The auction will start on 19.04.2024

Auction 101. Danzig

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
43855

1897 list wysłany 20.5 z Gdańska do miejscowości Gorzędziej (Gerdin), pieczęć zwalniająca przesyłki urzędowe od opłaty pocztowej "Frei lt.Avers.No.21./ Kgl.Pr.Regierung", na odwrocie stempel nadejścia i zalepka nadawcy "KÖNIGLICH PREUSISCHE REGIERUNG ZU DANZIG"; bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
43856

1905 całostka Rzeszy z 2 Pf na kartonie ze znakiem wodnym "St5" z nadrukowanym na odwrocie tekstem zawiadomienia o zebraniach Towarzystwa Sztuki i Rzemiosła Artystycznego w Gdańsku (Verein für Kunst und Kunstgewerbe); czyste, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P63X
30 PLN
43857

1911 przekaz paczkowy z Wiednia do Gdańska, nalepka urzędu celnego w Gdańsku.


400 PLN
43858

1917 listownik wysłany 26.10 z Gdańska do Getyngi, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.K15
40 PLN
43859

1917 Festungslazarett Danzig Hakelwerk, strona adresowa listu francuskiego jeńca wojennego ze szpitala garnizonowego w Gdańsku znajdującego się na osiedlu Osiek (Hakelwerk) wysłanego 23.7 do Bressuire, okrągła pieczęć listowa szpitala FESTUNGSLAZARETT DANZIG HILFSLAZARETT HAKELWERK, datownik nadawczy DANZIG z wyróżnikiem "*5k", stempelek cenzury gdańskiej "Geprüft. Überwachungsstelle." i francuskiej "P.G. Bressuire/ Vérifié"; dobry stan zachowania.

Szpital garnizonowy na Osieku zbudowano w latach 1838-44, w 1920 budynki przekazano władzom Gdańska, w 1921 w części kompleksu szpitalnego przy placu Heweliusza utworzono Dyrekcję Poczt i Telegrafów RP w Gdańsku, mieścił się tam również Polski Urząd Pocztowy Gdańsk 1; 1.IX.1939 w dniu rozpoczęcia II wojny światowej ta główna placówka Poczty Polskiej w Gdańsku stała się miejscem bohaterskiej i tragicznej obrony przed atakiem niemieckich formacji policyjnych i wojskowych.


160 PLN
43860

1920 wydania przedrukowe, frankatura mieszana, widokówka (Heubude - Stogi) wysłana 31.X z urzędu Danzig Neufahrwasser (Nowy Port) do Warszawy, stempelek cenzury warszawskiej "Wr.1".

Fi.4, 17
160 PLN
43861

1920 duży list wartościowy z Gdańska nadany 27.9.20 do Wiednia, koperta złożona w połowie, na odwrocie ślady po pieczęciach lakowych.

Fi.4, 28
200 PLN
43862

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach.

Fi.16-20
160 PLN
43863

1920 wydanie prowizoryczne, list z Oliwy do Berlina, gwarancja pod znaczkiem Schuler.

Fi.19
50 PLN
43864

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 5 fen. ze znacznie przesuniętym w poziomie nadrukiem "Danzig", co ciekawe abklatsch nadruku nie jest przesunięty - pochodzi z nadruku, który miał być wykonany na poprzednim arkuszu, jedna lekka podlepka, gwarancja.

Fi.21 MK
250 PLN
43865

1920 wydanie prowizoryczne, seria oryginalnie kasowana, gwarancja Krawczyk.

Fi.21-25
50 PLN
43866

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach, różne poddruki - tanie odmiany.

Fi.26-31
400 PLN
43867

1920 wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 3 Mk./7.5 Pf. z lila poddrukiem w położeniu szpice w górę.

Fi.29III
Mi.44I 
200 PLN
43868

1920 wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 5 Mk./2 Pf. z lila poddrukiem w położeniu szpice w dół.

Fi.30IV
Mi.45II 
400 PLN
43869

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 5 mk./2 pf. z lila poddrukiem w czworobloku, prawy dolny znaczek z błędem na poz.20 "podarty sztandar" (Mi.400 euro) u Fischera niekatalogowany; parka po lewej w tym górny znaczek z marginesem (druk z płyty) katalogowany w Michlu z wysoką dopłatą +100% (Mi.150 euro), prawy górny nieliczony, gwarancja i opis błędu Schmutz.

