The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 103. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12481

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 21.3 z Neusalz (Nowa Sól) do Lindenstadt (Lipowiec) miejscowości, która weszła w skład Międzychodu (Birnbaum).


Mi.469
20 PLN
12482

1933 Ziemie Północne, list wysłany z pośrednictwa pocztowego Wiewiórki - "Eichhorn über Bartenstein (Ostpr.)" do Wolnego Miasta Gdańska, znaczek skasowany 25.10 w Bartoszycach (Bartenstein), na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "PREUSS.STANDESAMT EICHHORN - KR.PR.EYLAU"; dobry stan zachowania.


Mi.487
80 PLN
12483

1933 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa (Marcin Luter), wysłana 20.11 z miejscowości Bielawe (Bielawy) adresowana do Neusalz (Nowa Sól), zwraca uwagę niespotykany datownik "BIELAWE BEUTHEN (BRIESNITZ) LAND" (Bielawy Bytom Odrzański Brzeźnica).


Mi.P224 
100 PLN
12484

1934 Ziemie Północne, list wysłany z pośrednictwa pocztowego w obecnie nieistniejącej miejscowości Stonajcie (Klein Dexen über Preussicch Eylau) do Wolnego Miasta Gdańska, znaczek skasowany 17.12 w Iławce (Preussisch Eylau); dobry stan zachowania.


Mi.519
100 PLN
12485

1936 Ziemie Zachodnie, list urzędowy z sądu krajowego (Landgericht) przesłany 17.2 miejscowo w Bytomiu (Beuthen), niedoręczony i dosłany do sądu rejonowego (Amtsgericht), datownik odbiorczy 22.2; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


50 PLN
12486

1937 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu wydana z okazji 12 Festiwalu Niemieckiego Związku Śpiewaczego (Deutsches Sängerbundesfest) w 1937 we Wrocławiu, dofrankowana i wysłana 29.7 z Wrocławia do Ostrowa, znaczki skasowane stemplem okolicznościowym; dobry stan zachowania; temat - MUZYKA.


Mi.PP127 C29/02 
120 PLN
12487

1939 Ziemie Zachodnie, karta (druki) w sprawie poszukiwań, wysłana 24.X przez Niemiecki Czerwony Krzyż we Wrocławiu do Rybnika, znaczek skasowany czerwonokrzyskim wirnikiem okolicznościowym; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.513 
60 PLN
12488

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


60 PLN
12489

1939 okupacja sowiecka, ekspresowy list polecony z Sokala 5.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
12490

1939 okupacja sowiecka, ekspresowy list polecony z Sokala 5.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
12491

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Samboru 4.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
12492

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Lwowa 3.12.39 do Samboru, mieszana frankatura polsko - rosyjska, list zwrócony do nadawcy, stempel z Samboru i odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
12493

1939 list z niemieckiej poczty polowej w Dębicy, stempel "Deutsche Dienstpost Osten / DEBICA" i wierszowy datownik.


70 PLN
SOLD
12494

1940 Obszary anektowane przez Litwę, okolicznościowe wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czyste.

Fi.AnL27-29
Mi.443-45
34 PLN
SOLD
12495

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będącego w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

Fi.AnLbl.2
Mi.bl.2
102 PLN
SOLD
12496

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 27.III z miejscowości Dobre koło Nieszawy do Otwocka, stempel prowizoryczny - przedwojenny polski datownik.

Fi.AnN4, 7
Mi.515, 518 
40 PLN
12497

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, "Parole der Woche" propagandowa ulotka nr. 15 wydawana cyklicznie przez NSDAP w formie nalepki, doklejana na odwrocie korespondencji, koperta okienkowa wysłana 15.5 z miejscowości Siersza; na listach z Ziem Polskich bardzo rzadko spotykane; podobne przesyłki na niemieckich aukcjach osiągają ceny kilkuset euro! temat - PROPAGANDA.

Fi.AnN8
Mi.519
400 PLN
12498

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, "WARTHELAND TAG DER FREIHAIT" (Kraj Warty - Dzień Wolności 1940), propagandowa karta niemiecka wydana z "okazji" zaboru i wcielenia do III Rzeszy znacznej części obszaru Polski z Poznaniem (tzw.Kraju Warty); ostemplowana okolicznościowo 26.10 i przesłana miejscowo w Poznaniu; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.515
400 PLN
12499

1940 Ziemie Zachodnie, ładnie frankowany list polecony II klasy wysłany 25.9 z Wrocławia do Katowic, datownik odbiorczy na odwrocie.


Mi.747, 512, 518
60 PLN
12500

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
50 PLN
12501

1940 Obszary anektowane przez Litwę - NOWA WILEJKA, nieopłacona widokówka wysłana 4.3 z urzędu Nowa Wilejka 1 do niemieckiego obozu jenieckiego Oflag XVIIIA, idealnie odciśnięty litewski datownik "N.VILNIA I"; po sowieckiej napaści na Polskę 17.IX.1939, Sowieci przekazali Litwinom Wilno z okolicami, Józef Witold Żurawski vel Grajewski w artykule (Filatelista 10/2005) o losach Wileńszczyzny w rękach Litwinów w czasie od 28.X.1939 do 15.VI.1940 pisze: "Z tego okresu nie została dotąd znaleziona jakakolwiek dokumentacja pocztowa z innych [niż Wilno] miejscowości na Ziemi Wileńskiej, choć taka zapewne powinna istnieć" jest więc to najpewniej pierwsza taka przesyłka odnaleziona po 70 latach; stempel cenzury obozowej z parafką cenzora nr.3, dodatkowo stempelki "T" i "13"; unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
12502

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta wysłana 14.2 z biura burmistrza Poznania do sądu w miejscowości Tuczna w Generalnym Gubernatorstwie; wyraźnie odciśnięta frankatura mechaniczna nadawcy, kasownik odbiorczy Biała Podlaska; przesyłkę niewielki ubytek i załamanie na froncie.


