The auction will start on 14.04.2023

Auction 101. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
36601

1800 kompletny składany list z Szczecina (Stettin) do Francji, stempel "PAR WESEL", Wesel to pruska twierdza - enklawa - na Renie, przez którą przechodziła korespondencja do Francji.


120 PLN
36602

1804 obszar I Rzeczypospolitej - RYGA jednowierszowy w ramce stempel rosyjski z napisem łacińskim RIGA (Dobin 40.1.02), czytelnie odciśnięty na kompletnym liście do Goldyngi (Goldingen); w 1561 roku Inflanty zostały lennem Rzeczypospolitej, Ryga była wówczas największym portem Inflant i jednym z największych na Bałtyku; w 1580 po pokonaniu Iwana Groźnego król Stefan Batory triumfalnie wjechał do Rygi; w 1605 w bitwie pod Kircholmem pod Rygą 4-tysięczne wojska polsko-litewskie pod dowództwem hetmana Chodkiewicza rozgromiły 11-tysięczną armię szwedzką, a król szwedzki musiał salwować się ucieczką; 25.IX.1621 roku Szwedzi zdobyli Rygę i nie powróciła ona już do Rzeczypospolitej; Goldynga była stolicą Kurlandii i siedzibą książąt kurlandzkich, miasto wraz z całą Kurlandią zostały w III rozbiorze zagarnięte przez Rosję; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; zgrabny walor w dobrym stanie zachowania.


800 PLN
36603

1807 "Grande Armee" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, kompletny list wysłany 2.I z Warszawy do Metz nad Mozelą; czarna odbitka kasownika nadawczego - No.26 GRANDE ARMEE - urząd pocztowy Gwardii Cesarskiej generała Kellermana, składała się ona z dwóch dywizji pod dowództwem generałów Hulina i Ordenera; od grudnia stacjonowała w Poznaniu, ale poszczególne jednostki przemieszczały się w głąb Polski, autor listu właśnie przybył do Warszawy od strony Bugu i Narwi, wszystkie wymienione nazwy geograficzne przewijają się w treści listu; Gwardia przebywała na ziemiach polskich bardzo krótko, około dwóch miesięcy, więc takie listy spotyka się bardzo rzadko; na odwrocie odcisk zamykającej list suchej pieczęci, bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


3 550 PLN
SOLD
36604

1818 kompletny list z pełną treścią na papierze stemplowym z odciśniętą okrągła pieczęcią z godłem "ZWEY G: GROSCHEN" wysłany z Wałcza do Szczecinka (Neustettin), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy D.CRONE 21.AUG; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


80 PLN
SOLD
36605

1820 półtorałutowy list wysłany z Miechowa do Kielc, idealnie odciśnięty czerwony jednowierszowy (26x5 mm) stempel nadawczy typu IIA MIECHÓW z dopisaną niebieskim atramentem datą "d 7 febr"; tym samym kolorem odnotowano masę przesyłki "1½"; u dołu dwukrotny dopisek "pilno" i pełna data nadania listu "5 Luty 820"; co ciekawe urzędnik pocztowy niebieskim atramentem w prawym dolnym rogu przesyłki również dopisał "pilno", po czym napis zaczerniono; adnotacja "IRC" zwalniająca przesyłkę od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
36606

1824 kompletny składany druk urzędowy ze Stargardu do Mühlbanz (Miłobądź), pruski jednorzędowy stempel "PR. STARGARDT", typu 1 wg Feusera (2816-1),+ Cito, 160 Euro


450 PLN
36607

1827 - ZA OPŁATĄ PORTORYI - koszulka listu na koszt adresata wysłanego 4.X z Warszawy do Kalisza z adnotacją "Za opłatą portoryi"; dużymi niebieskimi cyframi wpisano wysokość opłaty "30" gr (list 1 łutowy); rzadki dwuwierszowy stempel nadawczy (29x4,5 mm) WARSZAWA 4 OCTOBs, w lewym dolnym rogu listu wpisana data w formie ułamka "2/10 27"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem Królestwa Polskiego "KOMMIS:RZĄD:WYZN:RELIG:OŚWIEC:PUBLICZNEGO/ PIECZĘĆ EXPEDYCYI" (Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego); do końca 1824 roku przesyłki urzędowe płatne przez adresata oznaczano odręcznym napisem "Interes Prywatny", a od 1825 "za opłatą portoryi" lub "Interes prywatny za opłatą portoryi", co ciekawe w tym samym czasie przy przesyłkach urzędowych wysyłanych na koszt państwa zastąpiono odręczne adnotacje specjalnymi stempelkami; bardzo dobry stan zachowania.


