The auction will start on 17.06.2022

Auction 100. Germany

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
36330

1862 lub po, Hanower, całostka - koperta, wysłana 1/6 z Celle do Hildesheim, kasownik odbiorczy na odwrocie, klapa kompletna, ale uszkodzona przy otwieraniu; dobry stan zachowania.


Mi.U11 
80 PLN
36331

1866 poczta Saksonii, list z Lipska do Rostocku.


Mi.14
120 PLN
36332

1872 Rzesza, pierwsze wydanie znaczków zjednoczonych Niemiec, frankatura dwukolorowa 1/2 gr + 2 gr, kompletna koszulka listu wysłanego 19.VII z banku C.H.Donner w Hamburgu do Christiansand (obecnie Kristiansund) w Norwegii, znaczki skasowane efektownym stemplem podkówkowym (Hufeisenstempel); czerwony stempelek wyjścia z biura nadawcy w formie dwuobrączkowego datownika; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.5, 14 
700 PLN
36333

1884 Rzesza, karta pocztowa z wysłana z Mönchengladbach do Coventry w Anglii, przesyłka 5.4 przewieziona ambulansem pocztowym relacji Dortmund-Aachen, owalny stempelek nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P8I 
40 PLN
36334

1894 Samoa, prekursory (Vorläufer) czworoblok znaczków niemieckich za 20 Pf skasowany "15/8 94" na wycinku dwoma datownikami "APIA KAISERL.DEUTSCHE POSTAGENTUR" z wyróżnikiem "**"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.V48
500 PLN
36335

1895 Togo, prekursory (Vorläufer) znaczek niemiecki za 20 Pf skasowany "24/11 95" na wycinku datownikiem "LOME TOGOGEBIET" z wyróżnikiem "**"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.V48
40 PLN
36336

1897 Rzesza, ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu, wydana z okazji Wystawy Przemysłowej w Lipsku (Sachsisch-Thiringische Industrie -u. Gewerbe Ausstellung), czysta; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.PP9 13/01
60 PLN
36337

1898 Kiautschou, prekursor (Vorläufer) - znaczek Niemieckiej Poczty w Chinach za 50 Pf, skasowany "26/1 98" datownikiem "TSINTANFORT MARINE-FELDPOST"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.V6I
200 PLN
36338

1901 Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia (DSWA), seria wydania definitywnego, kasowana (Mi.360 euro), bardzo dobry stan zachowania.


Mi.11-23
700 PLN
36339

1901 Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia (DSWA), znaczek za 50 Pf skasowany na wycinku datownikiem "SWAKOPMUND DEUTSCH-SÜDWESTAFRIKA" z wyróżnikiem "a" - rzadszy bez podanego roku nadania; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.18
60 PLN
36340

1901 Kiautschou, współkursor (Mitläufer) - znaczek niemiecki za 3 Pf, skasowany "2 4 01" datownikiem "TSINGTAU KIAUTSCHOU" z wyróżnikiem "**"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.M1IIa
100 PLN
36341

1901 Niemiecka Poczta w Chinach, prekursory (Vorläufer) parka pionowa niemieckich znaczków dla przesyłek urzędowych za 2 Mk skasowana "16/3 01" na wycinku dwoma datownikami "TIENTSIN DEUTSCHE POST" z wyróżnikiem "a"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.V37e
300 PLN
36342

1902 Bawaria, list wysłany 17.VII z Monachium do Aleksandrowa Pogranicznego, kasownik odbiorczy na odwrocie.


Mi.56 
20 PLN
36343

1902 Rzesza, dekoracyjna koperta o zastrzeżonym wzorze użytkowym (D.R.G.M.152587.) ofrankowana i jako druki wysłana 18.6 z Berlina do Hanoweru, znaczek unieważniony wirnikiem mechanicznym z nakładką z literami "D*R"; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (koperta u góry z niewielkim naddarciem).


Mi.69a 
400 PLN
36344

1904 Niemiecka Poczta w Maroku, współkursor (Marokko-Mitläufer) - znaczek niemiecki za 20 Pf, skasowany 24.11.04 na wycinku datownikiem "TANGER DEUTSCHE POST (MAROCCO)"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.72
80 PLN
36345

1905 Karoliny, dzielony znaczek za 10 Pf jako opłata za widokówkę przesłaną 6.5 z Ponape do Jaluit, znaczki dzielone stosowano w tym urzędzie tylko w krótkim okresie 20.IV-9.VII.1905 w związku z brakiem znaczków po 5 Pf ponieważ w wyniku tajfunu, który przeszedł nad Ponape, zniszczeniu uległ urząd pocztowy; znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym - stemplem do laku - regularny datownik również zaginął w czasie tego tajfunu; datownik odbiorczy Jaluit z 13.5; dekoracyjna i egzotyczna całość.


