The auction will start on 14.04.2023

Auction 100. Russia

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
36469

1822 Rosja, kompletny list z pełną treścią, wysłany 4.II z Petersburga do Francomont w Belgii, dwuobrączkowy stempel nadawczy "ST.PETERSBOURG FEB: 4", przesyłka przez Kępno (KEMPEN 23 FEBR.), Akwizgran (FRANCO GRAENZE) i miejscowość Henri Chapelle (stempelek graniczny "Henri Chapelle") dotarła do adresata; adnotacje dotyczące opłat na poszczególnych etapach podróży; dekoracyjny walor o ciekawej, skomplikowanej drodze pocztowej, w bardzo dobrym stanie zachowania.


700 PLN
36470

1837 Rosja, niepełny list z tabelą notowań giełdowych wysłany 3.IX z Petersburga do Livorno (Leghorn) we Włoszech, przez Berlin (stempelek tranzytowy z datą 21.9), gdzie przesyłkę oznaczono stemplem kraju pochodzenia "R" (Russland), 4.X dotarła ona do Włoch - na odwrocie dwuwierszowy datownik odbiorczy z Livorno "4 OTTOBRE"; adnotacje dotyczące opłat na poszczególnych etapach podróży: "45,5", "13", "15"; walor o ciekawym obiegu, w dobrym stanie zachowania (poziomo zgięty).


400 PLN
36471

1854 Rosja, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana 8.IX z Sankt Petersburga do Wyborga w Wielkim Księstwie Finlandii; znak opłaty unieważniony poprzez kreślenie, dodatkowo nadawczy czerwony stempel ramkowy ST.PETRSBURG z datą; pieczęć lakowa nadawcy, użyta w Królestwie Polskim (Fi.8000.-), świetna jako porównawcza; zachowane egzemplarze kopert z obiegu (z tego okresu) są na ogół w słabszym stanie zachowania, prezentowany walor jest w stanie idealnym !!!

Fi.Ckr7
Mi.U4A 
800 PLN
36472

1858, 1864 Estonia, Rewel/Tallinn, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony rosyjskim kasownikiem numerowym 37 - Rewel, na dodatek drugi z dwuobrączkowym datownikiem z tej samej miejscowości; ładny stan.

Fi.5
Mi.5 
80 PLN
36473

1858 pierwszy rosyjski znaczek na wycinku listu ze stemplem z Taurogi dzisiaj na Litwie z datą nadania 9 maj 1858, znaczek w pięknym stanie z szerokimi i równymi marginesami.


Mi.1
2 600 PLN
36474

1858 Rosja, list opłacony znaczkiem rosyjskim za za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" z ząbkowaniem 14½:15; wysłany z Moskwy do Petersburga, znaczek unieważniony w oddziale moskiewskiej Poczty Miejskiej okrągłym stemplem z kropek z numerem 2, na odwrocie prostokątny ramkowy datownik tego urzędu "МОСКВА/ 2 Отдиеление/ 1858 Декабря", przesyłkę skierowano do ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim - prostokątny ramkowy datownik "МОС.СТ.ЖЕЛ.ДОР. 30 ДЕКАБ.1858", skąd koleją przewieziono ją do Petersburga; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.2
3 200 PLN
36475

1858 Rosja - sprytne oszustwo na szkodę poczty, dwukrotnie użyty znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; początkowo unieważniono znaczek kasownikiem numerowym 2 - Moskwa, typ trzy okręgi z kropek, a nastepnie użyto go po raz drugi w urzędzie granicznym unieważniając kasownikiem o takim samym numerze 2 - Włodzimierz Wołyński, typ owal z kropek; do fałszerstwa wykorzystano stosunkowo lekko skasowany znaczek, a ze względu na ten sam krój numerów fałszerstwo to było niezmiernie trudne do wykrycia, bardzo ładny stan zachowania.


