The auction will start on 14.04.2023

Auction 103. Official stamps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16739

1897-1918 Sądowe znaczki doręczeniowe, zestaw czterech dowodów doręczenia opłaconych znaczkami wszystkich nominałów: 17½Kr niebieskofioletowym o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL12½; 17½Kr niebieskim o ząbkowaniu ZL10½; 34 hal o ząbkowaniu ZL12½; 10 hal niebieskim; rzadki zestaw w dobrym stanie zachowania (Fi.670.-, Mi.300.- euro).

Fi.Ia, Ibx, IIax, IIIb
Mi.1aA, 1bB, 2B, 3b
400 PLN
16740

1913 Sądowe znaczki doręczeniowe, 10 hal niebiesko/czarny na dowodzie doręczenia wysłanym z Sanoka do Tarnowa.

Fi.IIIb
50 PLN
16741

1920 znaczek z przesuniętą perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U1
20 PLN
16742

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
30 PLN
16743

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
35 PLN
16744

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
120 PLN
16745

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
200 PLN
16746

1920 cyfry między gwiazdkami - I wydanie, czysta seria znaczków urzędowych (Fi.70.-).

Fi.U1-11
60 PLN
16747

1920 składany list urzędowy ze Lwowa do Tłustego.

Fi.U5
150 PLN
16748

1920 kartka urzędowa z Poznania na poniemieckim formularzu poczty polowej, dziurki po archiwizacji.

Fi.U5
120 PLN
16749

1920 urzędowy druk w formie z Ministerstwa Aprowizacji w Warszawie do Krakowa, rzadko spotykana i ciekawa forma całości ze znaczkiem urzędowym.

Fi.U5
150 PLN
16750

1920 cyfry między gwiazdkami, czworoblok kasowanych znaczków urzędowych za 25 f, dwa lewe z podwójnym ząbkowaniem pionowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.U5
80 PLN
16751

1920 cyfry między gwiazdkami, pozioma parka narożnych znaczków urzędowych za 25 f., częściowo bez perforacji pionowej, bardzo lekkie ślady wklejenia arkusza do zeszytu - praktyka stosowana w okienkach pocztowych, same znaczki w pięknym stanie z pełną oryginalną gumą.

Fi.U5 MK3
180 PLN
16752

1920 polecony list urzędowy ze Lwowa do Tarnowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.U5, U6
100 PLN
16753

1920 miejscowy list urzędowy z sądu w Krakowie.

Fi.U7
60 PLN
16754

1920 cyfry między gwiazdkami, znaczek urzędowy o najwyższym nominale 600 f. na białym średnim papierze, tylko ten nominał nie jest katalogowany jako próba, jeden ślad podlepki na pełnej oryginalnej gumie, zagwarantowany i opisany jako cięty Krawczyk.

Fi.U11 nz (P1)
400 PLN
16755

1920 cyfry między gwiazdkami - II wydanie na cienkim papierze, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U12-16
50 PLN
16756

1921 niekompletna seria znaczków urzędowych stemplowana na kopercie z Grodziska.

Fi.U2-5, U7-11
60 PLN
16757

1933 znaczek ZWYCZAJNA (1 gr) na urzędowym liście wysłanym 25 X z urzędu Warszawa 13 do Grudziądza, koperta firmowa "KOMISARZ GENERALNY POŻYCZKI NARODOWEJ"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.U17
Mi.D17
40 PLN
16758

1933 godło państwa na ośmiokątnej tarczy, próba znaczka na papierze niegumowanym, gwarancja Walocha.

Fi.U21IP
100 PLN
16759

1933 godło państwa na ośmiokątnej tarczy, próba znaczka na papierze niegumowanym, gwarancja Walocha.

Fi.U21IP6
200 PLN
16760

1934 list urzędowy z Muszyny do Krynicy Zdroju.

Fi.U17
30 PLN
16761

1935 list urzędowy z Lubszy koło Kalet wysłany 2.4.35 do Krakowa, list wysłany dzień po sześciokrotnym podwyższeniu taryfy pocztowej na listy urzędowe, stąd opłata sześcioma znaczkami urzędowymi wydania z 1933 raku po 1 gr, list w bardzo ładnym stanie.

Fi.U17
144 PLN
SOLD
16762

1935 polecony list urzędowy z Łukowa nadany 16.4.35 do Lublina, ze względu na sześciokrotne podwyższenie taryfy pocztowej na listy urzędowe od 1 kwietnia 1935 do 12 gr. list opłacono dwunastoma znaczkami urzędowymi za 1 gr., rzadko spotykane użycie podwójnej ilości znaczków urzędowych na przesyłki zwykłe zamiast znaczków na listy polecone, ciekawy walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.U17
411 PLN
SOLD
16763

1935 urzędowy list polecony z Gdyni wysłany 17.7.35 do Warszawy, list wysłany po sześciokrotnym podwyższeniu taryfy pocztowej na listy urzędowe, stąd opłata sześcioma znaczkami urzędowymi wydania z 1933 raku po 2 gr, list w bardzo ładnym stanie.

Fi.U18
300 PLN
SOLD
16764

1935 list urzędowy z Rawicza nadany 30.11.35 do Leszna, opłata w podwójnej wysokości za poświadczenie odbioru.

Fi.U19
72 PLN
SOLD
16765

1936 urzędowy list polecony ze zwrotnym poświadczeniem odbioru z Warszawy do Mosarza, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.U19, U20
54 PLN
SOLD
16766

1936 miejscowy urzędowy list polecony ze zwrotnym poświadczeniem odbioru z Krakowa.

Fi.U21, U22
40 PLN
16767

1937 list urzędowy z Gdyni z Urzędu Skarbowego do Kielc.

Fi.U19
25 PLN
16768

1937 urzędowy list polecony z Nowego Targu do Krakowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.U20
60 PLN
16769

1938 fragment dokumentu urzędowego ze znaczkiem urzędowym z Łucka.

Fi.U19
120 PLN
16770

1938 wezwanie urzędowe ze znaczkiem urzędowym.

Fi.U19
60 PLN
16771

1939 Sądowe znaczki doręczeniowe za 50/80 gr na pozwie wekslowym skasowane 22.V w Sądzie Grodzkim w Tarnowie, dodatkowo dwa znaczki za 1 zł opłaty sądowej (revenue); dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.8
120 PLN
16772

1939 DWUKROTNIE UŻYCIE, koperta listu urzędowego z Powiatowej Komendy Przysposobienia Wojskowego w Stopnicy wysłana 8.III z Buska Zdroju do Komendanta Podokręgu Związku Strzeleckiego w Kielcach; kopertę po przenicowaniu użyto powtórnie dla listu wysłanego 6.IV z Kielc do Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Wierzbniku; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.U19
Mi.D19
120 PLN
16773

1945 znaczek z silnie przesuniętą perforacja wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U21
15 PLN
16774

1945 parka z podwójna perforacja poziomą na dolnym marginesie, gwarancja i opis Walocha.

Fi.U21
65 PLN
16775

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, marginesowa parka prób w kolorze czarnym, gwarancja Schmutz.

Fi.U21 P1
400 PLN
16776

1945 cięta próba znaczka urzędowego, gwarancja Schmutz.

Fi.U21PP4
30 PLN
16777

1945 znaczek z abklaczem.

Fi.U22
25 PLN
16778

1945 parka makulaturowa z drukiem podwójnym, zagwarantowana jako próba Schmutz.

Fi.U22P
100 PLN