The new auction will start soon

Auction 102. Government-in-Excile editions

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3163

1941 zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce - seria pierwszego wydania rządu na emigracji w czworoblokach, doskonały stan zachowania.

Fi.338A-H
Mi.360-7
200 PLN
3164

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczki w doskonałym stanie.

Fi.338A-U
Mi.360-379A
360 PLN
3165

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczki w doskonałym stanie.

Fi.338A-U
Mi.360-379A
320 PLN
3166

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce i Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, świetne graficznie staloryty, seria czysta w pięknym stanie zachowania (Fi.70.-).

Fi.A-H338
Mi.360-67
60 PLN
3167

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie (Fi.430.-).

Fi.A-U338
Mi.360-A379
380 PLN
SOLD
3168

1941-45 komplet znaczków kasowanych na wycinkach wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie; znaczki kasowane wydań emigracyjnych są o wiele trudniejsze do zdobycia niż czyste.

Fi.A-U338
Mi.360-A379 
500 PLN
3169

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list wysłany z londyńskiego biura Światowego Związku Polaków z Zagranicy do Detroit, nadany 20.IV.1943 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczek skasowany metalowym datownikiem typu II; ośmiokątny stempelek cenzury brytyjskiej "P.117", okrągły stempelek cenzury amerykańskiej "US CENSORSHIP EXAMINED By" z dopisanym numerem "2195"; na odwrocie fioletowy jednowierszowy stempelek "JUNE 30 1943" i datownik odbiorczy "DETROIT JUL 9", przesyłka niepodjęta i zwrócona do nadawcy - stempelek z "rączką" na froncie - "RETURNED UNCLAIMED FROM DETROIT, MICH."; bardzo rzadki walor o niespotykanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.D338
Mi.363
1 200 PLN
3170

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacona polecona karta pocztowa nadana 11.V.1942 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia, ośmiokątny stempelek cenzury brytyjskiej P.94; walor w doskonałym stanie zachowania; sygnowany Lechosław Plewka, gwarancja Schmutz.

Fi.F338
Mi.365
600 PLN
3171

1942 rocznica wznowienia Poczty Polskiej na emigracji, pamiątkowa karta pocztowa ofrankowana parką znaczków za 5 gr skasowaną 15.XII metalowym datownikiem typu I agencji marynarki handlowej bez ustawionego numeru; dodatkowe nalepki poczty polowej skasowane datownikiem POLSKA POCZTA POLOWA; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.A338
Mi.360 
80 PLN
3172

1943 druga seria wydania rządu na emigracji w czworoblokach z nazwą drukarni na marginesie "inprintem" na marginesie oprócz znaczka za 1,50 zł.

Fi.338I-O
Mi.368-75
250 PLN
3173

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.338I-O
Mi.368-75
50 PLN
3174

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, świetne graficznie staloryty, seria czysta w pięknym stanie (Fi.60.-).

Fi.I-O338
Mi.368-75
70 PLN
SOLD
3175

1944 seria drugiego wydania na liście poleconym z Poczty Polowej nr 127, stempel brytyjskiej cenzury wojskowej.

Fi.338I-O
Mi.368-75
250 PLN
3176

1944 zdobycie Monte Cassino, seria w czworoblokach.

Fi.338P-T
Mi.376-9
600 PLN
3177

1944 seria znaczków z nadrukiem z okazji zdobycia Monte Cassino w doskonałym stanie.

Fi.338P-T
Mi.376-9
200 PLN
3178

1944 zdobycie Monte Cassino, seria na podlepkach.

Fi.338P-T
Mi.376-9
110 PLN
3179

1944 karnet - "XXV LAT POCZTY POLSKIEJ 1919 1944" wydany przez Stowarzyszenie Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii, znaczki: brytyjski i polski emigracyjny ostemplowane dwuobrączkowym datownikiem "Biuro Poczt. Deleg. In. Lot. Polish Air Forces Mail" z datą (nieczytelna), ładnie odciśnięta efektowna pieczęć Stowarzyszenia; wydawnictwo numerowane tu nr.350; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.J338
Mi.369
150 PLN
3180

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria na poleconej kopercie nadanej w agencji pokładowej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk" adresowana do biura polskiego oficera łącznikowego przy brytyjskim Dowództwie Lotnictwa Myśliwskiego (Fighter Command) w Bentley Priory w Stanmore, znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, czarny stempelek polecenia; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.P-T330
Mi.376-79
400 PLN
3181

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, czysta seria przedrukowa w pięknym stanie (Fi.260.-).

Fi.P-T338
Mi.376-79
220 PLN
3182

1945 list nadany z agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25, na odwrocie stempel lotniska w Sutton Coldfield.

Fi.338U
Mi.379A
120 PLN
3183

1945 wydanie dobroczynne z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawskich, czworoblok.

Fi.338U
Mi.379A
100 PLN
3184

1945 znaczek wydania dobroczynnego na liście z Agencji Pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25 do Londynu.

Fi.338U
Mi.379U
60 PLN
3185

1945 znaczek wydania dobroczynnego z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawy, znaczek stemplowany kasownikiem z pierwszego dnia obiegu.

Fi.338U
Mi.A379
40 PLN
3186

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, sześcioblok znaczków z idealnie odciśniętym 3.II kompletnym gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 na okręcie podwodnym ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu, znaczki z pełną oryginalną gumą; luksusowy stan zachowania.

Fi.U338
Mi.A379
200 PLN
3187

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 na okręcie podwodnym ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

Fi.U338
Mi.A379
80 PLN
3188

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, czyste bez podlepki (Fi.35.-).

Fi.U338
Mi.A379
30 PLN
3189

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, czworoblok narożnikowy z marginesami; czyste bez podlepki (Fi.150.-).

Fi.U338
Mi.A379
120 PLN