Mi.5 FP 
200 PLN
36476

1858 Rosja, list zamorski z Petersburga do Newark w USA przewieziony parowcem "Niagara" towarzystwa żeglugowego Cunard Line na trasie Liverpool-Boston-Nowy Jork, adresowany do dowódcy okrętu amerykańskiego, na odwrocie romboidalny stempel nadawczy ST.PETERSBURG 29.X, adnotacja FRANCO niebieskim atramentem, pruski stempelek tranzytowy dla przesyłek do Stanów Zjednoczonych "AACHEN PAID 25 Cts." z 17.11 i amerykański stempelek "BOSTON BR.PKT. 30 PAID" z 1.XII, odręczna adnotacja o otrzymaniu przesyłki 2nd Dec 1858; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


600 PLN
36477

1863 Łotwa, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 na wycinku; unieważniony jednoobrączkowym datownikiem w Rydze, lekko załamany.


Mi.5 
40 PLN
36478

1864 LIST NADANY BEZPOŚREDNIO W WAGONIE POCZTOWYM No.2 NA LINII MIKOŁAJEWSKIEJ DROGI ŻELAZNEJ - PIERWSZEJ W CESARSTWIE; koszulka listu z Moskwy do Petersburga opłaconego znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12½; unieważnionym sześciokątnym kasownikiem ambulansowym z numerem 4, na odwrocie datownik ambulansu НИКОЛАЕВСКОЙ Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.2 / 37 5 МАЙ. 1864 - typu I; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.5
2 000 PLN
36479

1864 Rosja, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1861 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.II w położeniu lustrzanym, kształt klap III, wysłana z miejscowości Wysznij Wołoczok do Bielewa w guberni twerskiej; znak opłaty skasowany 20.IV stemplem nadawczym WYSZNIJ WOŁOCZOK (ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕКѢ) z ozdobnikiem, na froncie dodatkowa odbitka stempla nadawczego; doskonale zachowana pieczęć lakowa nadawcy; całość w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).


Mi.U7A
240 PLN
36480

1870 LIST NADANY BEZPOŚREDNIO W WAGONIE POCZTOWYM No.1-2 NA LINII MIKOŁAJEWSKIEJ DROGI ŻELAZNEJ - PIERWSZEJ W CESARSTWIE; koperta listu do Moskwy nadanego na stacji w Twerze bezpośrednio do ambulansu, opłacona znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14½:15; znaczek skasowano datownikiem ambulansu ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No.1-2 / 10 СЕН. 1870 z wyróżnikiem (7) u dołu i cyfrą kodową 29; dwuobrączkowy datownik odbiorczy "МОСК.ЦЕНТРЛН.ОТДЬЛЕН: 1870 10 СЕН 2ч"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.21x
2 000 PLN
36481

1874 Rosja, koszulka listu do Smyrny w Turcji, nadanego 14.XII w Taganrogu, opłaconego rzadkimi znaczkami rosyjskim za 1, 5 i bardzo rzadkim za 30 kop. wydania z 1868 roku, na papierze prążkowanym pionowo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczki unieważniono datownikiem TAGANROG; pochodzi ze sprzedanej w Nowym Jorku wielkiej kolekcji "Korespondencja Zagraniczna z Imperialnej Rosji i Finlandii", to najwcześniejszy list do Smyrny z tej kolekcji, całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.18y, 20ya, 23y
4 000 PLN
36482

1879 Rosja, koperta za 7 kop, rozmiar: 145x81mm wysłana 27.VII z Archangielska do Helsingfors do porucznika 89 Białomorskiego pułku piechoty, znak opłaty skasowany datownikiem "АРХАНГЕЛЬСКЪ 27 АВГ.1879", odciśniętym dodatkowo obok; fiński stempel odbiorczy "ANK 16 9" na froncie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.U25C
400 PLN
36483

1883 Gruzja, list do Konstantynopola wysłany z Poti, opłacony znaczkiem rosyjskim za 7 kop. wydania z 1875 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14½:15; znaczek nie został skasowany w miejscu nadania unieważniono go 31.VII w Konstantynopolu; ten sam kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.25x
600 PLN
36484

