The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 102. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1

1606 kompletny list Anny Branickiej z Ruszczy Lubomirskiej, żony Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego, datowany "28 dnia stycznia 1606", wysłany do syna Stanisława Lubomirskiego, który w 1621 pod Chocimiem po śmierci Hetmana Jana Karola Chodkiewicza dowodził, jako regimentarz wojskami koronnymi i litewskimi, w 1625 został wojewodą ruskim, w 1638 krakowskim, a w 1647 otrzymał od cesarza Ferdynanda III tytuł książęcy, którego to tytułu jak widać używał już wcześniej; był najpotężniejszym magnatem w Małopolsce, pierwszym Panem na Łańcucie; list pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną z adnotacją o treści listu i odpisem; zachował się w niezłym stanie, tusz nieco wyblakły, ale czytelny, lekkie przetarcia na krawędziach, kawałek spodniej strony wycięty na tzw. zapinke, co było w tamtym okresie powszechne; wspaniały dokument historyczny, mający ponad 400 lat!!!


1 600 PLN
2

1791 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


180 PLN
3

1796 koperta wartościowa z Rawitz (Rawicza) prawdopodobnie z depozytu miejscowego sądu, pięknie zachowane pieczęcie sądowe. Doskonały stan zachowania.


700 PLN
4

1806 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


120 PLN
5

1809 obszar I Rzeczypospolitej - GOLDYNGA, jednowierszowy stempel rosyjski z napisem łacińskim GOLDINGEN (Dobin 27-2-04.1.01), czytelnie odciśnięty na kompletnym liście do Rygi; w 1561 roku Kurlandia ze stolicą w Goldyndze została lennem Rzeczypospolitej, Goldynga była jej stolicą i siedzibą książąt kurlandzkich, miasto wraz z całą Kurlandią zostały w III rozbiorze zagarnięte przez Rosję; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; na oferowanym liście użyto stempla nadawczego w dawnym typie "północnym" opisanym przez S.Miksteina w monografii "Pieczęcie pocztowe na ziemiach Polski w XVIII wieku" na str. 80, ten typ jednowierszowych pieczęci rozprzestrzeniał się bez żadnych przeszkód ku wschodowi aż do lat 1780-tych, skutkiem czego już po 1775 r. na wschodnich wybrzeżach tego morza (Bałtyku) spotykamy jednowierszowe pieczęcie. Z nadmorskich miast (Mitawa, Libawa, Ryga, Petrsburg) typ ten obejmuje coraz dalsze rozmiary w głąb prowincyj nadbałtyckich, rozprzestrzeniając się aż po linję Niemna ku południowemu wschodowi...na krótki czas jednego 10-lecia widzimy oddziaływanie wpływów polskich, wyrażających się w zaprowadzeniu pierwszego typu polskich pieczęci kolistych w Mitawie i Libawie.; zgrabny walor w dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
6

1810 kompletny składany list z Lwowa do Steyer.


120 PLN
7

1810 Księstwo Warszawskie, obwoluta listu do Dyrekcji Poczty w Warszawie, rzadki stempel opłaty granicznej urzędu pocztowego w Międzyrzeczu na trasie Berlin - Warszawa, stempel użyty prawdopodobnie bez naliczania opłat pocztowych z racji korespondencji pomiędzy urzędami pocztowymi zwolnionymi z opłat pocztowych, na odwrocie przełamana pieczęć lakowa nadawcy z godłem i napisem "GENERAL POST AMT GA....", rzadkie użycie stempla już w 1810 roku, list napisano 7 grudnia 1810 roku, a z notatki wewnątrz listu rozpatrywano jego treść w Warszawie 17 grudnia 1810 roku.


5 500 PLN
8

1811-5 z okresu, obwoluta listu z Berlina do Torunia z okresu Księstwa Warszawskiego, unikalny stempel opłaty granicznej urzędu pocztowego w Toruniu, stempel ten został późno odkryty i nie został jeszcze skatalogowany w monografii Polskich Znaków Pocztowych z 1960 roku, niezwykła rzadkość, fotoatest Schmutz z szczegółowym opisem stempla i licznych adnotacji opłat tranzytowych.


22 000 PLN
9

1811 Księstwo Warszawskie, kompletny składany list z Paryża do Krakowa, bardzo rzadki stempel opłaty granicznej urzędu pocztowego w Krakowie na trasie Wiedeń - Kraków - Warszawa, stempel z wpisanymi opłatami Porta zagranicznego 10 groszy srebrem i Porta krajowego w wysokości 1 złoty 7 groszy, bardzo rzadki stempel znany w pojedynczych egzemplarzach, bardzo ładny stan zachowania.