600 PLN
36608

1827 kompletny składany z Lublina do Chełma, stempel nadawczy Lublina typ IB.


60 PLN
36609

1829 list z treścią wysłany z miejscowości Łobżenica do Szczecinka (Neustettin), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy LOBSENS 23/8; bardzo dobry stanie zachowania.


60 PLN
36610

1833 kompletny list z pełną treścią wysłany 20 8 z Warszawy do Grodziska, okrągły datownik nadawczy typu IIIC o średnicy 23 mm, w lewej dolnej części strony adresowej wpisana data wysyłki w formie ułamka "20/8" z podaniem - co rzadkie - roku "(18)33"; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) z podpisem urzędnika; papier ze znakiem wodnym przedstawiającym głowę z profilu w wieńcu laurowym i napis "E.H. GUZOW"; na odwrocie pieczęć nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
36611

1834 kompletny list z pełną treścią wysłany z miejscowości Jastrowie do Szczecinka (Neustettin), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy IASTROW 10 9; bardzo dobry stanie zachowania.


60 PLN
36612

1835 obwoluta listu z magistratu we Lwowie do Przemyśla, obwoluta użyta powtórnie - wewnątrz stempel nadawczy z Rzeszowa.


80 PLN
36613

1837 SŁUŻEW zamiast SŁUŻEWO - list ze Służewa do Włocławka, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy (21x3,5 mm) SŁUZEW 24 OCTOB znane użycie z lat 1837-39, dopisek "SCR" (Służba Cywilna Rządowa) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


350 PLN
36614

1837 półtorałutowy list wysłany 30 6 z Więcborka do miejscowości Łobez, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy VANDSBURG, papier ze znakiem wodnym MEISSNER; na odwrocie pieczęć lakowa i stempelek nadejścia; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
36615

1837 kompletny składany list z Rzeszowa do Lwowa, stempel nadawczy Rzeszowa nr 1 i odbiorczy stempel z Lwowa nr 10 według Adamczyka i Bartkego.


260 PLN
36616

1839 STEMPEL Z ODWRÓCONYMI CYFRAMI W DACIE - kompletny list z pełną treścią wysłany ze Sławna do Koszalina, czarny dwuwierszowy dwuwierszowy stempel nadawczy SCHLAWE 01 JULI z odwróconymi cyframi "0⇂", poniżej okrągły stempel odbiorczy COESLIN 11/7; całość w bardzo dobry stanie zachowania.


400 PLN
36617

1839 kompletny z pełną treścią list urzędowy wysłany z Gródka do Przemyśla, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy GRODEK 22 MAY, na odwrocie czarny dwuwierszowy stempel odbiorczy Przemysl 23 Mai. 1839; dobry stan zachowania.


150 PLN
36618

1839 list urzędowy (druk) wysłany ze Stryja do Przemyśla, trzywierszowy stempel nadawczy STRY 20/1 1839, na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy Przemysl 22 Aug 1839 i zalepka nadawcy; dobry stan zachowania (narożnik karty częściowo zbutwiały).


150 PLN
36619

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Łodzi, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 19 mm.


50 PLN
36620

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Łodzi, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 19 mm.


50 PLN
36621

1840 około, obwoluta listu z Piotrkowa do Kielc, stempel "Interes Rządowy".


40 PLN
36622

1840 kompletny składany z Lublina do Lubartowa, stempel nadawczy Lublina typ IIIC, stempel "Interes Rządowy" w ramce.


60 PLN
36623

1840 kompletny składany list z magistratu we Lwowie do Wiednia, wewnątrz znak opłaty skarbowej.


60 PLN
36624

1840 kompletny z pełną treścią list urzędowy ze Lwowa do Przemyśla, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy Lemberg 18 IAN 1840, na odwrocie czarny dwuwierszowy stempel odbiorczy Przemysl 19 Ian 1839 i zalepka nadawcy; papier ze znakiem wodnym - gwiazda sześcioramienna i napis R..38 (?); dobry stan zachowania.


