The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 102. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4254

1919 dwie kartki żywnościowa z Warszawy, jedna z treścią częściowo w języku hebrajskim.


1 000 PLN
4255

1937 judaica - seria znaczków z dopłatą na pomoc zimową, ostemplowana 19.12, kasownikiem okolicznościowym "Der ewige Jude - Grosse Politische Schau" propagującym antysemicką wystawę zorganizowaną pod auspicjami NSDAP.


Mi.651-659 
300 PLN
4256

1941 Getto w Łodzi, polecona karta pocztowa wysłana 7.2 z Łodzi do Orangeburga w USA, ponieważ poczta niemiecka odbierała przesyłki zbiorowo od żydowskich samorządów, w gettach powstawały służby pocztowe, które zajmowały się przyjmowaniem kart i listów oraz zbiorczym ich przekazywaniem poczcie niemieckiej, co więcej przesyłki takie powinny być, po sprawdzeniu tożsamości nadawcy i jego miejsca zamieszkania, ostemplowane pieczątkami samorządów; w oferowanej przesyłce przy adresie nadawcy pieczątka "Der Aelteste der Juden/ in Litzmannstadt/ Ch. RUMKOWSKI/ betrifft;" - typu 4, poniżej numer kolejny przesyłki; stempelek niemieckiej cenzury Wehrmachtu, datownik urzędu przejściowego SAN FRANCISCO 20.MAR i ORANGEBURG 25.MAR, skąd przesyłkę przekierowano do Toledo - kasownik odbiorczy TOLEDO 29.MAR; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


2 400 PLN
4257

1941 Getto w Lublinie, adres pomocniczy na paczkę pobraniową wysłaną 22.XII z Warszawy do Lublina, adresowaną do odbiorcy na ulicy Lubartowskiej 13 znajdującą się na terenie getta; datownik odbiorczy Lublin 2 z 23.12, na odwrocie podpis odbiorcy; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.


600 PLN
4258

1941 całostka getta w Łodzi nr 5B (Antwortkarte) nie dopuszczona przez cenzurę, stempel ramkowy "INHALT UNZULÄSSIG" oraz stempelek cenzora 108, gwarancja Schmutz.


600 PLN
4259

1941 kartka urzędowa z Urzędu Pracy w Krakowie wysłana 29.9.41 do Getta w Krakowie, stempel z getta zwalniający z opłaty doręczeniowej "Doręczenie Bezpłatne / Gmina Żyd. Skaład. Poczt.", kartka zwrócona do nadawcy, dziurki po archiwizacji, gwarancja Walocha.


1 500 PLN
4260

1941 przekaz paczkowy z Świlicza nadany 4.6.41 na adres w getcie warszawskim na ul. Dzielną 13, znaczki unieważniono w Warszawie stemplem "Nachträglich entwertet", paczka nie doręczona, prawdopodobnie ze względu na wstrzymanie dostarczania paczek do getta.


480 PLN
4261

1941 przekaz paczkowy z Czyżyny nadany 5.6.41 na adres w getcie warszawskim na ul. Krochmalną 28, znaczek na odwrocie unieważniono w Warszawie stemplem "Nachträglich entwertet", paczka nie doręczona, prawdopodobnie ze względu na wstrzymanie dostarczania paczek do getta.


480 PLN
4262

1942 Getto w Warszawie, potwierdzenie otrzymania paczki wysłane 4.I z Warszawy do Komitetu Pomocy Żydom RELICO w Genewie, niespotykanie wyraźnie odciśnięty mały ramkowy dwuwierszowy stempelek cenzury żydowskiej "Judenrat Warschau" - typu 5 w kolorze fioletowym (nieco rzadszy typu 1 oferowano na aukcji LXI), spotykany na korespondencji wychodzącej z getta; okrągły stempel, stempelki numerowe i odręczne adnotacje niemieckiej cenzury Wehrmachtu; całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


2 400 PLN
4264

1942 kartka z getta w Łodzi na formularzu getta do Klattau w Czechach, stempel "DER AELTESTE DER JUDEN / in LITZMANNSTADT", słaby stan zachowania jak na ilustracji.


800 PLN
4265

1943 Wzory stempli pocztowych Judenratu, stempelek własnosciowy.


216 PLN
SOLD
4266

1944 getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu - tzw. wzór IV, seria w kompletnych arkuszach, tak jak wydano arkusz znaczka za 10 Pfenigów gumowany, pozostałe niegumowane, doskonały stan zachowania, w tej postaci nieczęsto oferowane, za dopłatą fotoatest.

Fi.1-3 ark.
20 000 PLN
4267

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), seria czysta na papierze prążkowanym, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane; narożne egzemplarze zachowane w pięknym stanie, w katalogu Fischer wycenione wyłącznie jako podlepkowe, licząc dopłatę za ★★ tylko dla znaczka gumowanego (Fi.1700.-), gwarancja i opis.

Fi.1-3A
1 500 PLN
4268

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu - tzw. wzór IV, pasek pięciu czystych serii z górnym marginesem złożony między trzecim, a czwartym znaczkiem, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane, każdy znaczek w innym typie - opisane przez ekspertów PZF M.Kalinowskiego i B Subocza w "Filateliście" 6/1978, w katalogu Fischer wycenione wyłącznie jako podlepkowe, licząc dopłatę za ★★ tylko dla znaczka gumowanego (Fi.5x1700.-=8500.-), stan zachowania bardzo dobry.

Fi.1-3A typ I-V
7 500 PLN
4269

1944 getto w łodzi, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja Schmutz.

Fi.3
400 PLN
4270

1946 list z Berlina do Krakowa, koperta firmowa "Judische Gemeinde fur Berlin" wysłany 4.12 z urzędu BERLIN 4, opłacona znaczkiem za 75 fen wydania dla okupowanych Niemiec unieważnionym stemplem z hasłem "Vergiß nicht Straße und Hausnummer anzugeben!"; dobry stan zachowania (koperta pionowo zagięta).


Mi.934
100 PLN
4271

1993 Getto w Warszawie, wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296 ark.
Mi.3444
60 PLN