15 000 PLN
10

1812 "No 4 GRANDE ARMEE" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - odwrót z Rosji, kompletny list z pełną treścią wysłany 29 listopada z Warszawy do Turynu; czerwona odbitka stempla nadawczego - No.4 GRANDE ARMEE, odręcznie wpisana wysokość opłaty 10 (décimes), nadawcą listu jest podoficer (Maréchal des logis-chef) Gwardii Honorowej księcia Camillo Borghese (męża Pauliny Bonaparte, siostry Napoleona), jednostka ta do 1810 pełniła głównie funkcje reprezentacyjne, ale od połowy 1812 weszła do walki; 19 października Wielka Armia rozpoczęła odwrót spod Moskwy, w końcu listopada rozegrała się bitwa nad Berezyną, przez dwa zbudowane mosty oddziały Wielkiej Armii przekroczyły rzekę, na rozkaz cesarza Napoleona mosty spalono i mimo przewagi liczebnej Rosjanom nie udało się rozbić wycieńczonej i osłabionej odwrotem Wielkiej Armii, widmo zagłady zostało zażegnane; kilka dni później (10.12) Napoleon przejeżdżał przez Warszawę; listy z odwrotu z Rosji spotyka się bardzo rzadko i katalogi francuskich poczt wojskowych przewidują do nich wysokie dopłaty, nawet do 300% w stosunku do cen z początkowego okresu kampanii rosyjskiej; wspaniały walor do zbiorów poczt wojskowych na ziemiach polskich, stempel pierwszy raz oferowany na naszej aukcji; doskonały stan zachowania.


8 000 PLN
11

1819 WCZESNY LIST WYŁOŻENIOWY (FORSZUSOWY) - rodzaj przesyłki pobraniowej, gdzie nadawca otrzymywał należność przy nadaniu listu, poczta zaś inkasowała wyłożoną kwotę od odbiorcy; koperta listu z Płocka do Lipna, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy PŁOCK 22 IUNII, forszusem wypłacono nadawcy listu 33 złote - adnotacja "Złott.33.Szan.Pocztamt Centralny zaawansował."; Poczmistrz dokonujący operacji forszusowych wyliczoną kwotę forszusu zapisał na froncie niebieskim atramentem (tu 1056 gr), na odwrocie wyliczył opłaty należne pocztom nadania i odbioru listu oraz sumę ogólną (tu 1234 gr), następnie wpisał tę liczbę na froncie listu przekreślając poprzednią i tak wyliczoną należność pobrano od odbiorcy listu; wszystkie elementy całości: stemple, adnotacje pocztowe wyjątkowo wyraźne i żywe w kolorach; kompletna, idealnie odciśnięta, pieczęć lakowa; dekoracyjny wręcz wzorcowy walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


2 400 PLN
12

1820 kompletny list z pełną treścią wysłany z Koszalina do miejscowości Okonek (Ratzebuhr), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy COESSLIN 29. DEC., całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


40 PLN
13

1820 list z Lubrańca do Włocławka, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA LUBRANIEC z dopisaną datą "28 2/2 20" w tym dwucyfrową roczną; dopisek "Interes Rządowy" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; bardzo dobry stan zachowania.


250 PLN
14

1821 około, list z Warszawy do Kielc, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 14 MAII, dopisek "Interes Rządowy" z nazwiskiem osoby prowadzącej korespondencję zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, zaczerniony adres odbiorcy; całość w dobrym stanie zachowania; sygnowane na odwrocie B.W.Trzeciecki.


80 PLN
15

1821 kompletny list z pełną treścią wysłany 27 września z Ostrołęki do Płocka, rzadki jednowierszowy stempel nadawczy OSTROLEKA typu IIA z datą (tu 27 SEPTE) dobijaną drugą pieczątką, adnotacja o opłacie "franco Zło 1."; papier stemplowy z odciśniętymi okrągłymi pieczęciami: nominałem "PIETNASCIE GROSZY" i monogramem carskiego imienia A (Aleksander) z koroną; znak wodny wytwórni papieru w Jeziornej: na jednej części orzeł z literami KP ponad i PPS pod godłem, na drugiej napis JEZIORNA JK; bardzo dobry stan zachowania.


