The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 102. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5420

1949 kartka z Ziębic 7.1.49, znaczek dopłaty użyty jako znaczek opłaty.

Fi.D100, 431B
Mi.465A 
20 PLN
7418

1919 porto lokalne ALBIGOWA, przekaz pieniężny z Krakowa do Albigowej, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 1 z Albigowej.

Fi.1 Pd3, Pd7
360 PLN
SOLD
7419

1919 porto lokalne ANDRYCHÓW, przekaz pieniężny z Wadowic do Andrychowa, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 2 z Andrychowa.

Fi.2 Pd3
400 PLN
7420

1919 porto lokalne BEŁZ, przekaz pieniężny z Jarosławia do Bełz, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 9 z Bełz.

Fi.9 Pd8
400 PLN
7421

1919 porto lokalne BEŁZ, przekaz pieniężny z Jordanowa do Bełz, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 9 z Bełz.

Fi.9 Pd9
400 PLN
7422

1919 porto lokalne BOBOWA, przekaz pieniężny z Jasła do Bobowej, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 13 z Bobowej.

Fi.13 Pd2
800 PLN
7423

1919 porto lokalne BOROWA KOŁO MIELCA, przekaz pieniężny z Mielca do Borowej, na odwrocie znaczek opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem porta typ 18 z Borowej.

Fi.18 Pd4
800 PLN
7424

1919 porto lokalne BORYSŁAW, miejscowy przekaz pieniężny z Borysławia Borysławia, ciekawy kasownik do stemplowania przekazów, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 19 z Borysławia.

Fi.19 Pd5
370 PLN
SOLD
7425

1919 porto lokalne BORYSŁAW, przekaz pieniężny z Cieklina do Borysławia, ciekawy i rzadki stempel rusztowy z Cieklina, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 19 z Borysławia.

Fi.19 Pd6
324 PLN
SOLD
7426

1919 porto lokalne BORZĘCIN, przekaz pieniężny z Tłumacza do Borzęcina, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 20 z Borzęcina.

Fi.20 Pd5
800 PLN
7427

1919 porto lokalne BRZEŹNICA, przekaz pieniężny z Wadowic do Brzeźnicy, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 21 z Brzeźnicy.

Fi.21 Pd1
750 PLN
7428

1919 porto lokalne BRZOSTEK, przekaz pieniężny z Sieniawy do Brzostka, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 23 z Brzostka.

Fi.23 Pd2
400 PLN
7429

1919 porto lokalne CIESZYN, miejscowy przekaz pieniężny z Cieszyna, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 25 z Cieszyna.

Fi.25 Pd2, Pd11
270 PLN
SOLD
7430

1919 porto lokalne Cieszyn, znaczek opłaty z lokalnym stemplem Porta typ 28 stemplowany na kopercie miejscowej z Cieszyna.

Fi.28 Pd23
50 PLN
7431

1919 porto lokalne JABŁONKÓW, przekaz pieniężny z Cieszyna do Jabłonkowa, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 43 z Jabłonkowa.

Fi.43 Pd11
300 PLN
7432

1919 porto lokalne JAWORNIK POLSKI, przekaz paczkowy z Cisnej do Jawornika Polskiego, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 50 z Jawornika Polskiego.

Fi.50 Pd10
360 PLN
7433

1919 porto lokalne JAWORNIK POLSKI, przekaz pieniężny z Krakowa do Jawornika Polskiego, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 50 z Jawornika Polskiego.

Fi.50 Pd11
360 PLN
7434

1919 porto lokalne KAŁUSZ, przekaz paczkowy z Rzeszowa do Kałusza, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 54 z Kałusza.

Fi.54 Pd3
400 PLN
7435

1919 porto lokalne KAMIENICA (KAMITZ), przekaz pieniężny z Cieszyna do Kamienicy, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 56 z Kamienicy.

Fi.56 Pd3
800 PLN
7436

1919 porto lokalne KRAKÓW 1, przekaz pieniężny z Rzeszowa do Krakowa, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 61 z Krakowa 1.

Fi.61 Pd15
240 PLN
7437

1919 porto lokalne KRAKÓW 11 (DĘBNIKI), przekaz pieniężny z Opatowa do Krakowa, rzadko spotykany stempel okręgowy z Opatowa "67" według wzoru dla terenów Dyrekcji Lubelskiej, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 64 z Krakowa.

