The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 102. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4272

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Kapuvar, formularz o sygnaturze "5763/1939" datowany 14.XII wysłany do Warszawy; okrągła pieczęć obozowa z godłem; dobry stan zachowania.


50 PLN
4273

1939 Oflag Xa - listownik (nietypowy formularz) wysłany 4.11 z obozu do Częstochowy; stempelek cenzury obozowej "Geprüft Postüberwachung Oflag Xa" z parafką cenzora.


60 PLN
SOLD
4274

1939 Oflag XIB - listownik wysłany 13.12 z obozu do Rybnika, stempelek cenzury obozowej z parafką cenzora, wczesny rodzaj formularza.


60 PLN
4275

1939 Internowanie w Szwajcarii, widokówka z Lugano z francuskim napisem "Hommage de la Maison Eredi Finzi, Lugano, aux Soldats polonais internes en Suisse" (W hołdzie żołnierzom Polskim internowanym w Szwajcarii); niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


40 PLN
4276

1939 Oflag IIB - ręcznie wykonany formularz, wszystkie napisy i liniatura sporządzone odręcznie tuszem!!! karta datowana 15.XII, wysłana 11.12 z obozu do Poznania, datownik nadawczy ARNSWALDE z wyróżnikiem "c", stempelek cenzora obozowego z parafką; wczesny i niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


320 PLN
4277

1939 (?) Stalag XIIB - formularz ewidencyjny Niemieckiego Czerwonego Krzyża o numerze 241607, odcinek 2 wysłany do Krakowa, stempelek cenzora obozowego nr.10; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

W niektórych obozach zawiadamianie rodzin o pobycie jeńca w niewoli odbywało się za pośrednictwem Niemieckiego Czerwonego Krzyża (DRK), jeniec otrzymywał specjalny czteroczęściowy formularz, z którego po rozdzieleniu każda część stanowiła rodzaj karty pocztowej służącej do: 1 - założenia kartoteki jeńca w DRK, 2 - korespondencji jeńca z rodziną (zawiadomienie o pobycie jeńca w niewoli), 3 - odpowiedzi rodzinie do jeńca, 4 - uzupełnienia informacji o rodzinie jeńca przesyłanej do DRK w Berlinie; jeniec wypełniał odpowiednie rubryki w częściach 1, 2, 3, a całość zwracał do komendy obozu, która odcinek 1 odsyłała bezpośrednio do DRK, odcinki 2, 3, 4 wysyłano razem do rodziny jeńca, która na części 3 odpowiadała jeńcowi, a 4 część wypełniała i zwracała urzędom niemieckim, które przesyłały ją do DRK w Berlinie.


200 PLN
4278

1940 Poczta Polowa dla internowanych w Szwajcarii -żołnierz siedzący pod drzewem, czysty znaczek za (20 rp).

Fi.1
70 PLN
4279

1940 znaczki wydania dla Polaków internowanych w Szwajcarii, zielony znaczek bez gumy.

Fi.1, 2
90 PLN
4280

1940 Poczta Polowa dla internowanych w Szwajcarii Polaków, kasowany znaczek za (20 rp).

Fi.2
100 PLN
4281

1940 Internowanie w Szwajcarii - koperta wydana nakładem YMCA, na papierze szarym, wysłana z obozu Büren do ambasady polskiej w Bernie, stempelek cenzora 351, zalepka cenzury; dobry stan zachowania (otwory po zszywce).

Fi.Fk3
80 PLN
4282

1940 kartka od internowanego w Szwajcarii z obozu w Brugg do Niemiec.

Fi.Fp2
500 PLN
4283

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie dla internowanych Polaków, napisy polskie i francuskie, karta czysta, doskonały stan zachowania.

Fi.Fp4
100 PLN
4284

1940 Oflag XA - listownik wysłany 22.6 z obozu do Bydgoszczy; stempelek cenzora nr.1 i dodatkowa pieczęć informacyjna. "Uwaga!/ Dla uniknięcia konfiskaty/ listy i kart i pisać/ krótko i czytelnie!!!".


