The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 102. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
73

1850 znaczek na wycinku unieważniony stemplem numerowym "48" z Arolsen w Prusach Zachodnich.


Mi.2
40 PLN
74

1850 znaczek na wycinku unieważniony rzadkim stemplem numerowym z obecnych ziem polskich "1478" z Tannhausen w Prusach Zachodnich, dzisiaj Jedlinka Zdrój.


Mi.2
60 PLN
75

1851 PIERWSZY GAZETOWY ZNACZEK ŚWIATA - słynny niebieski "Merkury" na kompletnej gazecie!!! znaczek o nominale 0,6 Kr w typie II używany wyłącznie do opłacania wysyłki prasy i broszur, egzemplarz z dolnym marginesem na opasce naklejonej na krakowski "CZAS" z dnia 17.VIII.1856, wysłany do magistratu w Nowym Sączu, walor obecnie nieczęsto spotykany w dobrym stanie zachowania (Fi.1125.-).


Mi.6II 
500 PLN
76

1855 ŁOBEZ, przesyłka polecona - pruska całostka za 1 Sgr dofrankowana znaczkiem za 3 Sgr, wysłana 3.12 do Poznania, znaczek unieważniono stemplem numerowym 778 - Łobez, a znak opłaty na kopercie przekreślono piórem, obok dwuwierszowy ramkowy stempel nadawczy LABES z datą; dodatkowe adnotacje pocztowe na kopercie; koperta zabezpieczona pięcioma pieczęciami lakowymi na odwrocie, tamże stempelek nadejścia; niezły stan zachowania (niewielkie ślady wlepiania koperty na stronę albumową).


Mi.U11aA, 4 
600 PLN
SOLD
77

1856 I wydanie Austrii - 3 kr - frankatura pojedyncza, list wysłany 19/9 z Bielska do Węgierskiej Górki ofrankowany ładnie ciętym znaczkiem z błędem: górna ramka z prawej strony niedobita, unieważniony kasownikiem BIELITZ z ozdobnikiem; na odwrocie stempel pośredni Żywiec (SEYBUSCH) z ozdobnikiem; dodatkowo niebieski stempelek nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.3X 
500 PLN
78

1857 parka znaczków unieważnionych stemplem numerowym "103".


Mi.6a
120 PLN
79

1859 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Iarocin (Jarocin).


Mi.10a
300 PLN
80

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Alt Colziglow (Kołczygłowy).


Mi.11a
150 PLN
81

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Myslowitz (Mysłowice).


Mi.18
120 PLN
82

1861 fragment opaski gazetowej opłaconej austriackim znaczkiem gazetowym, znaczek stemplowany rzadkim kasownikiem ekspedycji gazetowej z Krakowa.


Mi.23
300 PLN
83

1861 list w kopercie poczty pruskiej ze Świdwina (Schivelbein) nadany w ambulansie na trasie Cöslin (Koszalin) Berlin, rzadki trzyrzędowy stempel kolejowy.


100 PLN
84

1864 austriacki znaczek gazetowy za 1,05 Kr wydania z 1861 użyty do opłaty druku, skasowany dwuwierszowym stemplem Pilzno 4.MAR,; rzadko spotykany sposób użycia znaczków gazetowych, wysoka wycena katalogowa (Fi.1375.-); dobry stan zachowania.


Mi.23 
400 PLN
85

1865 lub po, austriacka całostka - koperta za 15 kr na papierze ze znakiem wodnym, wysłana 15/6 z Krakowa do Wiednia; na odwrocie kasowniki odbiorcze: Wien i Neubau; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U35 
100 PLN
86

1866 KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA DO POLSKI, pruska koperta formatu 147,5 x 84,5 mm, gumowanie o większej długości, znak opłaty za 2 Silb.Gr. w kolorze błękitu pruskiego, wysłana 22.5 z Berlina do Szczecina, kasownik odbiorczy "BESTELLUNG No1" na odwrocie.


Mi.U27Ab 
60 PLN
87

1867 KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA DO POLSKI, VI wydanie Austrii - 10 kr "grober druck" - frankatura wielokrotna, dwa znaczki na liście wysłanym 22 OCT z Wiednia do Warszawy adresowanym do Hipolita Wawelberga, znaczki co rzadkie unieważnione kasownikiem w kolorze niebieskim; czarny stempelek "Franco" i dodatkowo owalny stempelek nadawcy; na odwrocie czerwony okrągły rosyjsko-polski kasownik odbiorczy typu IXA z 24.X; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


Mi.38I
320 PLN
88

1868 KROTOSCHIN, znaczki Północnoniemieckiego Związku Pocztowego za 1 grosz (parka pozioma) i 2 grosze, skasowane na wycinku prostokątnym datownikiem w Krotoszynie, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.4, 5
50 PLN
89

1870 kartka z Nowego Sącza na Morawy.


