The new auction will start soon

Auction 102. Autographs

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8838

1964 trzeci zespołowy lot kosmiczny, czysty bloczek z autografem kosmonauty Borysa Jegorowa.

Fi.bl.44
Mi.Bl.35
120 PLN