Fi.64 Pd18
300 PLN
7438

1919 porto lokalne KRAKÓW 1, przekaz pieniężny z Trembowli do Krakowa, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 62 z Krakowa 1.

Fi.66 Pd25
280 PLN
7439

1919 porto lokalne KRAKÓW 11 (DĘBNIKI), przekaz pieniężny z Jasła do Krakowa, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 66 z Krakowa 11.

Fi.66 Pd86
380 PLN
SOLD
7440

1919 porto lokalne LEŻAJSK, przekaz pieniężny z Krakowa do Leżajska, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 72 z Leżajska.

Fi.72 Pd10
400 PLN
7441

1919 lokalne prowizoria dopłat, MIELEC (typ 88a) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 5.IX na kopercie.

Fi.88a 73-80B
40 PLN
7442

1919 lokalne prowizoria dopłat, ROZWADÓW (typ 116) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 9.IX na kopercie.

Fi.116 73-80B
40 PLN
7443

1919 lokalne prowizoria dopłat, RUDNIK (typ 117) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 4.IX na kopercie.

Fi.117 73-80B
40 PLN
7444

1919 porto lokalne LWÓW 1, kartka ze Lwowa do Rzeszowa nie opłacona przez nadawcę, kartkę zwrócono do nadawcy i usiłowano pobrać podwójna opłatę pocztową znaczkami opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 82 z Lwowa 1.

Fi.82 Pd33, Pd37
405 PLN
SOLD
7445

1919 porto lokalne ŁODYGOWICE, przekaz pieniężny z Stanisławowa do Łodygowic, na odwrocie znaczek opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 84 z Łodygowic.

Fi.84 Pd6
720 PLN
SOLD
7446

1919 porto lokalne MIĘDZYRZECZE GÓRNE, przekaz pieniężny z Kielc do Międzyrzecza Dolnego, rzadko spotykany stempel okręgowy z Kielc "60" według wzoru dla terenów Dyrekcji Lubelskiej, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 91 z Międzyrzecza Górnego.

Fi.91 Pd2
900 PLN
7447

1919 porto lokalne MILÓWKA, przekaz pieniężny z Milówki do Warszawy zwrócony do nadawcy, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 92 z Milówki.

Fi.92 Pd4
800 PLN
7448

1919 porto lokalne MOSTY WIELKIE, przekaz pieniężny z Żółkwi do Mostów Wielkich, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 93 z Mostów Wielkich.

Fi.93 Pd6
360 PLN
SOLD
7449

1919 porto lokalne NISKO, przekaz paczkowy z Tarnowa do Niska, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto z drewnianego stempelka typ 97 z Niska.

Fi.97 Pd3
342 PLN
SOLD
7450

1919 porto lokalne PODHAJCE, przekaz pieniężny z Stanisławowa do Podhajc, na odwrocie znaczek opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 104 z Podhajc.

Fi.104 Pd6
800 PLN
7451

1919 porto lokalne RADYMNO, przekaz pieniężny z Stanisławowa do Radymna, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 112 z Radymna.

Fi.112 Pd8
400 PLN
7452

1919 porto lokalne RADYMNO, przekaz paczkowy z Rozwadowa do Radymna, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 113 z Radymna.

Fi.113 Pd12
400 PLN
7453

1919 porto lokalne RAJCZA, przekaz pieniężny z Wadowic do Rajczy, na odwrocie znaczek opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 115 z Rajczy.

Fi.115 Pd1
800 PLN
7454

1919 porto lokalne RAJCZA, przekaz pieniężny z Balic do Rajczy, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 115 z Rajczy.

Fi.115 Pd4
675 PLN
SOLD
7455

1919 porto lokalne ROZWADÓW, przekaz paczkowy z Krakowa do Rozwadowa, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 116 z Rozwadowa, błędnie zilustrowany w katalogu Fischer II bez daty 1919 poniżej trójkąta.

Fi.116 Pd2
400 PLN
7456

1919 porto lokalne SANOK, przekaz paczkowy z Krakowa do Sanoka, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 125 z Sanoka, znaczek za 10 fenigów w walucie markowej nie katalogowany, katalog wymienia tylko znaczki z nadrukiem porta z tego urzędu wydania w walucie koronowej.

Fi.125 Pd
432 PLN
SOLD