The auction will end on 01.03.2021
The auction ends in:

Current auction PoW Gross Born camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4137

1943 karta obiegowa "świąteczna" o nominale 5 fen., wykonana na pozostałych po jeńcach francuskich kartonikach z rysunkiem świecy i życzeniami po francusku, gwarancja Schmutz.

Fi.C[p7x1
100 PLN
Bid
4138

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze zielonym, karta pocztowa na kartonie żółtawym szorstkim wydrukowana w niewielkim nakładzie 200 sztuk; dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp3y
600 PLN
Bid
4139

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze czarnym, część nadawcza karty podwójnej (wyraźnie widoczne u góry ślady rozdzielania dwóch części całostki), datowana 9.IV, wysłana do mjr.Konrada Rogaczewskiego szefa sztabu konspiracji obozu; rzadki walor (sporządzono 676 kart) w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.Cp6x2A
300 PLN
Bid
4140

1943 karta obiegowa o nominale 10 f. na kartonie szarym gładkim, czysta w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8yII
100 PLN
Bid
4141

1943 karta obiegowa o nominale 10 f, datowana i wysłana 31 XII , na odwrocie życzenia noworoczne; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8yII
120 PLN
Bid
4142

1943 karta obiegowa o nominale 10 fen. wysłana 24.1.44, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8yII
50 PLN
Bid
4143

1943 karta świąteczna za 20 f o oliwkowym znaku opłaty z ilustracją Anioł z lutnią autorstwa Antoniego Czerniewskiego wysłana 23.XII, co wyjątkowo rzadkie - ilustrację artystycznie podbarwiono akwarelami; niespotykany, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (karta ukośnie delikatnie zgięta); gwarancja Korszeń.

Fi.Cp11
1 200 PLN
Bid
4144

1943 karta świąteczna z ilustracją powrót żołnierza stemplowana grzecznościowo, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp12d
50 PLN
Bid
4145

1944 Rocznica śmierci gen.Wł.Sikorskiego, znaczek z bloku sprzedawanego przez pocztę z datownikiem na marginesie, zgodnie z przepisami przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, do tego czasu znaczek opłaty z bloku jest czysty, gwarancja Korszeń.

Fi.(bl.1)
500 PLN
Bid
4146

1944 wymarsz Legionów - marszałek Józef Piłsudski, blok pognieciony na marginesie, liczony jako czysty znaczek i tak zagwarantowany, sam znaczek w bardzo ładnym stanie, gwarancja Korszeń.

Fi.(bl.2)
150 PLN
Bid
4147

1944 Wymarsz Legionów - Marszałek Józef Piłsudski, znaczek z bloku, gwarancja Schmutz.

Fi.(bl.2)
150 PLN
Bid
4148

1944 Wystawa Filatelistyczna - Dni Morza, pasek znaczków z bloku, gwarancja Korszeń.

Fi.(bl.4)
300 PLN
Bid
4149

1944 rocznica obrony Warszawy, parka znaczków z bloku z górnym marginesem, gwarancja Wiatrowski.

Fi.(bl.7)
220 PLN
Bid
4150

1944 Rocznica Powstania Styczniowego - Langiewicz i Traugutt, seria znaczków na papierze białym gładkim średnim z nakładaną ręcznie gumą, co ciekawe oba znaczki mają bardzo znacznie lub znacznie obrócony rysunek, bardzo ładny stan gumowania, gwarancja Schmutz.

Fi.3Cbx2, 4Cex2
320 PLN
Bid
4151

1944 Rocznica Powstania Styczniowego - Traugutt, znaczek za 20 f. w kolorze ciemnoniebieskim na papierze białym gładkim cienkim, (nakład 100 szt.), skasowany 18.VII na całostce "gołąbek" ze znakiem opłaty w kolorze czarnym na kartonie szarym szorstkim; dobry stan zachowania (nieznaczne przebarwienia); gwarancja i opis Korszeń.

Fi.4bx1A, Cp5x2
800 PLN
Bid
4152

1944 Święto Morza, seria kasowana, gwarancja Korszeń.

Fi.9-11
300 PLN
Bid
4153

1944 Święto Morza, seria czysta marginesowa na liniowanym pionowo papierze listowym, pełne oryginalne gumowanie, gwarancja wiatrowski.

Fi.9-11
480 PLN
Bid
4154

1944 Rok Olimpijski, seria kasowana w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.12-14
320 PLN
Bid
4155

1944 Święto Gór, znaczek za 30 f. w ciemnym odcieniu, gwarancja Korszeń.