50 PLN
4285

1940 Brody - obóz NKWD - karta pocztowa wysłana 19.XI do Lublina, jeńcy tego obozu wykorzystywani byli przy budowie strategicznej drogi Nowogród Wołyński - Lwów, organizowanej przez Główny Zarząd Szos NKWD; stempelek cenzury niemieckiej "Ab" w kółku; karta pionowo zgięta.


200 PLN
4286

1940 Oflag IIB - formularz wysłany 12.III z Warszawy do obozu, dekoracyjny stempelek cenzury; doskonały stan zachowania.


100 PLN
4287

1940 Oflag IIB - listownik wysłany 21.3 z obozu do Radomska, wewnątrz czterowierszowy stempel informacyjny "Do krewnych:/ Celem uniknięcia sekwestru poczty pisać/ czytelnie, zwięźle i tygodniowo tylko raz. Nie/ używać skrótów, ani w podpisach"; stempelek cenzury obozowej z parafką cenzora; zwraca uwagę bardzo nietypowy datownik (numerator?); doskonały stan zachowania.


60 PLN
4288

1940 Stalag XIIB - karta datowana 9.XII, wysłana z obozu do miejscowości Niewodna, cenzura; wyjątkowa rzadkość - formularz z sygnaturą drukarni: "S.3634 Heidelberge: Gutenberg-Druckerei GmbH. X.40"; dobry stan zachowania.


120 PLN
4289

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Kapuvar, formularz o sygnaturze "616/1940" datowany 18.III wysłany 22.III do Warszawy; węgierski stempelek informacyjny; ogólnie dobry stan zachowania (karta ukośnie zgięta).


50 PLN
4290

1940 Internowanie w Szwajcarii - list wysłany ze szpitala w Munsingen, stempel nadawczy bez nazwy miejscowości, stempelek cenzora 351, na odwrocie zalepka cenzury.


80 PLN
4291

1940 Internowanie na Węgrzech - list wysłany z obozu Jolsva w miejscowości Miskolcz do Warszawy, okrągła pieczęć komendantury obozu z godłem i stempelki: "Belligerant interne", "Ellenorizve" i "Dijmentes!", stempelek cenzury; walor w dobrym stanie zachowania.


80 PLN
4292

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, list wysłany 11.II z obozu do Warszawy, liczne stempelki cenzur rumuńskich i niemieckich; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
4293

1940 Oflag XVIIIA - nietypowa, wczesna karta z obozu wysłana 16.I do Krakowa, cenzura; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
4294

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Jolsva, list wysłany 17.I z obozu do Związku Inżynierów i Techników Polskich w Paryżu, okrągła pieczęć komendantury obozu i stempelki: "Belligerant interne", "Ellenorizve" i "Dijmentes!", cenzura; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


120 PLN
4295

1940 PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, Stalag IIA - karta wysłana 17.10 z obozu do Londynu, a stamtąd dosłana do Castelmains w Szkocji, stempelek niemieckiej cenzury obozowej nr.1 i brytyjskiej T.189; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (drobne pofałdowania na krawędziach).


300 PLN
4296

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech w Nagykanizsa do Lublina, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


130 PLN
4297

1940 Oflag IIB Arnswalde, karykatura-autoportret ppor. Czesława Andrysiaka, który jako karykaturzysta wchodził w skład redakcji dwutygodnika "Za drutami" wydawanego przez jeńców w obozie, przebarwienia;

"Pejzaż z wodospadem" rysunek kredkami 210x137 mm, sygnowany i datowany 18.III, na odwrocie dwa stempelki cenzury: oflagu IIB i oflagu IVA z numerem 5 i literami "F.U."; bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej.


600 PLN
4298

1940 kartka z obozu internowania polskich jeńców wojennych z Komorom na Węgrzech do Ropczyc, okrągły stempel obozu oraz węgierskiej i niemieckiej cenzury wojskowej.


70 PLN
4299

1940 kartka od polskiego oficera z obozu internowania w Selyp przez Miskoc na Węgrzech do Puław, stempel obozu i węgierskiej cenzury, fotoatest Drzewiecki.