1 000 PLN
16

1822 PORTO ZAGRANICZNE - KALISZ, kompletny list z pełną treścią wysłany 17.12 z Mezieres we Francji do miejscowości Maluszyn, dwuwierszowy stempel nadawczy "7.MEZIERES", szczegółowo podana przez nadawcę trasa wysyłki "Par Posen, Konin, Petrikau, Przedbórz & Breslau", dwuwierszowy stempel pocztamtu pogranicznego KALISZ 20 DECEMBs, a na odwrocie stempelek "Porto Zagraniczne" tegoż urzędu z dopisaną wysokością opłaty "105" - w 1817 Dyrekcja Generalna Poczt wprowadziła obowiązek oznaczania stemplem "Porto Zagraniczne" wszystkich przesyłek nadchodzących z Prus i nieopłaconych w całości przez nadawcę, nakazując jednocześnie, oddzielnie wytaksować należności za przewóz przesyłki w kraju i za granicą; na froncie obliczenia łącznej należności od adresata za list 105 (porto zagraniczne) + 45 (porto krajowe) razem 150 gr; francuski stempelek pochodzenia CF2R; liczne adnotacje o opłatach z poszczególnych etapów drogi listu; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


3 200 PLN
17

1823 kompletny list z pełną treścią wysłany 17 października z Tarnowskich Gór do Gliwic (Gleiwitz), dwuwierszowy stempel nadawczy TARNOWITZ 17 OCT, papier ze znakiem wodnym przedstawiającym orła, a pod nim napis "HERNSDORF"; na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
18

1825 około, list wysłany z miejscowości Koronowo do Bydgoszczy, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy POLN:CRONE z datą 3/3; na odwrocie pieczęć nadawcy i stempelek nadejścia; bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
19

1827 kompletny list zagraniczny wysłany 16.VII z Warszawy do Paryża, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 16 IULII, wpisana wysokość opłaty "45" gr; ponieważ stempelek warszawski został niezbyt czytelnie odciśnięty, urzędnik pruski dopisał czerwonym atramentem "Warschau" i wysokość porta, stempelek tranzytowy "TP" (Transit Prusse Aachen/Berlin); na odwrocie stempel odbiorczy Paryża z 27.VII; niewielki zgrabny liścik w doskonałym stanie zachowania.


500 PLN
20

1829 WARSZAWA W-7 mm u góry, kompletny list z pełną treścią wysłany 18/5 z Warszawy do Błonia, bardzo rzadko spotykany okrągły (śr.19 mm) stempel nadawczy typu IIIC z pierwszą literą W w WARSZAWA mierzącą 7 mm u góry, znany z zastosowania tylko w tym roku, ładnie odciśnięty w kolorze czerwonym; stempelek w ramce "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej z dopisaną datą "d 16/5 29 r" w tym dwucyfrową roczną; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


350 PLN
21

1829 obwoluta listu urzędowego ze Lwowa do Wiednia.


60 PLN
22

1833 kompletny składany list z Wiednia do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy Lwowa typ IA.


80 PLN
23

1833 obwoluta listu z Sanoka do Wiednia, stempelek FRANCA z data nadania w kolorze czerwonym.


90 PLN
24

1833 list z treścią wysłany 26/12 z Tarnowskich Gór do Bytomia (Beuthen), jednoobrączkowy datownik TARNOWITZ, na odwrocie stempelek nadejścia; dobry stan zachowania.


40 PLN
25

1834 kompletny składany list z Wiednia do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy Lwowa typ IA.


40 PLN
26

1834 kompletny składany list ze Lwowa do Stanisławowa.


50 PLN
27

1836 około, koperta listu pieniężnego tzw. "obciążonego" paczką - dopisek "przytym paczka w ktorej jest Złł 8. sub sig R.G.S.", wysłanego 1/11 z Suchedniowa do Radomia, czarny stempel nadawczy typu IIA SUCHEDNIOW z dopisaną datą, opłata 83 gr, na odwrocie dobrze zachowana (przełamana) pieczęć lakowa nadawcy z godłem BANK POLSKI KASSA GÓRN. OKRĘGU WSCH; bardzo dobry stan zachowania.


500 PLN
28

1836 POLOGNE najwcześniejsza data użycia stempelka kraju pochodzenia, kompletny list zagraniczny z pełną treścią wysłany 9/5 z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.18mm W i A wąskie) austriacki stempel kraju pochodzenia POLOGNE; na odwrocie słabiej odciśnięty dwuwierszowy z datą stempel odbiorczy "Krakau 10.MAI." (drugostronna odbitka na froncie); do tej pory w literaturze podawano okres stosowania tego stempelka POLOGNE na lata 1847-49, a krakowskiego stempla odbiorczego na rok 1839; ważny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
29

1836 około, koszulka listu wysłanego z Kowala do Włocławka, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIA z dopisaną datą "23/11"; dopisek "I.R." (Interes Rządowy) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem; dobry stan zachowania.


