The auction will start on 19.04.2024

Auction 101. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
43308

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
43309

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem - jeden znaczek bez nadruku, drugi z przesuniętym nadrukiem z pierwszego znaczka, gwarancja.

Fi.3105 + 3015
Mi.3168 + 3253
400 PLN
43310

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
43311

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł. z podwójnym nadrukiem odwróconym - jednym lekkim, technologiczny ślad (zgięcie gumy) po suszeniu na siatce, gwarancja Schmutz.

Fi.3105 Npo
Mi.3253 
150 PLN
43312

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie i rośliny lecznicze, po trzy znaczki za 350 zł./15 zł. i za 700/60 zł., nadruki podwójne, odwrócone i przesunięte, pełen zestaw podstawowych błędów na obiegówkach, gwarancja.

Fi.3105, 3121 Np, No, MK
Mi.3253, 3269
200 PLN
43313

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.88.-).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
40 PLN
43314

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.78,70).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
40 PLN
43315

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 288 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.3105-3212
Mi.3253-3360
180 PLN
43316

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja.

Fi.3105MK
Mi.3253
80 PLN
43317

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3105No
Mi.3253K
120 PLN
43318

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3105No
Mi.3253K
80 PLN
43319

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
70 PLN
43320

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
70 PLN
43321

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem potrójnym, gwarancja.

Fi.3105Npo
Mi.3253
300 PLN
43322

1990 50. rocznica bitwy o Narwik, znaczek z błędem "uszkodzony obrys jeziora".

Fi.3119B2
Mi.3267
30 PLN
43323

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, znaczek za 700 zł./60 zł. ze znacznie przesuniętym nadrukiem - nowy nominał to 00 zł., gwarancja Falkowski.

Fi.3121
Mi.3269 
75 PLN
43324

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
90 PLN
43325

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
43326

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, trzy znaczki za 700 zł./60 zł. z różnego rodzaju nadrukiem podwójnym, gwarancja Schmutz,.

Fi.3121 Np
Mi.3269
180 PLN
43327

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, trzy znaczki za 700 zł./60 zł. z różnego rodzaju nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
180 PLN
43328

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
43329

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
40 PLN
43330

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3121No
Mi.3269K
70 PLN
43331

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3121Np
Mi.3269DD
45 PLN
43332

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; czyste.

Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C
30 PLN
43333

1990 sowy, seria w arkuszach sprzedażnych, doskonały stan.

Fi.3146-51 ark.
Mi.3294-9
170 PLN
SOLD
43334

1990 Poczet królów i książąt polskich - Bolesław III Krzywousty i Władysław III Wygnaniec, marginesowa seria znaczków czystych niedopuszczonych do obiegu (Fi.1100.-), piękny stan zachowania.

Fi.XXIX-XXX
Mi.VII-VIII
1 100 PLN
43335

1990 Poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.550.-).

Fi.XXX
Mi.VIII
450 PLN
43336

1991 rocznik kopert FDC (Fi.126,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
43337

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.109,90).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
43338

1991 Arcydzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, znaczki za 1500 zł w parce poziomej, prawy z błędem "brak prawej strony łącznika w ł" na poz.11; czyste, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis Kalinowski.

Fi.3161 B1
Mi.3309
40 PLN
43339

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.3168
Mi.3316 
60 PLN
43340

1991 rośliny lecznicze, dwa znaczki z pustopolami na dole i na górze, czyste.

Fi.3177
Mi.3325
30 PLN
43341

1991 rośliny lecznicze, parka znaczka za 700 zł. z pustopolami.

Fi.3177
Mi.3325 
20 PLN
43342

1991 Sympozjum KBWE na temat Dziedzictwa Kulturalnego w Krakowie, znaczki za 2000 zł w czworobloku, lewy górny z błędem "ścięte K z prawej strony" na poz.17 w części nakładu; czyste, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis.

Fi.3185 B2
Mi.3333
60 PLN
43343

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8
15 PLN
43344

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-200
Mi.3343-48
30 PLN
43345

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, seria w nieząbkowanym gumowanym górnym pasku z arkusza sprzedażnego, z tytułem serii na górnym marginesie, bez druku barwy srebrnej - bez napisu POLSKA i nominału, katalog Fischer 4.500,-.

Fi.3195-200 nz MK
Mi.3343-8
2 000 PLN
43346

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 
20 PLN
43347

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, folia hologramowa z której przenoszono na bloki tego wydania wycięte w trakcie nanoszenia elementy przywieszek bloku, niespotykane i niekatalogowane.

Fi.bl.145
750 PLN