1884 Estonia, list polecony do Davos Platz w Szwajcarii wysłany 27.I z Revala (Tallin), opłacony znaczkami rosyjskim za 7 kop. wydania z 1875 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14½:15; znaczki unieważniono datownikiem z trąbkami pocztowymi REVEL (РЕВЕЛЬ), dodatkowo stempelek polecenia kropkowane "R" w kółku, na odwrocie stempelek nadawcy i szwajcarskie kasowniki: ambulansu nr.26 z 12.II, Landquart 12.II i odbiorczy Davos-Platz 13.II: dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.25x 
320 PLN
36485

1890 Rosja, Dworzec Mikołajewski w Petersburgu:
sekretnik za 7 kop do Niżnego Nowogrodu nadany 27.XII w ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Petersburgu, znak opłaty skasowany datownikiem z wyróżnikiem "II" С.ПЕТЕРБУРГЪ НИКОЛ.Ж.Д. II/27 ДЕК 1890 (odmiana stempla z dwoma ozdobnikami w formie czterech małych rombów) odciśniętym dodatkowo obok; na odwrocie okrągły dwuobrączkowy datownik przejściowy ekspedycji nr.5 w Moskwie z 28.XII i datownik odbiorczy z 29.XII; walor w dobrym stanie zachowania (tylna klapa sekretnika dla lepszej ekspozycji zagięta);
1899 koperta za 5 kop, rozmiar: 146x60mm wysłana z Petersburga do Tweru, nadana 27.II w ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Petersburgu, znak opłaty skasowany datownikiem z wyróżnikiem "II" С.ПЕТЕРБУРГЪ НИКОЛ.Ж.Д. II/27 ФЕB 1899 (odmiana stempla z dwoma ozdobnikami w formie jednego większego rombu) odciśniętym dodatkowo obok; na odwrocie datownik odbiorczy z 28.II; walor w dobrym stanie zachowania (na froncie widoczne miejsce po zdjętym znaczku);
na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.K6, U32B
240 PLN
36486

1891 Chanat Buchary, list polecony wysłany 8.IX z Buchary do Peszawaru drogą lądową, a następnie morską, stempelek brytyjskiej poczty morskiej SEA POST OFFICE, bardzo rzadki kasownik odbiorczy "FIRST DELY PESHAWAR 22 OCT"; zwraca uwagę koperta adresowana w trzech językach: angielskim, arabskim i rosyjski; efektowny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Pod koniec XIX w. tereny Azji Środkowej były areną intensywnej rywalizacji i walk o podział wpływów pomiędzy Rosją, a Wielką Brytanią; Rosja w latach 1862-1868 zagarnęła większą część terytorium chanatu Buchary, a od 1873 pozostała część stała się rosyjskim protektoratem; w dalszych planach leżała ekspansja w kierunku Afganistanu i dalej Indii; w wyniku tej rywalizacji list zamiast najkrótszą drogą przez Afganistan, musiał wędrować okrężną drogą przez Europę i Kanał Sueski.


Mi.41x 
500 PLN
36487

1891 Rosja, formularz zamówienia piwa firmy "Waldschlösschen" przygotowany na karcie pocztowej za 3 kop. wydania z 1889, wysłany 15.V lokalnie w Sankt Petersburgu, znak opłaty unieważniony kasownikiem poczty miejskiej z numerem 1, obok czerwony datownik nadawczy; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania; temat - PIWO.