Mi.9H
500 PLN
36346

1905 Niemiecka Afryka Wschodnia, czysta karta z wydrukowanym na odwrocie tekstem, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P18
50 PLN
36347

1910 Bawaria, AMBULANS relacji EGER(CHEB)-NORYMBERGA, ładna odbitka kasownika "K.B. BAHNPOST EGER I NRNB." na karcie pocztowej przesłanej 7.III ambulansem z Eger do Norymbergi, dodatkowo okrągły stempelek z liczbą "119"; całość w bardzo stanie zachowania.


Mi.P79/03  
100 PLN
36348

1911 Kamerun, widokówka wysłana 1.5 z Victorii do Krakowa, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.7 
400 PLN
36349

1911 widokówka przedstawiając cesarski jacht SMY Hohenzollern (II) znany dobrze z wizerunków znaczków kolonii niemieckich, przepływający pod mostem Levensau na Kanale Kilońskim; karta czysta w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
36350

1912 Bawaria, ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu, wydana z okazji Volksfest Bamberg, przesłana lokalnie 24.VI; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania; temat - PIWO, BALONY, LOTNICTWO.


Mi.PP27 D10/01 
100 PLN
36351

1916 Bawaria, niedostatecznie opłacona karta pocztowa wysłana 1.VIII z Dinkelsbühl do Norymbergi, poczta naliczyła dopłatę 3 Pf, ramkowy stempelek "Porto NÜRNBERG".


Mi.P93I/03 
60 PLN
36352

1916 Rzesza, karta pocztowa, wysłana 18.6 z miejscowości Isenheim w Alzacji do Szwajcarii, przesyłka niedofrankowana, poczta szwajcarska naliczyła i pobrała 23.VI dopłatę od odbiorcy we Friburgu; stempelek cenzury w Mühlhausen; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P106; P33 
100 PLN
36353

1916 Rzesza, "Großherzogliche Angelegenheit" - korespondencja książęca zwolniona od opłaty pocztowej, karta pocztowa wysłana 1.11 ze Schwerina, pieczęć domu książęcego "GROSSHL. HAUSHALTS-FORSTKASSE *SCHWERIN I.M.*"; doskonały stan zachowania.


200 PLN
36354

1919 Republika Weimarska, FDC - Otwarcie Zgromadzenia Narodowego w Weimarze, trzy wydane 1.VI znaczki ostemplowane okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu na pamiątkowej karcie; doskonały stan zachowania.


Mi.107-09
400 PLN
36355

1921 Republika Weimarska, Pfarrkirchen a.Rott banknot 25 fenigów, bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
36356

1921 Republika Weimarska, Twistringen banknot 75 fenigów, bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
36357

1921 Republika Weimarska, Naumburg banknot 75 fenigów, bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
36358

1921 Republika Weimarska, Warnemünde banknot 25 fenigów, słabszy stan zachowania.


40 PLN
36359

1924-44 III Rzesza, zestaw serii i znaczków pojedynczych (95 szt.), czyste bez podlepek (Mi.325 euro).


Mi.368-906ex
260 PLN
36360

1924-1941 Republika Weimarska/III Rzesza, zestaw znaczków kasowanych (Mi.400 euro).


160 PLN
36361

1928 Republika Weimarska, widokówka przedstawiająca liniowiec "Cap Norte", wysłana 19.3 z Berlina do Rastenberg.


Mi.385, 386 
40 PLN
36362

1928 Republika Weimarska, prezydenci Rzeszy, seria obiegowa, czysta na podlepkach (Mi.120 euro, bez podlepki 1100 euro).


Mi.410-22
240 PLN
36363

1929 Saara, malarstwo, seria czysta na podlepkach.


Mi.135-41 
70 PLN
36364

1929/1934 Saara, różne widoki, seria urzędowa, czysta na podlepkach.


Mi.D22-32 
25 PLN
36365

1932 Republika Weimarska, dzielony!!! znaczek za 12 Pf jako opłata za kartę pocztową (zgodna z taryfą) wysłaną 18.10 z Hamburga do Wrocławia; znaczek unieważniony wirnikiem reklamowym; niespotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.466
320 PLN
36366

1933 III Rzesza, list wysłany z Zittau do Nowej Soli (Neusalz), zwraca uwagę data wysyłki 3.3.33 !!!


Mi.487 
50 PLN
36367

1933-36 III Rzesza, prezydent Paul von Hindenburg, obiegowa seria czysta na papierze ze znakiem wodnym "swastyka", piękny stan.


Mi.512-28
120 PLN
36368

1934 Saara, posągi z kościołów Saary, seria kasowana.


Mi.199-205 
200 PLN
36369

1934 III Rzesza, AMBULANS NR.771 relacji BERLIN-GÖRLITZ, ilustrowana karta propagandowa przesłana ambulansem do miejscowości Czarnowanz b./Oppeln (Czarnowąsy) na Górnym Śląsku, która w wyniku plebiscytu pozostała po stronie niemieckiej.


Mi.P250 
60 PLN