The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Current auction Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16312

1987 Poczet królów i książąt polskich (II) - Bolesław Chrobry znaczki z przywieszkami i pustopolami z lewej i prawej strony.

Fi.2983
Mi.3131
20 PLN
Bid
16313

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
30 PLN
Bid
16314

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
Bid
16315

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie i rośliny lecznicze, po trzy znaczki za 350 zł./15 zł. i za 700/60 zł., nadruki podwójne, odwrócone i przesunięte, pełen zestaw podstawowych błędów na obiegówkach, gwarancja Korszeń.

Fi.3105, 3121 Np, No, MK
Mi.3253, 3269
200 PLN
Bid
16316

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.88.-).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
40 PLN
Bid
16317

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.78,70).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
40 PLN
Bid
16318

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 288 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.3105-3212
Mi.3253-3360
180 PLN
Bid
16319

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

Fi.3105MK
Mi.3253
80 PLN
Bid
16320

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105No
Mi.3253K
120 PLN
Bid
16321

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105No
Mi.3253K
80 PLN
Bid
16322

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
70 PLN
Bid
16323

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
25 PLN
Bid
16324

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem podwójnym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
70 PLN
Bid
16325

1990 wydanie przedrukowe, marginesowy pasek z nadrukiem podwójnym, jednym "suchym" bez nałożenia farby.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
50 PLN
Bid
16326

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem potrójnym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105Npo
Mi.3253
300 PLN
Bid
16327

1990 50. rocznica bitwy o Narwik, znaczek z błędem "uszkodzony obrys jeziora".

Fi.3119B2
Mi.3267
30 PLN
Bid
16328

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, narożna parka znaczka za 700 zł. z nadrukiem przesuniętym tak, że górny znaczek nie ma w ogóle nowego nominału, a dolny ma znacznie przesuniętym, gwarancja Korszeń.

Fi.3121 MK
Mi.3269
150 PLN
Bid
16329

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy sześcioblok znaczka za 700/60 zł. ze skośnie przesuniętym w dół nadrukiem nowej wartości, gwarancja Krawczyk.

Fi.3121 MK
Mi.3269 
240 PLN
Bid
16330

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, sześcioblok znaczka za 700/60 zł. z nadrukiem przesuniętym i lekko obróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.3121 MK
Mi.3269 
120 PLN
Bid
16331

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
Bid
16332

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, trzy znaczki za 700 zł./60 zł. z różnego rodzaju nadrukiem podwójnym, gwarancja Schmutz, Korszeń.

Fi.3121 Np
Mi.3269
180 PLN
Bid
16333

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
Bid
16334

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
40 PLN
Bid
16335

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
25 PLN
Bid
16336

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.3121No
Mi.3269K
70 PLN
Bid
16337

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja Korszeń.

Fi.3121Np
Mi.3269DD
45 PLN
Bid
16338

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; czyste.

Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C
30 PLN
Bid
16339

1990 zabytki miast polskich, arkusz sprzedażny znaczka za 700 zł.

Fi.3154 ark.
20 PLN
Bid
16340

1990 zabytki miast polskich, znaczek za 800 zł ze znacznym uskokiem perforacji, czysty, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.3155
Mi.3303
30 PLN
Bid
16341

1990 zabytki miast polskich, arkusz sprzedażny znaczka za 800 zł.

Fi.3155 ark.
20 PLN
Bid
16342

1990 zabytki miast polskich, arkusz z przywieszkami z okazji Światowej Wystawy Filatelistycznej POLSKA '93.

Fi.3157 ark.
50 PLN
Bid
16343

1990 Poczet królów i książąt polskich - Bolesław III Krzywousty i Władysław III Wygnaniec, marginesowa seria znaczków czystych niedopuszczonych do obiegu (Fi.1100.-), piękny stan zachowania.

Fi.XXIX-XXX
Mi.VII-VIII
1 100 PLN
Bid
16344

1990 Poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.550.-).

Fi.XXX
Mi.VIII
450 PLN
Bid
16345

1991 Arcydzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, znaczki za 500 zł w parce poziomej, prawy z błędem "wcięcie w literze K w POLSKA" na poz.12; czyste, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis Kalinowski.

Fi.3158 B1
Mi.3306
40 PLN
Bid
16346

1991 rocznik kopert FDC (Fi.126,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
Bid
16347

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.112,90).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
Bid
16348

1991 poczet królów polskich - wydanie przedrukowe, znaczek z lekko przesuniętym nadrukiem w prawą stronę.

Fi.3168
Mi.3316
20 PLN
Bid
16349

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.3168
Mi.3316 
60 PLN
Bid
16350

1991 rośliny lecznicze, dwa znaczki z pustopolami na dole i na górze, czyste.

Fi.3177
Mi.3325
30 PLN
Bid
16351

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8
15 PLN
Bid