Mi.P13 
60 PLN
36488

1895 Rosja, Dworzec Mikołajewski w Moskwie:
koperta za 7 kop, rozmiar: 145x81mm wysłana 8.III z miejscowości Czystopol do barona Aleksandr Schulz von Ascheraden, adresowana na stację Stockmannshof leżącą na linii kolejowej Rysko-Dynaburskiej, znak opłaty skasowany datownikiem "ЧИСТОПОЛЬ КАЗАН.Г. 8.МАР.1905", rzadki ośmiokątny datownik ambulansu 136 relacji RIAZAŃ-KAZAŃ z cyfrą kodową (2) u dołu, okrągły datownik przejściowy ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Moskwie z wyróżnikiem "I" МОСКВА НИКОЛ.Ж.Д. I/12 МАР 1895, na odwrocie datownik odbiorczy z 14.III; rzadki walor w dobrym stanie zachowania;
1900 karta pocztowa do Monachium nadana 29.5 w ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Moskwie, znak opłaty skasowany datownikiem z wyróżnikiem "II" МОСКВА НИКОЛ.Ж.Д. II/29 МАЯ 1900 odciśniętym dodatkowo na poniżej; dwa tranzytowe fioletowe datowniki 5 i 6 ekspedycji w Petersburgu z 30.V; datownik odbiorczy Monachium z 14.VI; bardzo dobry stan zachowania;
na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.U33A, P14
600 PLN
36489

1899 kompletny blankiet przekazu pocztowego na kwotę 100 rubli, wysłany telegraficznie 1.XI z miejscowości Jewsug (ЕВСУГА) do Carskiego Sioła, formularz dodatkowo unieważniony dziurkowaniem; kasownik odbiorczy z 8.XI na odwrocie; walor w tej formie rzadko spotykany, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.A3 
200 PLN
36490

1901 Rosja, Dworzec Mikołajewski w Petersburgu - koperta za 5 kop, rozmiar: 145x81mm przesłana miejscowo 18.XI jako polecona, znaki opłaty unieważnione datownikiem С.ПЕТЕРБУРГЪ НИКОЛ.(I) Ж.Д.П.О., specjalna nalepka polecenia PETERSBURG P(ocztowy).O(oddział). Mikoł(ajewskiej) ż(elaznej) d(rogi) (С.-ПЕТЕРБУРГЪ П.О.Никол.ж.д.), na odwrocie dwa fioletowe datowniki ekspedycji w Petersburgu z 18.XI; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.U32A, 49x
160 PLN
36491

1907 Łotwa, dofrankowana całostka wysłana 16.2 z Rygi do Brunszwiku, datownik odbiorczy.


Mi.P13 
30 PLN
36492

1908 pasek ciętych znaczków za 2 kop.

Fi.64B
15 PLN
36493

1908 czworoblok ciętych znaczków za 5 kop, górne znaczki podlepka.

Fi.67B
15 PLN
36494

1908 pasek ciętych znaczków za 5 kop.

Fi.67B
15 PLN
36495

1908 Rosja, Dworzec Mikołajewski w Petersburgu - miejscowy list polecony nadany 6.1 w ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Petersburgu, znaczki skasowane owalnym datownikiem C.ПЕТЕРБУРГЪ НИКОЛ. ВОКЗ. z wyróżnikiem "a" odciśniętym dodatkowo obok; specjalna nalepka polecenia PETERSBURG Oddział Pocztowy Mikołajewskiej Drogi Żelaznej (С.-ПЕТЕРБУРГЪ П.О.Николаевск.ж.д.), czerwony datownik odbiorczy na odwrocie; walor w dobrym stanie zachowania (koperta zgięta pionowo - znaczki również); na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.66I
200 PLN
36496

1908 pasek pięciu znaczków z górnej części arkusza.


Mi.72
20 PLN
36497

1908 wydanie obiegowe, czworoblok.


Mi.72
20 PLN
36498

1908 wydanie obiegowe, czworoblok.