Fi.15
60 PLN
Bid
4156

1944 Święto Gór, kasowany znaczek za 30 f. w bardzo ciemnym odcieniu, piękny stan, gwarancja Korszeń.

Fi.15
60 PLN
Bid
4157

1944 Święto Żołnierza - Husarz, parka znaczków na wycinku z kasownikiem z pierwszego dnia obiegu i stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 4", przyjemna namiastka najdroższego bloku obozowego, gwarancja Korszeń.

Fi.16
250 PLN
Bid
4158

1944 Święto Żołnierza - Husarz, znaczek za 50 f. na jednej podlepce, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

Fi.16
40 PLN
Bid
4159

1944 Święto Żołnierza - husarz, znaczek kasowany stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 4" na wycinku; 1944 rocznica obrony Warszawy, blok czysty z kasownikiem na marginesie, przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczki; na karcie albumowej z medalowej kolekcji Øivinda Bøhna z Norwegii; gwarancja Krawczyk.

Fi.16, bl.7
280 PLN
Bid
4160

1944 Herby miast, marginesowa seria kasowana, gwarancja Korszeń.

Fi.17-21
70 PLN
Bid
4161

1944 Herby miast, czysta seria, gwarancja Korszeń.

Fi.17-21
70 PLN
Bid
4162

1944 Herby miast - Kraków, do 31.X.1944 opłaty pocztowe były określane w walucie niemieckiej, a od 1.XI - wskutek wstrzymania przez niemiecką komendę obozu wypłat żołdu dla jeńców w bonach opiewających na walutę niemiecką - w walucie obozowej 1Piast=100gr, a jej kurs w stosunku do marki niemieckiej wynosił 1Mk=2Piasty; karta pocztowa z pełną treścią wysłana 24.XII.1944, ofrankowana znaczkiem w starej walucie za 10 fen (20 gr), co odpowiadało taryfie za kartę pocztową do 10 słów; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.18
400 PLN
Bid
4163

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, kasowany znaczek za 30 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.22
50 PLN
Bid
4164

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, czysty znaczek za 30 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.22
50 PLN
Bid
4165

1944 Pułaski i Kościuszko, marginesowa seria kasowana w pięknym stanie z nienaruszoną gumą, gwarancja Korszeń.

Fi.23-24
170 PLN
Bid
4166

1944 Pułaski i Kościuszko, seria czysta, gwarancja Krawczyk, Korszeń.

Fi.23-24
150 PLN
Bid
4167

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, kasowany znaczek za 25 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.25
50 PLN
Bid
4168

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, parka kasowanych znaczków za 25 gr. na wycinku, gwarancja Korszeń.

Fi.25
120 PLN
Bid
4169

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, czysty znaczek za 25 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.25
60 PLN
Bid
4170

1944 25-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, czysty znaczek za 50 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.26
60 PLN
Bid
4171

1944 25-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kasowany marginesowy znaczek za 50 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.26
50 PLN
Bid
4172

1944 Święto Artylerii, znaczek za 20 gr. w kolorze szarozielonym, gwarancja Korszeń.

Fi.27
60 PLN
Bid
4173

1944 Powstanie Wielkopolskie, czysty znaczek za 20 gr. gwarancja Korszeń.

Fi.28
50 PLN
Bid
4174

1944 karta obiegowa o nominale 20 f. na kartonie różowym, wydrukowana w nakładzie 481 sztuk, oferowany egzemplarz - przygotowany dla potrzeb Działu ogłoszeń obozowego sklepu komisowego - został skasowany grzecznościowo 24.VI stemplem z okolicznościową nakładką z okazji Dni Morza; ładnie prezentujący się walor w dobrym stanie zachowania (na odwrocie w dwóch miejscach nieznaczne ubytki powierzchni papieru); gwarancja Korszeń.

Fi.Cp10z
250 PLN
Bid
4175

1944 Rocznica Powstania Styczniowego - Marian Langiewicz, całostka o brunatnym znaku opłaty (niewielki nakład - 400 sztuk) wysłana 24.V, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.Cp14
300 PLN
Bid
4176

1944 Syrena - karta obozu IIE z brązowawoczerwonym znakiem opłaty wydrukowanym matrycą z usterką "półksiężyc" na papierze sztywnym, grubym typu brystol, bez napisu POCZTÓWKA i nadrukiem "OBÓZ IID" - w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara - 17dIIy (nakład 1149 szt.); bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis Korszeń.

Fi.Cp17I
300 PLN
Bid