The auction will start on 17.06.2022

Auction 100. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28284

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterkami liter o, gwarancja Korszeń.

Fi.2
Mi.2
20 PLN
28285

1918 seria pomnikowa, czworoblok z przesuniętym nadrukiem przechodzącym częściowo na sąsiednie znaczki, górne znaczki podlepka.

Fi.2
Mi.2
120 PLN
28286

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana, gwarancja Korszeń.

Fi.2-5
Mi.2-5
90 PLN
28287

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana.

Fi.2-5
Mi.2-5
30 PLN
28288

1918 seria pomnikowa, seria w ładnym stanie bez podlepek.

Fi.2-5
Mi.2-5
120 PLN
28289

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

Fi.2-5
50 PLN
28290

1918 seria pomnikowa, seria znaczków z nadrukami odwróconymi, poza lekkimi śladami po podlepkach w bardzo ładnym stanie, gwarancja firmowa Gryżewski Warszawa, nowa gwarancja Schmutz.

Fi.2-5 No
2 000 PLN
28291

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
28292

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.2B5
Mi.2
70 PLN
28293

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.2B6
Mi.2
100 PLN
28294

1918 seria pomnikowa, pasek znaczków z rzadkim w tym wydaniu abklaczem.

Fi.3
Mi.3
100 PLN
28295

1918 seria pomnikowa - Dobrzyn / Dr., znaczek za 10 f./6 gr. ostemplowany rzadkim kasownikiem prowizorycznym w Dobrzyniu nad Drwęcą, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.3
120 PLN
SOLD
28296

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. ze znacznym przesunięciem nadruku w pionie, napis "Poczta Polska" znajduje się na górze, zamiast na dole znaczka, gwarancja Krawczyk.

Fi.3 B
400 PLN
28297

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. ze znacznym przesunięciem nadruku w pionie, napis "10 FEN. 10" znajduje się na dole, zamiast na górze znaczka, gwarancja Krawczyk.

Fi.3 B
250 PLN
28298

1918 seria pomnikowa, stemplowany arkusz sprzedażny z błędami: B1 "Poezta", B2, B3, B4, B6, B7, B8.

Fi.3 B1-4, B6-8
Mi.3
380 PLN
28299

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen/6 gr i znaczek ząbkowany za 5 f wydania w walucie markowej na części z opłaconą odpowiedzią karty podwójnej przedrukowego wydania warszawskiego wysłanej 1-3-19 z Warszawy do Berna, znaki opłaty skasowane datownikiem WARSZAWA 1 z wyróżnikiem "a VIII *", prostokątny stempelek cenzury "MIN. SPR. ZEWN. WYDZIAŁ KONTROLI Cenzurowano WYSŁAĆ!"; ładny przykład przesyłki z wczesnego okresu po odzyskaniu niepodległości; dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.3, 86B, Fi.Cp3IA
500 PLN
28300

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
28301

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
28302

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3B2
Mi.3
30 PLN
28303

1918 seria pomnikowa, trzy znaczki z błędem "kropka w k w Polska" z różnych faz narastania tego błędu aż do całkowitego rozbicia litery k, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3B3
Mi.3
120 PLN
28304

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym dwa znaczki podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
160 PLN
28305

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja Korszeń.

Fi.3No B2
Mi.3K 
200 PLN
28306

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z rzadkim błędem na poz.33 "uszkodzone ols w Polska", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.4 B9
120 PLN
28307

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z rzadkim błędem na poz.37 "uszkodzone F", gwarancja i opis błędu Schmutz.

Fi.4 B17
120 PLN
28308

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.4 No
200 PLN
28309

1918 seria pomnikowa, BŁĘDNODRUK - PRÓBA, bardzo rzadki wzorcowo kasowany znaczek za 25 fen./2 gr.; w serii podstawowej znaczek brązowy miał nominał 5 fen./2 gr., a nadruk nowej wartości 25 fen. występował na znaczku czerwonym o nominale 10 gr.; walor katalogowany jako próba 4 P1 i bardzo ceniony, tego typu błędy są poszukiwane we wszystkich krajach świata, gwarancja Falkowski.

Fi.4P1
5 000 PLN
28310

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.4B1
Mi.4 
100 PLN
28311

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem występującym tylko w końcowej fazie druku z poz. 37 "szczątkowo odbita litera F", rzadkie, Fischer 150,-.

Fi.4B17
Mi.4
60 PLN
28312

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Gryżewski.

Fi.4No
Mi.4K
360 PLN
28313

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.4No
Mi.4K
200 PLN
28314

1918 seria pomnikowa, bardzo rzadka próba znaczka 25 f./10 gr., opisana w PZP tom I str. 98 - Prawdopodobnie próbami są znaczki z nadrukiem "Poczta Polska" "fenygów" wartości 15/2, 15/6, 15/10, 15/20, 25/2, 25/6, 25/10, 25/20, wszystkie z nadrukiem odwróconym i 50/20 z nadrukiem normalnym, do dnia dzisiejszego brak jest danych co do ich charakteru, lekki ślad podlepki, stempelek własnościowy "E" jednego z największych zbieraczy okresu powojennego z Warszawy Eysmonta spotykany często na najrzadszych znaczkach wydań poczt miejskich.

Fi.4P No
Mi.4
1 500 PLN
SOLD
28315

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.4bB1
Mi.4
80 PLN
28316

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l u dołu", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.4bB8
Mi.4
80 PLN
28317

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzone ols w Polska", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.4bB9
Mi.4
100 PLN
28318

1918 seria pomnikowa, znaczek za 50 f./20 gr., z przesuniętym w pionie nadrukiem.

Fi.5
50 PLN
28319

1918 seria pomnikowa, znaczek z rzadkim błędem występującym tylko w części nakładu na poz. 33 "uszkodzone ols w Polska", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.5B9
Mi.5
600 PLN
28320

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym w doskonałym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.5No
Mi.5K
2 500 PLN
SOLD
28321

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, gwarancja Schmutz.

Fi.6
Mi.6
50 PLN
28322

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, gwarancja Schmutz.

Fi.6
Mi.6
45 PLN
28323

1918 - 1919 wydanie PP/GGW, rozbudowana seria kasowanych znaczków przedrukowanych oboma formami, I formą wszystkie wartości plus odmiana koloru znaczka za 20 fen., II formą dziewięć wartości ( na jedenaście), najdroższy znaczek za 3 fen. gwarancja Ways.

Fi.6-16 I+II
150 PLN