Fi.30IV B1
Mi.45II AFI
1 100 PLN
43870

1920 wydanie prowizoryczne - mały innendienst, znaczek z nadrukiem typ 9, przecinek pod literą z w Danzig, plamki na lewym marginesie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.32
1 300 PLN
43871

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", znaczek za 3 pf. z bardzo rzadkim w zaawansowanej fazie błędem na poz.22 przedruku I płytą "złamana litera z i belka pęknięta po prawej", w fazie ze złamaną literą "z" niekatalogowany, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.34 B2
Mi.34 AF IV
200 PLN
43872

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", czworoblok znaczków za 40 pf., rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.600 euro, Fi.1200.-); ciekawe bo górne nadruki przesunięte są w lewo, a dolne w prawo; gwarancja i opis odmiany Schmutz.

Fi.38a
1 000 PLN
43873

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", czworoblok znaczków za 80 pf. w kolorach karminowym i czarnym na różowym papierze.

Fi.40
400 PLN
43874

1920 X wydanie przedrukowe, 15 Pf karta, czysta, słabszy stan zachowania.

Fi.Cp5
20 PLN
43875

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/ 7½ Pf karta czysta (Fi.50.-).

Fi.Cp6
50 PLN
43876

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/7½ Pf karta, czysta (Fi.50.-).

Fi.Cp6
40 PLN
43877

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/7½+30/7½ Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta (Fi.100.-).

Fi.Cp7
100 PLN
43878

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/10+30/10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta (Fi.100.-).

Fi.Cp9
60 PLN
43879

1920 wydanie przedrukowe, sekretnik w dobrym stanie zachowania (Fi.25.-).

Fi.Cs1
30 PLN
43880

1920 wydanie przedrukowe, przekaz pocztowy, prawa część zgięta w miejscu oddzielania, niewielkie przebarwienia (Fi.60.-).

Fi.Pp1
Mi.A1 
40 PLN
43881

1920 niemiecki sekretnik użyty miejscowo w Gdańsku, bardzo ładny stan zachowania, fotoatest Gruber.


800 PLN
43882

1920 tzw. współkursor, kartka z Gdańska Landfuhr (Wrzeszcz) 17.6.20 do Niemiec, opłata znaczkami niemieckimi. Przez 26 dni - od 14.VI 1920 kiedy to ukazały się po raz pierwszy znaczki WMG do 10 VII 1920 roku używanno znaczków niemieckich na równi ze znaczkami Wolnego Miasta Gdańska. Rzadka "gastronomiczna" widokówka z Gdańska Wrzeszcza.


350 PLN
43883

1921 kartka z Gdańska do Niemiec.

Fi.20, 24, 67, 78
60 PLN
43884

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, czysta seria nacinana (Fi.300.-).

Fi.47-56
Mi.53-62
300 PLN
43885

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, oryginalnie kasowana seria nacinana.

Fi.47-56
Mi.53-62
250 PLN
43886

1921 list z Sopotu do Niemiec.

Fi.49, 55, 56
120 PLN
43887

1921 Koga, znaczek za 1 mk. z najsłynniejszym błędem gdańskim występującym na poz.10 w części nakładu "koga w płomieniach" (Fi.500.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.52 B1/II
Mi.58 PF I 
500 PLN
43888

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, seria ząbkowana, oryginalnie kasowana (Fi.120.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.57-59
Mi.63-65
100 PLN
43889

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, seria ząbkowana w czworoblokach (Fi.560.-).

Fi.57-59
Mi.63-65 
480 PLN
43890

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, ząbkowana seria czysta w czworoblokach (Fi.560.-).

Fi.57-59
Mi.63-65 
480 PLN
43891

1921 wydanie na przesyłki lotnicze (samolot nad miastem), lotniczy list polecony wysłany 6.10 z Gdańska do Paryża, znaczki skasowane owalnym datownikiem DANZIG 5 LUFTPOST, dodatkowo odciśnięty datownik DANZIG z wyróżnikiem "*5f"; na odwrocie stempel przejściowy BERLIN C LUFTPOST z wyróżnikiem 2 nad mostkiem z 7.10; walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.60-64S
Mi.66-70X
150 PLN
43892

1921 wydanie na przesyłki lotnicze (samolot nad miastem), oryginalnie kasowana seria (Fi.320.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.60-65
Mi.66-71
260 PLN
43893

1921 wydanie przedrukowe, czworoblok znaczków za 60/75 Pf.

Fi.66
Mi.72
60 PLN
43894

1921 wydanie przedrukowe, znaczek z obiegu pocztowego.

Fi.66
15 PLN