80 PLN
30

1837 obszar I Rzeczypospolitej - STACKELN (obecnie Strenči na Łotwie), owalny stempel rosyjski z napisem łacińskim "POST:STACKELN 18" (Dobin 40.4.20) odciśnięty na kompletnym liście do Dorpatu, ręcznie dopisana data wysyłki, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy "Ringenberg Rahlenhof"; miejscowość Stackeln leżała na trakcie pocztowym Ryga - Dorpat w Kurlandii, która w 1561 roku została lennem Rzeczypospolitej w wyniku traktu w Oliwie w 1660 roku kończącym okres Potopu szwedzkiego, w którym Rzeczpospolita zrzekła się znacznej części Inflant; zgrabny walor w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
31

1837 list z treścią wysłany 28/5 z Gliwic do Bytomia (Beuthen), jednoobrączkowy datownik GLEIWITZ, papier ze znakiem wodnym "BIELAU"; na odwrocie stempelek nadejścia; dobry stan zachowania.


40 PLN
32

1838 kompletny składany list z Wadowic do Tarnowa, stempel Wadowic typu I w kolorze czerwonym.


120 PLN
33

1838 ANGLIA przez port w Hamburgu, kompletny prywatny list zagraniczny z pełną treścią wysłany z Ozorkowa do Londynu, czarny jednowierszowy stempel nadawczy OZORKOW z dopisaną w formie ułamka datą 22/9 38, liczne naliczenia opłat pocztowych na różnych etapach drogi przesyłki; na froncie ozdobny stempel Hamburga z datą 2 OCT 1838; na odwrocie pruskie stemple tranzytowe: jednoobrączkowy datownik berliński z 29/9 i nerkowy datownik hamburski z 1/10 oraz odbiorczy datownik londyński 5 OCT 1838; walor o bogatym, ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; dobry stan zachowania.


800 PLN
34

1839 kompletny LIST NA KOSZT ODBIERAJĄCEGO wysłany 1.1 z Warszawy do Lublina, dawnym zwyczajem adresując list wymieniano tytuły odbiorcy - "Adamowi Bielińskiemu b.Pułkownikowi Korpusu Weteranów"; stempel nadawczy typu IIIC (śr.20 mm), przesyłka z dopiskiem "na Koszt Odbierającego" na froncie wpisana niebieskim atramentem wysokość porta "33" jakie winien opłacić adresat; w dniu 1.I.1839 wprowadzono obowiązkową opłatę dodatkową do każdego listu na fundusz dróg i spławów w wysokości 10% wyliczonej opłaty pocztowej - tu 30 gr za list + 3 gr - opłata obowiązkowa, łącznie 33 gr; niezwykle rzadka, a być może unikalna przesyłka wysłana w pierwszym dniu stosowania obowiązkowej opłaty dodatkowej ! ! !; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
35

1839 komplety list z pełną treścią wysłany 9/10 z Gliwic do Karłuszowca (Carlshof in Tarnowitz), dwuobrączkowy datownik GLEIWITZ, na odwrocie stempelek nadejścia; dobry stan zachowania.


40 PLN
36

1840 około, koperta listu wartościowego z Stargardu do Neuwedell(Drawno).


200 PLN
37

1840 kompletny list urzędowy wysłany z Łańcuta do Przeworska, czarny łukowy z datą stempel nadawczy LANCUT 10 JUN, na odwrocie czarny dwuwierszowy stempel odbiorczy PRZEWORSK 11 JUN i zalepka nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
38

1841 około, list z Włocławka do Piotrkowa, wysłany 13.II, stempel nadawczy typu IIIA o średnicy 24 mm z datą dopisaną ręcznie, stempelek zwalniający z opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); na odwrocie idealna odbitka pieczęci nadawcy.


80 PLN
39

1841 list urzędowy z Nowego Sącza do miejscowości Raniżów, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy SANDEC 8 IÆN:, papier ze znakiem wodnym - trąbka pocztowa; dobry stan zachowania (nieco zbutwiałe krawędzie papieru).


120 PLN
40

1842 około, list urzędowy wysłany ze zbiornicy listów w Sokalu do Przemyśla, czarny łukowy z datą stempel nadawczy SOKAL 24 IUN, na odwrocie czarny dwuwierszowy stempel odbiorczy PRZEMYSL 26.IUN. i zalepka nadawcy; dobry stan zachowania.


400 PLN