120 PLN
4300

1941 pamiątkowa kartka poczty wojskowej Polaków internowanych w Szwajcarii, widok obu stron kartki.

Fi.1, 2, Fp4
400 PLN
4301

1941 PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, Oflag XA - formularz potwierdzający otrzymanie paczki wysłany 8.3 do Londynu na ręce polskiego marynarza, służącego na statku s/s "Hel", cenzury: niemiecka obozowa z nr.14 i angielska T.188; rzadko spotykany walor w słabszym stanie zachowania.


120 PLN
4302

1941 Stalag XIIA - listownik (formularz francuski), wysłany 26.I z obozu do Łodzi, niespotykany stempel komendantury obozu "Frei Durch Ablösung Reich", stempelek cenzora 10a, dodatkowa pieczęć informacyjna "Listy pisać krótko/ i wyraźnie."; dekoracyjna całość.


80 PLN
4303

1941 Internowanie w Szwajcarii, list polecony wysłany 17.VII z obozu Henniez do niewielkiej osady Marcule pod Iłżą, datownik odbiorczy Starachowice z 25.VII, gdzie dostawiono V (Viktoria) - stempel zwycięstwa, stempel propagandowy wprowadzony do użycia po ataku na Związek Sowiecki; przesyłkę dosłano do miejscowości Brody (Iłżeckie), jednak również tam nie znaleziono adresata, po opatrzeniu stosowną adnotacją "Empfg unbekannt" i "Retour" 16/8 przesyłkę odesłano do Szwajcarii; kompletna pomarańczowa kartka przewodnia poczty internowanych, stempelek "Zuzustellen Feldpostdirektion", zalepka i stempelki cenzury niemieckiej i szwajcarskiej w tym cenzora 380; dekoracyjna całość o niespotykanym, bardzo ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w doskonałym stanie zachowania.


500 PLN
4304

1941 Internowanie na Węgrzech - obóz Pecs, formularz wysłany 26.XI do Krakowa; okrągła pieczęć komendantury obozu z godłem i stempelki: "BELLIGERANT INTERNE", "DIJMENTES", pieczątki cenzury węgierskiej i niemieckiej; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


80 PLN
4305

1941 Stalag VIG - listownik (form francuski) wysłany 18.7 z obozu do miejscowości Sompolno; niecodzienny niemy kasownik nadawczy, dodatkowy stempel informacyjny, stempelek cenzora nr.15; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


50 PLN
4306

1941 Oflag XII - podziękowanie za otrzymaną paczkę wysłane 29.9 z obozu do Sompolna; niemy kasownik z niedokładnie wypiłowaną nazwą miejscowości; stempelek cenzora nr.5; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
4307

1941 Stalag IVA - karta (część na odpowiedź) wysłana 21.3 z Łodzi do szpitala obozowego w Elsterhorst, ozdobny stempelek cenzora nr.14; ciekawa treść! bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
4308

1941 PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, Stalag IIA - karta (część na odpowiedź) wysłana 15.8 z obozu do miejscowości Crawford w Anglii, niemy datownik nadawczy; owalny stempelek niemieckiego cenzora nr.3 z kogutem i ośmiokątny cenzury brytyjskiej T.188; walor w dobrym stanie zachowania (u góry niewielkie rozdarcie).


200 PLN
4309

1941 Stalag VIJ - nietypowy listownik z sygnaturą nakładu: "G/0598" i wydrukowaną na odwrocie nazwą obozu Krefeld-Fichtenhein; wysłany 1.9 z obozu do miejscowości Bartków, stempelek cenzora nr.39; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
4310

1941 (?) Internowanie w Szwajcarii - list wysłany ze szpitala w Munsingen, okrągły stempel nadawczy "Franc de port" bez nazwy miejscowości, stempelek cenzora 320 i zalepka cenzury; bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
4311

1941 listownik ze stalagu III A do Lublina, stempel cenzury obozowej.


40 PLN