100 PLN
36625

1840 kompletny z pełną treścią list urzędowy wysłany z Rzeszowa do Przeworska, czarny dwuwierszowy z datą stempel nadawczy RZESZOW 28./9, na odwrocie czarny dwuwierszowy stempel odbiorczy PRZEWORSK 29 SEP i pieczęć lakowa, papier ze znakiem wodnym - J.MULLER; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
36626

1840 kompletny z pełną treścią list urzędowy wysłany ze zbiornicy listów w Żółkwi do Przemyśla, czarny dwuwierszowy z datą stempel nadawczy ZOLKIEW 27 IEN., na odwrocie czarny dwuwierszowy stempel odbiorczy Przemysl 19.Jän 1840. i zalepka nadawcy, papier ze znakiem wodnym - gwiazda sześcioramienna i napis SENTIENBERG K.S.; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
36627

1841 kompletny list z pełną treścią wysłany 3 12 ze Szczecina do miejscowości Łobez (Labes), czarny okrągły datownik nadawczy STETTIN, przesyłkę przeadresowano i dosłano do miejscowości Płoty (Plathe); na odwrocie dwa dwuwierszowe stemple odbiorcze: LABES 3 12 i PLATHE 3/12; bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
SOLD
36628

1841 list składany ze Lwowa do Stanisławowa.


50 PLN
36629

1842 około, LUBIEŃ - NIEOPISANY STEMPEL NADAWCZY, list wysłany z ekspedycji w miejscowości Lubień do Włocławka, doskonała czarna odbitka jednowierszowego (29x5 mm) stempla nadawczego typu IIA LUBIEŃ (w nazwie litera Ń), w Polskich Znakach Pocztowych opisano jedynie i pokazano stempel LUBIEN (w nazwie litera N) - znany także z okresu znaczkowego; M.Czernik w książce "Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815-1851" nie odnotowuje żadnego stempla z tej miejscowości, może istniały dwa różne stemple lub - co bardziej prawdopodobne, na skutek zużycia polskojęzyczny (początkowo) LUBIEŃ stracił kreseczkę nad N; na odwrocie dopisano ołówkiem "42", co zapewne oznacza datę 1842 (dawni filateliści często zapisywali w ten sposób datę przed oderwaniem części z treścią, co było niestety częstą praktyką); obok stempla dopisana data "6/12", adnotacja "b pilno!", dopisek "I:R" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie stempel nadawcy z godłem; wyjątkowo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
36630

1842 składany list polecony ze Lwowa do Austrii, datownik do listów poleconych ze Lwowa, czerwony stempelek FRANCO i stempel odbiorczy na odwrocie.


100 PLN
36631

1844 kompletny list z pełną treścią wysłany 27/11 z Piotrkowa do Kalisza, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC; rzadko spotykany dopisek "Interes Duchowny" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy (przełamana); doskonały stan zachowania.


150 PLN
36632

1844 kompletny składany list z magistratu we Lwowie do Wiednia.


40 PLN
36633

1844 kompletny składany list ze Lwowa do Austrii.


40 PLN
36634

1845 list z treścią wysłany 29 10 z Tucholi do Szczecinka (Neustettin), okrągły dwuobrączkowy stempel nadawczy TUCHEL, papier z dekoracyjnym znakiem wodnym przedstawiającym stylizowane drzewo iglaste; na odwrocie pieczęć lakowa i stempelek nadejścia.


40 PLN
36635

1846 kompletny list urzędowy (ex offo) wysłany 19 VIII z Bochni do miejscowości Dombrowica, bardzo rzadko spotykany przypadek oznaczenia przesyłki stempelkiem urzędowym "K:K:BOCHNIER KREISAMT"; podobny list sprzedano w 2010 roku na aukcji w Nowym Jorku za około 500$; na odwrocie zachowane fragmenty zalepki listowej z suchym tłoczeniem; bardzo dobry stan zachowania.


300 PLN
36636

1846 list z pełną treścią przesłany miejscowo 29/8 w Nowej Rudzie, dwuwierszowy stempel nadawczy NEURODE, dopisek czerwonym atramentem "Luben", na odwrocie stempel nadejścia i efektowna, bardzo dobrze zachowana pieczęć lakowa nadawcy.


50 PLN
36637

1846 składany list z Wollstein (Wolsztyn) do Niemiec.


60 PLN
36638

1846 kompletny składany list z Wollstein (Wolsztyn) do Niemiec.


50 PLN
36639

1846 kompletny składany list polecony ze Lwowa do Wiednia, stempel Lwowa typ II z napisem "Reccomandiert".


120 PLN
36640

1846 obwoluta listu ze Lwowa do Jarosławia, stempel nadawczy i odbiorczy typ I.


120 PLN