The auction will end on 01.03.2021
The auction ends in:

Current auction WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
295

1816 wydanie obiegowe dla obszaru głównodowodzącego Armii Wschód, opaska gazetowa z wydrukowanym znakiem opłaty i nadrukiem "Postgebiet / Ob. Ost" użyta do przesłania gazet z Wilna do Berlina, rzadkie, z tym nadrukiem nie opisana w katalogu Fischera (jedynie z nadrukiem "Russisch - Polen").


400 PLN
Bid
296

1907 polecona kartka urzędowa z Niska do Tarnobrzegu, stempel "Sprawa ściśle urzędowa / wolna od opłaty pocztowej".


50 PLN
Bid
297

1914 list ofrankowany znaczkami Austrii skasowanymi 14/9/1914 datownikiem prowizorycznym w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych, dobry stan zachowania.


Mi.39-44
120 PLN
Bid
298

1914 pierwsza okupacja austro-węgierska, całość o kontrowersyjnej proweniencji (por. artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015) - znaczki austriackie skasowane na kopercie 9/9 1914 w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych; placówkę, po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej zlikwidowano; liczone jako znaczki kasowane na wycinkach.


Mi.140, 141, 142, 14
200 PLN
Bid
299

1914 kartka z Koniecznej (stemplem okręgowym nr 343) na Morawy ostemplowana kamuflażowo stemplem okręgowym dla utrudnienia miejsca nadania listu i skojarzenia z potencjalnie interesującymi informacjami z treści tej kartki. Rzadkie kasowanie, opisywane przez J. Adamczyka i J. Bartke.


250 PLN
Bid
300

1914 widokówka wysłana z Krakowa na Morawy ambulansem pocztowym "Fahrende Feldpostsammelstelle / KRAKAU - WIEN B / im Zuge 100".


100 PLN
Bid
301

1914 kartka z Kulikowa 22.8.14 do Krakowa ostemplowana stemplem okręgowym Kulikowa IX 386 jako kamuflażowym służącym dla utajnienia miejsca nadania kartki.


120 PLN
Bid
302

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen" seria znaczków na liście poleconym wysłanym 13.5.1916 z Warszawy do Mannheim, stempelek cenzury poznańskiej, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.1-5
50 PLN
Bid
303

1915 seria wydania przedrukowego dla terenów okupacji niemieckiej w czworoblokach, jeden czworoblok z numerem HAN na marginesie.

Fi.1-5
430 PLN
Bid
304

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 800 PLN
Bid
305

1915 seria znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie, najdroższy znaczek gwarancja Kreawczyk.

Fi.1-21
3 000 PLN
Bid
306

1915 seria cięta znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie.

Fi.1-21nz
3 800 PLN
Bid
307

1915 list z Warszawy do Niemiec, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu.

Fi.3
10 PLN
Bid
308

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.1930.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 700 PLN
Bid
309

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
4 000 PLN
Bid
310

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

Fi.22-48
800 PLN
Bid
311

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

Fi.22-48
360 PLN
Bid
312

1915 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej w Piotrkowie do Wiednia, stempel cenzury wojskowej z Piotrkowa (Petrikau).

Fi.Cp.1
40 PLN
Bid
313

1915 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej w Piotrkowie do Krakowa, stempel cenzury wojskowej z Piotrkowa.

Fi.Cp.2
40 PLN
Bid
314

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
40 PLN
Bid
315

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
20 PLN
Bid
316

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp2
50 PLN
Bid
317

1915 seria Feldpost I cięta z podwójnym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.Fi.OA1-21
1 200 PLN
Bid
318

1915 seria Feldpost I cięta z odwróconym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.OA1-21
1 200 PLN
Bid
319

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria w pięknym stanie, katalog Fischer 3.000,- zł.

Fi.OA1-21
1 800 PLN
Bid
320

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana, nie wszystkie kasowniki czytelne z ziem polskich.

Fi.OA1-21
600 PLN
Bid
321

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria na podlepkach, katalog Fischer 1.400,- zł.

Fi.OA1-21
800 PLN
Bid
322

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, znaczek za 1 koronę na podlepce.

Fi.OA17
10 PLN
Bid
323

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 2 korony.

Fi.OA18
80 PLN
Bid
324

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, znaczek za 2 korony na podlepce.

Fi.OA18
10 PLN
Bid
325

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, znaczek za 5 koron na podlepce.

Fi.OA20
15 PLN
Bid
326

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana w czworoblokach, stemple różnych poczt polowych, nieliczne z ziem polskich.

Fi.OA22-48
800 PLN
Bid
327

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria na podlepkach, katalog Fischer 600,- zł.

Fi.OA22-48
350 PLN
Bid
328

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria w pięknym stanie, katalog Fischer 1.200,- zł.

Fi.OA22-48
750 PLN
Bid
329

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana, nie wszystkie kasowniki czytelne z ziem polskich.

Fi.OA22-48
250 PLN
Bid
330

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria cięta na podlepkach.

Fi.OA22-48nz
400 PLN
Bid
331

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka, seria w ciętych parkach z podlepkami.

Fi.OA22-48nz
700 PLN
Bid
332

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 6 halerzy.

Fi.OA26
15 PLN
Bid
333

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 15 halerzy.

Fi.OA30a
10 PLN
Bid
334

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 20 halerzy.

Fi.OA31
15 PLN
Bid