyk.

Fi.21-25
50 PLN
17032

1920 wydanie prowizoryczne, oryginalnie kasowany znaczek za 20 fen. z błędem na poz.21 I formy przedrukowej "belka złamana" (Mi.280 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.23 B2
Mi.23II 
500 PLN
17033

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach, różne poddruki - tanie odmiany.

Fi.26-31
400 PLN
17034

1920 wydanie prowizoryczne, oryginalnie kasowana seria z lila poddrukiem w położeniu "łuki w dół" (Fi.1100.-), każdy znaczek gwarancja na kasownik Krawczyk.

Fi.26III-31III
Mi.41I-46I 
1 000 PLN
17035

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 1.25 Mk./3 Pf., z poddrukiem szpice w dół, oryginalnie kasowany stemplem korkowym (Mi.120 euro), gwarancja Krawczyk

Fi.27II
240 PLN
17036

1920 wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 3 Mk./7,5 Pf., z pięknie widocznym poddrukiem w kolorze lila w położeniu "łuki wypukłością skierowane na dół, a szpicami do góry" (Fi.200.-), piękny stan zachowania.

Fi.29III
Mi.44I
200 PLN
17037

1920 wydanie prowizoryczne, sześcioblok znaczków za 3 Mk./7.5 Pf., środkowy dolny z poz.97, z błędem "ścięte D w Danzig" (Fi. niekatalogowany), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.29III B1
Mi.44I PFVI 
240 PLN
17038

1920 wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 5 Mk./2 Pf., z pięknie widocznym poddrukiem w kolorze lila - rzadkim w położeniu "łuki wypukłością skierowane ku górze, a szpicami w dół" (Mi.200 euro), piękny stan zachowania.

Fi.30IV
Mi.45II
400 PLN
17039

1920 wydanie prowizoryczne - mały innendienst, znaczek z nadrukiem typ 9, przecinek pod literą z w Danzig, plamki na lewym marginesie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.32
1 300 PLN
17040

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", czworoblok znaczków za 40 pf., rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.600 euro, Fi.1200.-); ciekawe bo górne nadruki przesunięte są w lewo, a dolne w prawo; gwarancja i opis odmiany Schmutz.

Fi.38a
1 000 PLN
17041

1920 wydanie prowizoryczne na przesyłki lotnicze, czworoblok znaczków za 60/40 Pf., lewy górny z poz.83 z błędem "uszkodzone prawe skrzydło", gwarancja i opis Schmutz; na prawym górnym też błędy: "lekkie uszkodzenie połączenia płatów prawego skrzydła" i katalogowany "spłaszczone prawe 60".

Fi.45 B1+B2
Mi.51I+III 
600 PLN
17042

1920 wydanie prowizoryczne na przesyłki lotnicze - PODWÓJNY NADRUK, znaczek za 1 mk./40 pf. z podwójnym nadrukiem (Fi.4000.-), opisany przez L.Schmutza w "Przeglądzie Filatelistycznym" 11/2007; w Niemczech spotyka się z rzadka inne nominały (40 i 60 pf.) z tej serii, ale oferowany tu - najrzadszy, sprzedano jedynie do kilku polskich zbiorów, egzemplarz z poz.67 z wyraźnym wzajemnym przesunięciem nadruków, z pełną oryginalną gumą bez podlepki, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.46 Np
Mi.52 DD 
3 400 PLN
17043

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/7½ Pf karta, czysta (Fi.50.-).

Fi.Cp6
40 PLN
17044

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/7½+30/7½ Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta (Fi.100.-).

Fi.Cp7
100 PLN
17045

1920 wydanie przedrukowe, 10 Pf karta pocztowa wysłana (Fi.70.-) 2.12 z urzędu Gdańsk 5 do Brzegu (Brieg), datownik nadawczy DANZIG *5k (Wolff 62.0).

Fi.Cp8
Mi.P7 
40 PLN
17046

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/10+30/10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta (Fi.100.-).

Fi.Cp9
60 PLN
17047

1920 wydanie przedrukowe, sekretnik w dobrym stanie zachowania (Fi.25.-).

Fi.Cs1
40 PLN
17048

1920 wydanie przedrukowe, przekaz pocztowy, prawa część zgięta w miejscu oddzielania, niewielkie przebarwienia (Fi.60.-).

Fi.Pp1
Mi.A1 
40 PLN
17049

1920 niemiecki sekretnik użyty miejscowo w Gdańsku, bardzo ładny stan zachowania, fotoatest Gruber.


800 PLN
17050

1920 prekursory, kartka z Sopotu wysłana 8.3.20 do Belgii, opłata znaczkami niemieckimi, znaczki Wolnego Miasta Gdańska ukazały się dopiero 14.6.20.


120 PLN
17051

1921 kartka z Gdańska do Szczecina.

Fi.3, Cp3
50 PLN
17052

1921 kartka z Gdańska do Niemiec.

Fi.20, 24, 67, 78
60 PLN
17053

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, czysta seria nacinana (Fi.300.-).

Fi.47-56
Mi.53-62
300 PLN
17054

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, oryginalnie kasowana seria nacinana.

Fi.47-56
Mi.53-62
250 PLN
17055

1921 list z Sopotu do Niemiec.

Fi.49, 55, 56
120 PLN
17056

1921 BÖLKAU (WESTPR.) - Bolków, nacinany znaczek za 2 Mk Koga z oryginalnego obiegu, skasowany 28.5 idealnie odciśniętym datownikiem; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.53
Mi.59
200 PLN