The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 102. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3190

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 3.3 z Głogowa (Glogau) do Nowej Soli (Neusalz); zwraca uwagę data wysyłki 3.3.33 !!!


Mi.469 
50 PLN
3191

1936 AMBULANS NR.1472 relacji Jelenia Góra - Kowary (HIRSCHBERG-SCHMIEDEBERG) widokówka przesłana 15.8 ambulansem do Świdnicy.


Mi.516
40 PLN
3192

1936 Ziemie Zachodnie, widokówka z kasownikiem okolicznościowym, wysłana 20.8 z Karpacza (Krummhübel) do Świdnicy (Schweidnitz).


Mi.516 
20 PLN
3193

1938 całostka propagandowa III Rzeszy.


10 PLN
3194

1938 całostka propagandowa III Rzeszy.


10 PLN
3195

1938 kartka okolicznościowa poczty niemieckiej po aneksie Czechosłowacji.


40 PLN
3196

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, mieszana frankatura znaczków polskich i sowieckich, list (koperta okienkowa) wysłany 17.XI z miejscowości Chodorów, znaczki unieważnione polskim przedwojennym datownikiem.

Fi.311, 334,
Mi.332, 355, 709
100 PLN
3197

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


60 PLN
3198

1939 kartka firmowa z Wapienicy koło Bielska do Jabłonkowa.


70 PLN
3199

1939 tereny zajęte przez Sowietów - list z Białegostoku 22.10.39 do Grodna opłacony radzieckimi znaczkami, przedwojenny polski kasownik.


170 PLN
3200

1939 okupacja sowiecka, ekspresowy list polecony z Sokala 5.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
3201

1939 okupacja sowiecka, ekspresowy list polecony z Sokala 5.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
3202

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Samboru 4.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
3203

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Lwowa 3.12.39 do Samboru, mieszana frankatura polsko - rosyjska, list zwrócony do nadawcy, stempel z Samboru i odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
3204

1939 miejscowy list z okupowanego przez sowietów Lwowa wysłany 30.10.39, radziecki znaczek unieważniony polskim przedwojennym wirnikiem, stempelek nadawcy na froncie "POLSKI CZERWONY KRZYŻ OKRĘG KRAKOWSKI".


200 PLN
3205

1939 kartka z okupowanego przez Rosjan Włodzimierza Wołyńskiego nadana 18.12.39 do Niemiec, radziecka całostka i znaczki unieważnione polskim przedwojennym kasownikiem Włodzimierza, na odwrocie stempel niemieckiej cenzury, pionowe złamanie, gwarancja.


250 PLN
3206

1940 Obszary anektowane przez Litwę, okolicznościowe wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czyste.

Fi.AnL27-29
Mi.443-45
40 PLN
3207

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będącego w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

Fi.AnLbl.2
Mi.bl.2
120 PLN
3208

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list do Warszawy wysłany z agencji w miejscowości Mochy - stempelek Deutschendorf (nazwa funkcjonująca tylko w latach 1939-43), znaczki skasowane 26.8 w Wolsztynie (Wollstein).

Fi.AnN 1, 2,10
Mi.512, 513, 521
80 PLN
3209

1940-41 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet znaczków, czyste, dobry stan zachowania (na kilku znaczkach przebarwienia od światła).


Mi.1-41
150 PLN
SOLD
3210

1940 Okupacja Czech i Moraw, list wysłany 30.1 z Kryjov (Gaya) do Pazardżik w Bułgarii, cenzury, zalepka Wehrmachtu; wirnik odbiorczy na odwrocie; niespotykany kierunek wysyłki!


Mi.26, 28 
100 PLN
3211

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
50 PLN
3212

1940 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią), wysłana 29.7 z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaczki unieważnione sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; dwa stemple cenzury niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.


160 PLN
3213

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa wysłana 5.VII z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaki opłaty unieważnione sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; stempel cenzury niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
3214

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, karta pocztowa ze znakiem opłaty za 10 kop wysłana 23.7 z Moskwy do dyrektora Filharmonii we Lwowie, ponieważ opłata za kartę pocztową wynosiła 30 kop naliczono dopłatę w wysokości 20 kop, słabiej odciśnięty owalny stempelek dopłaty; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
3215

1940 list z Rumunii do Krakowa, stemple i zalepka niemieckiej cenzury. Ciekawy obieg do Generalnej Guberni.


70 PLN
3216

1940 list z Lubania do Poznania, Landpoststempel.


30 PLN
3217

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, sowiecka całostka wysłana 21-6 z miejscowości Korzec do miejscowości Szczuczyn Nowogródzki w przeddzień ataku niemieckiego na ZSRR, znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "КОРЕЦ СССР КОРИЕЦ РОВ.ОБЛ."; bardzo dobry stan zachowania.


400 PLN
3218

1940 kartka ze Lwowa 28.9.40 do Krakowa, polski wirnik, dwie cenzury niemieckie.


100 PLN
3219

1940 kartka polecona ze Lwowa 10.7.40 do Cieszyna, polska erka Lwów 13, dwie cenzury niemieckie.


160 PLN
3220

1940 kartka polecona ze Lwowa 12.7.40 do Krakowa, polska erka Lwów 17, dwie cenzury niemieckie, zdarte znaczki.


60 PLN
3221

1940 kartka polecona ze Lwowa 28.3.40 do Krościenka, polska erka Lwów 11, ciekawa treść.


160 PLN
3222

1940 list polecony ze Lwowa 8.6.40 do Nowego Jorku, polska erka Lwów 1a, przesyłka przez Syberię dotarła do USA - datownik San Pedro Kalifornia z 14.8.40, kasownik odbiorczy JAMAICA NY z 19.8.40, rzadki walor o doskonałej prezencji.


600 PLN
3223

1940 kartka polecona z Simonowa 17.11.40 do Sandomierza, znaczek zdjęty prawdopodobnie przez cenzurę, stempel tranzytowy z Moskwy, dwie cenzury niemieckie, korespondencja zesłańców wywiezionych w czasie sowieckich deportacji ludności polskiej w 1940 roku.


180 PLN
3224

1940 polskie znaczki stemplowane kasownikiem radzieckim z Brzeżan dzisiaj na Ukrainie.


50 PLN
3225

1940 okupacja ZSRR, list polecony z Skolego koło Brzeska 9.8.40 do Brzeska opłacony radzieckimi znaczkami, polska przedwojenna erka, zalepka niemieckiej cenzury wojskowej i stempel odbiorczy na odwrocie.


400 PLN
3226

1940 okupacja ZSRR, list z Rożniatowa 20.3.40 do Lwowa opłacony radzieckim znaczkiem unieważnionym polskim przedwojennym kasownikiem, na odwrocie radziecki stempel odbiorczy.


600 PLN
3227

1940 okupacja sowiecka, list polecony z Bielska Podlaskiego 31.3.40 do Stanisławowa, radziecki znaczek i stemple pocztowe, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
3228

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 18.4 z Poznania do Bydgoszczy, ładnie odciśnięty datownik nadawczy z wirnikiem propagandowym "Brieftelegramme Wortgebühr 5 Rpf.", całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.AnN5
40 PLN
3229

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 19.12 z Poznania do Góry Kalwarii; wyraźna odbitka nadawczego kasownika propagandowego.

Fi.AnN8
Mi.519 
40 PLN