Mi.75
30 PLN
36499

1910 Rosja, Dworzec Mikołajewski w Petersburgu - datownik z wyróżnikiem "MCK.", do niedawna był on jedynie znany z cyframi kodowymi "1", ostatnio odkryto odmianę z cyframi kodowymi "2" (oferowana poniżej), stemple te używano w okresie 1907-14, a ich dokładne przeznaczenie jest do dziś niejasne; początkowo uważano, że jest to stempel eksperymentalny, ale ze względu na okres stosowania odrzucono tę teorię, przyjmowano też, że datownikiem tym oznaczano korespondencję przechodzącą przez Moskwę tranzytem, ale po odnalezieniu przesyłek oznaczonych tym stemplem (oferowana poniżej), a wysyłanych bezpośrednio z Moskwy także i tę teorię odrzucono; wyjaśnienie, że litery MCK - oznaczają "местная сортировка корреспонденци" (miejscowo sortownia korespondencji) również nie znalazło potwierdzenia, gdyż datownik ten znano jedynie z minimalnej ilości korespondencji; w każdym razie ten rekwizyt pocztowy spotykany jest wyłącznie na całościach przesłanych koleją do Petersburga, wysłanych z Moskwy, lub przechodzących przez Moskwę do urzędu na Dworcu Mikołajewskim w Petersburgu:
widokówka wysłana 3.6 do Petersburga z urzędu na moskiewskim Dworcu Niżegorodzkim, znaczek skasowany owalnym datownikiem МОСКВА НИЖЕГОРОДСКIЙ ВОКЗАЛЪ, dodatkowo odciśniętym idealnie poniżej, czytelna odbitka odbiorczego datownika С.ПЕТЕРБУРГЪ МСК. z wyróżnikiem "1" po bokach; rzadki walor w doskonałym stanie zachowania;
1907 widokówka (załadunek statków) wysłana 9.V z urzędu na dworcu kolejowym w Noworosyjsku do Petersburga, znaczek skasowany okrągłym datownikiem НОВОРОССIЙСКЪ ЖЕЛѢЗНОДОР.П.О., czytelna odbitka odbiorczego datownika С.ПЕТЕРБУРГЪ МСК. z wyróżnikiem "2" po bokach; rzadki walor w doskonałym stanie zachowania;
na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.47yII, 65I
1 200 PLN
36500

1911 Rosja, koperta za 7 kop, rozmiar: 145x120 mm; klapa ścięta; dofrankowana i 4.8 wysłana z Rygi do Brunszwiku, koperta poziomo zgięta.


Mi.U37B, 65I 
60 PLN
36501

1912 Rosja, Dworzec Mikołajewski w Petersburgu - nietypowe ostemplowania:
widokówka do Rostowa nadana 12.11 w ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Petersburgu, znak opłaty unieważniony niespotykanym okrągłym stemplem wirnikowym z okrągłym datownikiem "С.ПЕТЕРБУРГЪ НИКОЛ. ВОК 3.", zamiast typowym owalnym datownikiem, co według opisu Dr.Kossoy'a może sugerować, że urząd ten (nr.3) mógł nie podlegać Dyrekcji Poczt Kolejowych (Railway Post Direction), wirnikowy stempel odbiorczy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania;
1911 widokówka do Wołogdy nadana 15.9 w ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Petersburgu, znaczek skasowano owalnym datownikiem C.ПЕТЕРБУРГЪ НИКОЛ. ВОКЗ. z wyróżnikiem "b" z prawej strony i cyfrą "6" z lewej strony, według opisu Dr.Kossoy'a datownik odciśnięty obok wygląda tak samo, ale z lewej strony ma wyraźnie widoczną cyfrę "5" zamiast "6"!!!, autor stawia pytanie, czy nie jest to przypadek nieopisanego, eksperymentalnego sposobu kasowania przesyłek; datownik odbiorczy z 16.9 na froncie; walor w dobrym stanie zachowania (na froncie niewielki ubytek papieru); na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.65
400 PLN
36502

1913 PRZYJĘTO ZA POŚREDNICTWEM AUTOMATU - "ПРИНЯТО АВТОМАТОМЪ", polecona przesyłka wysłana na Dworcu Mikołajewskim w Petersburgu za pośrednictwem automatu, który przyspieszał i usprawniał nadawanie przesyłek poleconych, nadawca wkładał przesyłkę opłaconą zgodnie z taryfą do automatu, który odciskał na przesyłce czerwoną "erkę" z datą i kolejnym numerem, wydając jednocześnie nadawcy pokwitowanie z tym samym numerem; przesyłki wyjmowano z automatu co jakiś czas, sprawdzając czy są właściwie opłacone, kasowano znaczki datownikiem z datą jak na "erce", a na odwrocie dostawiano stempelek "ПРИНЯТО АВТОМАТОМЪ" informujący o nadaniu przesyłki za pośrednictwem automatu; list polecony do Moskwy wysłany 3.12, na froncie czerwony stempelek polecenia z datą "ДЕК 3.13" i numerem "884", znaczki unieważnione tego samego dnia owalnym datownikiem С.П.БУРГЪ НИКОЛАЭВСКИЙ ВОКЗАЛЪ z wyróżnikiem "ż" (ж); na odwrocie czarny dwuwierszowy stempelek "ПРИНЯТО АВТОМАТОМЪ" i datowniki odbiorcze z 4.12; bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.68, 84, 85
3 600 PLN
36503

