The auction will start on 14.04.2023

Auction 101. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
43643

1898 sądowe znaczki doręczeniowe, znaczek austriacki 17½ Kr (wartość w krajcarach) odmiana niebieska o ząbkowaniu ZL12½ - dowód doręczenia z sądu w Przemyślu dostarczony dnia 24.XI.1899 (Fi. 220,-), dokument na zgięciach od spodu podklejony na całej długości.

Fi.Iax
Mi.1aB
120 PLN
43644

1899 sądowe znaczki doręczeniowe, znaczek austriacki 34 h (wartość w halerzach) odmiana o ząbkowaniu ZL12½ - dowód doręczenia dostarczony dnia 17.IV.1906.

Fi.IIax
Mi.2B
80 PLN
43645

1920 znaczek z przesuniętą perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U1
20 PLN
43646

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
30 PLN
43647

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
35 PLN
43648

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
120 PLN
43649

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
200 PLN
43650

1920 cyfry między gwiazdkami - I wydanie, czysta seria znaczków urzędowych (Fi.70.-).

Fi.U1-11
60 PLN
43651

1920 składany list urzędowy z Lwowa do Limanowej.

Fi.U5
45 PLN
43652

1920 składany list urzędowy z Kulparkowa do Lwowa ostemplowany poaustriackim stemplem żeberkowanym

Fi.U5
55 PLN
43653

1920 JEDNA Z PEREŁ POLSKIEJ FILATELISTYKI; arkusik prób znaczków urzędowych z legendarnej kolekcji Straussa, zawiera po 12 sztuk prób typu I "jasne cyfry bez gwiazdek", II "jasne cyfry między gwiazdkami" i III "ciemne cyfry między gwiazdkami", wszystkie w kolorze ciemnoniebieskim na białym grubym papierze i tak jak je wydano bez gumy (Fi.100000.-); ostatnio oferowany w połowie lat osiemdziesiątych, przez ponad trzydzieści lat właściciel szukał istniejących teoretycznie pozostałych arkusików - w kolorze jasnoniebieskim i czerwonym na papierach grubym lub kredowym, spotykał jedynie pojedyncze próby na obu papierach; jest bardzo prawdopodobne, że pozostałe arkusiki nie zachowały się w całości i ten jest jedynym istniejącym egzemplarzem, gwarancja - każdy dwunastoblok Strauss, po cztery z dwunastobloku Falkowski.

Fi.U5 P2+P6+P10
100 000 PLN
43654

1920 cyfry między gwiazdkami - II wydanie na cienkim papierze, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U12-16
50 PLN
43655

1921 "2 mk" odręczna adnotacja czerwonym atramentem na austriackich sądowych znaczkach doręczeniowych za 10h na sądowym dowodzie doręczenia - formularz o sygnaturze (Form 102 p.); bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.1c
500 PLN
43656

1935 ośmioblok znaczków urzędowych.

Fi.U19
20 PLN
43657

1937 list urzędowy z Ministerstwa Skarbu w Warszawie 18.X.37.

Fi.U19
20 PLN
43658

1938 urzędowy list polecony z Ministerstwa Spraw Wojskowych w warszawie do Białegostoku, list przeadresowany zwrotnie na adres w warszawie po sprawdzeniu w Biurze Ewidencji Ludności w Białymstoku.

Fi.U20
200 PLN
43659

1945 znaczek z silnie przesuniętą perforacja wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U21
15 PLN
43660

1945 parka z podwójna perforacja poziomą na dolnym marginesie, gwarancja i opis Walocha.

Fi.U21
60 PLN
43661

1945 cięta próba znaczka urzędowego, gwarancja Schmutz.

Fi.U21PP4
30 PLN
43662

1945 parka znaczków ciętych, gwarancja Schmutz.

Fi.U21nz
60 PLN
43663

1945 znaczek z abklaczem.

Fi.U22
20 PLN
43664

1945 Godło Państwa, próby znaczków na urzędowe listy polecone, czerwona i czerwona o podwójnym druku, gwarancja Schmutz,.

Fi.U22I P Dp
120 PLN
43665

1945 parka makulaturowa z drukiem podwójnym, zagwarantowana jako próba Schmutz.

Fi.U22P
100 PLN
43666

1946 Godło Państwa, wydanie z małym numerem kontrolnym, list wysłany 23.9 z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu do Gdańska, znaczek unieważniony kasownikiem okolicznościowym "DNI TORUNIA 21-29.IX.46", bardzo dobry stan zachowania (Myślicki 46 054).

Fi.U21I
Mi.D21
40 PLN
43667

1946 Godło Państwa, wydanie z małym numerem kontrolnym, list polecony wysłany 8.1 z Książnicy Miejskiej im.Kopernika w Toruniu do Gdańska, datownik odbiorczy na odwrocie, dobry stan zachowania (koperta pionowo zgięta).

Fi.U22I
Mi.D22
40 PLN
43668

1950 składany dokument wysłany jako polecony z Warszawy do Przemyśla.

Fi.U21, U22
30 PLN
43669

1950 Godło Państwa, wydanie nieząbkowane z dużym numerem kontrolnym, list wysłany 4.11 z Garwolina do Mińska, dodatkowo ładnie odciśnięty fioletowy pięciowierszowy stempel propagandowy "Żądamy zakazu broni atomowej ..."; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.U21IIA
Mi.D23B
40 PLN
SOLD
43670

1954 Godło państwa, seria znaczków w czworoblokach, dodatkowo odmiana ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C
180 PLN
43671

1954 Godło państwa, seria znaczków z odmianą ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C
50 PLN