35 PLN
SOLD
12503

1940 przekaz paczkowy z Scharnese bei Kulm (Czarże koło Chełmna) 2.11.40 w Prusach Zachodnich do żołnierza w Niemczech.


60 PLN
12504

1940 okupacja sowiecka, list polecony z Bielska Podlaskiego 31.3.40 do Stanisławowa, radziecki znaczek i stemple pocztowe, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
12505

1940 Kartka z Czeladzi do Krakowa.


30 PLN
12506

1940 list firmowy z Będzina.


35 PLN
12507

1940 list firmowy z Bismarkhütte (Chorzów) do katowic.


35 PLN
12508

1940 kartka z Woikowitz - Komorne (Wojkowice Komorne) do Krakowa.


30 PLN
12509

1941 Obszary anektowane przez Litwę, seria nieząbkowana znaczków litewskich, które były w użyciu na terenach Polski okupowanych przez Litwę, ostemplowana 14.III na kopercie miejscowego listu poleconego w Kownie, stempel odbiorczy na odwrocie; dobry stan zachowania.

Fi.AnL21-26
Mi.437-42U
110 PLN
SOLD
12510

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 29.5 z Bielska do Krosna, koperta firmowa "RUDOLF SCHMIDT, NIALA O.S. ARMATURENFABRIK, PHOSPHORBRONZE - METALL u.EISENGIESSERN".

Fi.AnN8
Mi.519 
20 PLN
12511

1941 Okupacja niemiecka terenów anektowanych przez ZSRR, a wcześniej przez Litwę (poza obszarem wileńskim), seria czysta, sygnowana Ф w kółeczku przez państwową filatelistyczną firmę radziecką.


Mi.1-9
440 PLN
12512

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 19.5 z miejscowości Petlikowce do Czortkowa, kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.679
200 PLN
12513

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list ze wsi Żnibrody wysłany 23.4 z miejscowości Duliby koło Buczacza do Czortkowa, datownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.682
250 PLN
12514

1941 ATAK NIEMIECKI NA ZWIĄZEK SOWIECKI - obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 23.6.41 - dzień po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej - z Równego do Lwowa; znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "РОВНО СССР РОВНО РОВ.ОБЛ." z wyróżnikiem "б" (b); mimo rozległych obszarów oryginalna korespondencja z terenów okupowanych przez sowietów jest rzadka, szczególnie z okresu panicznego wycofywania się Armii Czerwonej, walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).


Mi.789A
400 PLN
12515

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, lotnicza polecona karta pocztowa wysłana 21.5 ze Lwowa do Warszawy, dekoracyjnie dofrankowana (opłata 2,10 rubla zgodna z taryfą) znaczki skasowane sowieckim datownikiem, polski stempelek polecenia, stempelki cenzury niemieckiej, a na odwrocie datownik odbiorczy 9.6; dobry stan zachowania.


Mi.800, 809
320 PLN
12516

1941 Protektorat Czech i Moraw, podwójna karta pocztowa, czysta (Mi.25 euro).


Mi.P13 
40 PLN
12517

1941 ATAK NIEMIECKI NA ZWIĄZEK SOWIECKI - obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, rzadka ilustrowana karta pocztowa (Mi.175 euro) napisana po hebrajsku wysłana 22.6.41 w dniu wybuchu wojny sowiecko niemieckiej z miejscowości Międzyrzecz do Szumowa, znak opłaty unieważniony sowieckim datownikiem "МЕЖИРЕЦ СССР МЕЖИРЕЦ РОВ.ОБЛ." z wyróżnikiem "b" (б); mimo rozległych obszarów oryginalna korespondencja z terenów okupowanych jest rzadka, a z okresu panicznego wycofywania się Armii Czerwonej wręcz unikalna, walor w doskonałym stanie zachowania, gwarancja.


Mi.P164b
1 200 PLN
12518

1941 okupacja sowiecka, kartka ze Skałatu do Lwowa, radziecka całostka i stemple pocztowe.


200 PLN
12519

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 1.6 ze Zgierza do Kalisza, znaczek skasowany stemplem prowizorycznym - datownikiem asymetrycznym (niesymetrycznym) powstałym wskutek usunięcia po nazwie ZGIERZ napisu (BZ.KALISCH); rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.AnN25
Mi.788 
200 PLN
12520

1942 Ziemie Północne, karta pocztowa wysłana 11.7 ze Szczecina do Kielc, idealnie odbity wirnik Czerwonego Krzyża; temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.AnNCp9
Mi.P299I 
50 PLN