1913 Rosja, PAROWIEC WŁADYWOSTOK-KAMCZATKA, wyjątkowo ładnie odciśnięty owalny datownik parowca Władywostok-Kamczatka (ВЛАДИВОСТ.-КАМЧАТКА ПАРОХ.) z wyróżnikiem "л" z dnia 11.6; rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.95
400 PLN
36504

1913 Białoruś, karta pocztowa za 3 kop wydania z 1907, wysłana 18.6 z urzędu na dworcu kolejowym w Homlu do Kijowa, pod znakiem opłaty stempelek dopłaty z dopiskiem "14K", kasownik odbiorczy Kijowa.


Mi.P17 
120 PLN
36505

1914 Rosja, ekspansja rosyjska na południe, koperta firmy z Astrachania wysłana 30.8(11.9) z Pietrowska do Isfahanu, znaczek unieważniony kasownikiem PIETROWSK DAGEST.OBŁ. (ПЕТРОВСКЬ ДАГЕСТ.ОБ.); dwa stempelki rosyjskiej cenzury wojskowej; stemple tranzytowe: Teheran z 20.IX i 21.IX; kasownik odbiorczy Isfahan 26.IX; koperta adresowana po rosyjsku i persku; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Rosja już w latach 1826-28 toczyła z Persją walki i w późniejszym okresie zdobywała coraz większe wpływy na jej terenie, w 1907 roku doprowadziła, w wyniku anglo-rosyjskiego porozumienia, do podziału Persji na 3 strefy: północną - wpływów rosyjskich, środkową - buforową "neutralną i południową - wpływów angielskich.


Mi.86 
400 PLN
36506

1915 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 3.12 z Tomska, dwuwierszowy stempelek CORRESPONDANCES DES PRISONNIERS DE GUERRE, pieczątka cenzury tomskiej; kasowniki odbiorcze na odwrocie; dobry stan zachowania.


Mi.64II, 65II, 69II
80 PLN
36507

1915 Rosja, AMBULANS NR.2 relacji MOSKWA-PIOTROGÓD, po wybuchu I wojny światowej w związku ze wzrostem nastrojów antyniemieckich, brzmiącą z niemiecka nazwę Petersburg przemianowano na Piotrogród:
widokówka (Moskwa) nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.2 do Piotrogrodu, znaczek skasowany 5.1 owalnym datownikiem ambulansowym z niezmienioną nazwą MOSKWA 2 ST.PETERSBURG (МОСКВА 2 C.П.БУРГЪ ОТД) z wyróżnikiem "a"; bardzo dobry stan zachowania;
widokówka nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.2 do Piotrogrodu, znaczek skasowany 28.7 owalnym datownikiem ambulansowym ze zmienioną nazwą MOSKWA 2 PIOTROGRÓD (МОСКВА 2 ПЕТРОГРАДЪ ОТД) z wyróżnikiem "a"; bardzo dobry stan zachowania;
na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.65I, 84
240 PLN
36508

1915 Rosja, ZNACZKI - PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, znaczki o niskich nominałach mające zastąpić w życiu codziennym bilon srebrny i miedziany, który po wybuch I wojny światowej szybko zniknął z rynku, gromadziły go zarówno władze, aby zwiększyć zapasy metali szlachetnych potrzebnych do prowadzenia wojny metali, jak i ludność obawiająca się spadku wartości pieniądza nie opartego na kruszcu.


Mi.107-09A
75 PLN