The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Current auction Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
34858

1898 Sądowe znaczki doręczeniowe, 17½ Kr niebieskofioletowo/ czarny o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL 12½ na dowodzie doręczenia wysłanym 10.VIII z miejscowości Laszki (Fi.300.-).

Fi.Ibx
Mi.1bB
120 PLN
Bid
34859

1908 sądowe znaczki doręczeniowe, znaczek austriacki 10 h (wartość w halerzach) odmiana niebieska - dowód doręczenia z sądu w Rawie Ruskiej dostarczony dnia 30.10.1916.

Fi.IIIb
Mi.3b 
60 PLN
Bid
34860

1920 znaczek z przesuniętą perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U1
20 PLN
Bid
34861

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
30 PLN
Bid
34862

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
35 PLN
Bid
34863

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
120 PLN
Bid
34864

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
200 PLN
Bid
34865

1920 cyfry między gwiazdkami - I wydanie, czysta seria znaczków urzędowych (Fi.70.-).

Fi.U1-11
60 PLN
Bid
34866

1920 cyfry między gwiazdkami, znaczek urzędowy za 25 f., bez perforacji poziomej pomiędzy znaczkami, gwarancja Korszeń.

Fi.U5
120 PLN
Bid
34867

1920 cyfry między gwiazdkami na sześciokątnej tarczy, połówka znaczka urzędowego za 50 mk. na wycinku z kasownikiem SZCZERZEC /17 XI 20/ a, jedyny odnotowany dotąd przypadek (Polskie Znaki Pocztowe T.III str.757) dzielonego znaczka urzędowego, gwarancja Falkowski.

Fi.U6
300 PLN
Bid
34868

1920 cyfry między gwiazdkami - II wydanie na cienkim papierze, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U12-16
50 PLN
Bid
34869

1934 urzędowy list polecony z 4 Batalionu Saperów w Przemyśl do Warszawy, na odwrocie stemple odbiorcze.

Fi.U18
50 PLN
Bid
34870

1935 ośmioblok znaczków urzędowych.

Fi.U19
20 PLN
Bid
34871

1937 list urzędowy z Gdyni z Urzędu Skarbowego do Kielc.

Fi.U19
25 PLN
Bid
34872

1945 znaczek z silnie przesuniętą perforacja wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U21
15 PLN
Bid
34873

1945 parka z podwójna perforacja poziomą na dolnym marginesie, gwarancja i opis Walocha.

Fi.U21
60 PLN
Bid
34874

1945 cięta próba znaczka urzędowego, gwarancja Schmutz.

Fi.U21PP4
30 PLN
Bid
34875

1945 parka znaczków ciętych, gwarancja Schmutz.

Fi.U21nz
60 PLN
Bid
34876

1945 znaczek z abklaczem.

Fi.U22
20 PLN
Bid
34877

1945 parka makulaturowa z drukiem podwójnym, zagwarantowana jako próba Schmutz.

Fi.U22P
100 PLN
Bid
34878

1946 Godło Państwa, wydanie z małym numerem kontrolnym, list polecony wysłana 17.8 z Prokuratorii Generalnej w Warszawie do Sadu Grodzkiego w Międzyrzecu Podlaskim, na odwrocie datownik odbiorczy typu lubelskiego z dopisaną datą; dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).

Fi.U22I
Mi.D22
80 PLN
Bid
34879

1947 urzędowy list polecony z Warszawy do Krakowa.

Fi.U22II
25 PLN
Bid
34880

1950 Godło Państwa, znaczek na urzędowy list zwykły bez perforacji pionowej, piękny stan, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.U21II MK2
Mi.D21
40 PLN
Bid
34881

1950 znaczek z numerem walca na marginesie.

Fi.U22II
20 PLN
Bid
34882

1950 Godło Państwa, makulatura ciętego znaczka na urzędowy list polecony bez dużej części rysunku, gwarancja Krawczyk.

Fi.U22I nz MK
Mi.D22
40 PLN
Bid
34883

1954 STALINOGRÓD - Godło Państwa, wydanie bez numeru kontrolnego, list wysłany 22.12 z agendy Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Stalinogrodzie (nazwa Katowic zmieniona w latach 1953-56) do Warszawy, znaczek unieważniony wirnikiem propagandowym "PODAJĄC W ADRESIE NAZWĘ POWIATU PRZYSPIESZASZ PRZEWÓZ I DORĘCZENIE LISTU" Stalinogród 2 z wyróżnikiem "ms", bardzo dobry stan zachowania (Myślicki 54 155).

Fi.U21III
Mi.D25
60 PLN
Bid
34884

1954 Godło państwa, seria znaczków w czworoblokach, dodatkowo odmiana ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C
180 PLN
Bid
34885

1954 Godło państwa, seria znaczków z odmianą ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C
50 PLN
Bid