15 PLN
90

1871 wydanie Północnoniemieckiego Związku Pocztowego - list urzędowy ofrankowany znaczkiem za ½ grosza, wysłany 30 12 z miejscowości Kędzierzyn-Koźle do Kobylic (Kobelwitz), jednoobrączkowy datownik nadawczy COSEL, przesyłki nie doręczono i 2/1 została zwrócona do nadawcy; na odwrocie stempelki nadejścia; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.D3 
100 PLN
91

1871 kartka z Kołomyi do Wiednia.


30 PLN
92

1871 kartka z Tarnopola do Pragi.


40 PLN
93

1872 OSTROWO, znaczek I wydania Niemiec za 1 grosz, skasowany na wycinku dwuobrączkowym datownikiem w Ostrowie Wielkopolskim, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.4
50 PLN
94

1872 znaczek Niemiec za ½ Gr - frankatura pojedyncza, list wysłany 19.6 z miejscowości Sępólno Krajeńskie do Lutowa (Gr.Lutau), prawdopodobnie urzędnik pocztowy wycinał znaczek z oddzielonego wcześniej z arkusza pionowego paska znaczków, a ponieważ zrobił to niezbyt dokładnie stąd na górze "nadmiar" ząbków, a na dole ich "niedobór"; znaczek skasowany dwuwierszowym w ramce stemplem ZEMPELBURG, na odwrocie pieczęć nadawcy i stempelek nadejścia; przesyłkę zwrócono do nadawcy; walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.14 
120 PLN
95

1872 FORDON, znaczek Niemiec za 1 grosz, skasowany na wycinku prostokątnym datownikiem w Fordonie, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.19
40 PLN
96

1872 kartka z Stanisławowa do Wiednia.


40 PLN
97

1872 kartka ze Lwowa do Czortkowa.


50 PLN
98

1873 list z Goerbersdorf (Sokołowsko) do Krakowa.


60 PLN
99

1874 JAROCIN, znaczek Niemiec za 1 grosz, skasowany okrągłym datownikiem w Jarocinie, dobry stan zachowania (krótszy narożnik).


Mi.19
40 PLN
100

1874 kartka z Złoczowa do Pestu.


40 PLN
101

1874 kartka z Krakowa do Wiednia.


25 PLN
102

1875 obszar I Rzeczypospolitej, rosyjska koperta za 10 kop, o wymiarach 145x81mm, wysłana z miejscowości Krasiłów w Guberni Wołyńskiej do Petersburga, znak opłaty skasowany 2.III stemplem nadawczym ST.KRASIŁÓW.WOŁ.G.(СТ.КРАСИЛОВѢ.ВОЛ.Г.) z ozdobnikiem, na odwrocie dodatkowa odbitka stempla nadawczego i kasownik odbiorczy Petersburg 7.III; idealnie zachowana nieuszkodzona pieczęć lakowa nadawcy; Krsiłów w II rozbiorze zagarnięty przez Rosję, nie powrócił już w granice Rzeczypospolitej; całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.U16C 
60 PLN
103

1876 kartka z Kołomyi do Wiednia.


30 PLN
104

1878 Królestwo Polskie, karta pocztowa za 4 kop wysłana 13.X z Łodzi do Warszawy, znak opłaty unieważniony stemplem z ozdobnikiem, datownik odbiorczy WARSZAWA 5 EKSPEDYCJA (ВАРШАВА 5.ЭКСПEД.) z tego samego dnia; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P4
150 PLN
105

1878 składany druk z Garzyna k. Wschowy do Leszna.


45 PLN
106

1878 całostka prywatnej poczty miejskiej ze Szczecina.


250 PLN
107

1880 (około) kartka nadana w ambulansie pocztowym Frankenstein (Ząbkowice Śląskie)- Raudten (Rudna) do Niemiec.


100 PLN
108

1881 kompletny składany list z Canth Stadt (Ka ątów Wrocławskich) do Szprotawy.


90 PLN
109

1893 kartka nadana w austriackim ambulansie pocztowym na trasie Saybusch - Dziedzitz (Żywiec - Dziedzice) nr 1332.


200 PLN
SOLD
110

1883 AMBULANS 28, niemiecka karta pocztowa za 10 f wysłana 23/3 z Wrocławia do Łodzi, znak opłaty skasowany jednoobrączkowym datownikiem "BRESLAU 2" z wyróżnikiem "d", datownik ambulansu nr.28 relacji Warszawa-Aleksandrów - datownik POCZTOWY WAGON No.28 (ПОЧТОВЫЙ ВАГОН No.28) z wyróżnikiem "6"; dodatkowy stempelek cyfrowy - 5; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P8
60 PLN
111

1883 list składany z Ostrowa do Essen, niedoręczony zwrócony do nadawcy z nalepką cesarskiego postamtu.


70 PLN
112

1884 kartka z Wrocławia do Niemiec.


10 PLN