The auction will start on 14.04.2023

Auction 101. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
36920

1816 wydanie obiegowe dla obszaru głównodowodzącego Armii Wschód, opaska gazetowa z wydrukowanym znakiem opłaty i nadrukiem "Postgebiet / Ob. Ost" użyta do przesłania gazet z Wilna do Berlina, rzadkie, z tym nadrukiem nie opisana w katalogu Fischera (jedynie z nadrukiem "Russisch - Polen").


400 PLN
36921

1914 kartka z Bystrej koło Białej do Wilkowic, stempel austriackiej cenzury wojskowej z Bielska.


40 PLN
36922

1915 seria wydania przedrukowego dla terenów okupacji niemieckiej w czworoblokach, jeden czworoblok z numerem HAN na marginesie.

Fi.1-5
450 PLN
36923

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 800 PLN
36924

1915 seria znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie, najdroższy znaczek gwarancja Kreawczyk.

Fi.1-21
3 000 PLN
36925

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa - znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria czysta bez podlepki (Fi.3000.-), znaczki za 3, 5 i 10 koron stare sygnatury i gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 600 PLN
36926

1915 seria cięta znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie.

Fi.1-21nz
3 800 PLN
36927

1915 list firmowy z Warszawy do Niemiec, stempel niemieckiej cenzury.

Fi.3
20 PLN
36928

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.1930.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 700 PLN
36929

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
400 PLN
36930

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

Fi.22-48
360 PLN
36931

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 5 hal - frankatura pojedyncza, widokówka ze szpitala zapasowego wysłana 11.XI za pośrednictwem etapowego urzędu pocztowo-telegraficznego w Lublinie do Przemyśla, okrągła pieczęć formacyjna z godłem "K.u.k. Reservespital nr.1 der 4 Armee"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.25
100 PLN
36932

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 5 hal - frankatura wielokrotna, widokówka datowana 9.1.18 we wsi Łabunie, wysłana za pośrednictwem urzędu etapowego w Zamościu do Warszawy, stempel cenzury austriackiej; "10 FENYGÓW" - czerwony stempelek warszawskiej opłaty doręczeniowej IV wydania; dobry stan zachowania.

Fi.25; 13c
120 PLN
36933

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 26.10 z Warszawy do Berlina, bez tekstu na odwrocie.

Fi.Cp1
20 PLN
36934

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 16.11 z Łodzi do Göppingen, stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
30 PLN
36935

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
40 PLN
36936

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
20 PLN
36937

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp2
50 PLN
36938

1915 całostka z opłaconą odpowiedzią.

Fi.Cp2
40 PLN
36939

1915 list polecony ze Lwowa do Wiednia, stempel cenzury wojskowej i zalepka cenzorska na odwrocie.


Mi.184
160 PLN
36940

1915 kartka z Ustronia do Czech, stempel cenzury wojskowej w Cieszynie.


50 PLN
36941

1915 kartka z Konina do Berlina, stempel cenzury wojskowej z Poznania.


40 PLN
36942

1915 list polecony z Dębna do Krakowa, na odwrocie stempel odbiorczy.


60 PLN
36943

1915 ciekawa kartka z Rzeszowa 22.8.15 do Szwajcarii ostemplowana stemplem okręgowym Rzeszowa 1 IX 59 jako kamuflażowym służącym dla utajnienia miejsca nadania kartki, ulicówka 3 - go maja Rzeszów.


220 PLN
36944

1916 podstawowa seria wydania obiegowego dla generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego.

Fi.6-16
260 PLN
36945

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 7,5 Pf. w kolorze czerwonopomarańczowym z nadrukiem smolistym (Fi.250.-), gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.9f
Mi.9c
200 PLN
36946

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", seria kasowana.

Fi.17-28
200 PLN
36947

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta (Fi.60.-).

Fi.49-52
50 PLN
SOLD
36948

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", karta pocztowa wysłana 14.2 z Lipawy (Libau) do Gąbina (Gumbinnen).

Fi.Cp1
30 PLN
36949

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa wysłana 5.II.1918 za pośrednictwem urzędu etapowego Noworadomsk (kasownik z wyróżnikiem "a") do Łęczycy.

Fi.Cp3
50 PLN
36950

1916 podwójna całostka z opłacona odpowiedzią.

Fi.Cp4
35 PLN
36951

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta całostka za 7½ fen; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6
20 PLN
36952

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta całostka - w związku z podwyższeniem od 1.X.1918 taryfy - urzędowo dofrankowana; według opracowania pp. J.Berbeki i P.Pelczara "Przegląd Filatelistyczny" zeszyt specjalny 2: "W miarę wzrostu taryfy, do kartek po 7½ fen pracownicy poczty niemieckiej doklejali znaczki po 2½ fen z nadrukiem "Gen.-Gouv. Warschau". Doklejanie znaczków prowadzono krótko (6 tygodni) i tylko na bieżące potrzeby, a nie na zapas, stąd w chwili przejmowania magazynów pocztowych przez Polaków tylko nieliczne kartki posiadały doklejki"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6, 6
50 PLN
36953

1916 list wartościowy, wysłany 22.11 do Monachium za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 185 Dywizji Piechoty, datownik odbiorczy na odwrocie; zabezpieczające pieczęcie lakowe zdjęte.


30 PLN
36954

1916 kartka dla obszarów działań 9 Armii - na terenie dzisiejszej Rumunii.


40 PLN
36955

1916 okupacja niemiecka, widokówka wysłana 8.11 z Będzina do Bad Oeynhausen, pieczęć formacyjna "4.Kompagnie LANDSTURM BATL. 2 WESEL"; dobry stan zachowania (przebarwienia).


40 PLN
36956

1916 kartka z niemieckiej poczty polowej.


35 PLN
36957

1916 list firmowy z Warszawy do Berlina, stempel cenzury wojskowej z Poznania.


40 PLN
36958

1916 list z Warszawy do Berlina, stempel cenzury wojskowej z Poznania.


45 PLN
36959

1916 kartka z Włocławka do Lipska, stempel cenzury wojskowej z Poznania.


30 PLN