The new auction will start soon

Auction 100. Polish People's Republic 1952-1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
30339

1962 Poczta Harcerska, seria nalepek Poczty Harcerskiej wydanych z okazji X wieków Gdańska i 25. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof - kompletne arkusiki.


500 PLN
33239

1952 "GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT-TRÓJMIASTO" niecodzienny stempel wirnikowy na miejscowym liście (druki) wysłanym 10.11 z Akademii Lekarskiej w Gdańsku, dodatkowo ramkowy stempel propagandowy "V FESTIWAL FILMÓW RADZIECKICH 7.XI-7.XII.1952"; dobry stan zachowania.

Fi.535
Mi.673
50 PLN
33240

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, seria, znaczek za 3 zł z plamą farby drukarskiej na górze znaczka.

Fi.622-3
Mi.760-1
50 PLN
33241

1952 uchwalenie konstytucji PRL, znaczek z uszkodzona cyfrą 4.

Fi.622B2
Mi.760
60 PLN
33242

1952 uchwalenie konstytucji PRL, arkusz sprzedażny znaczka za 3,- zł, na pozycji 43. znaczek z błędem "ścięte dolne zakończenie cyfry 3".

Fi.623 ark. (523 B1)
Mi.761
200 PLN
33243

1952 elektrownia w Jaworznie, seria z dwoma odmianami ząbkowania znaczka za 1,50 zł.

Fi.626-8
Mi.764-6
40 PLN
33244

1952 elektrownia w Jaworznie, seria w kompletnych arkuszach złożonych w połowie w pionie, w arkuszach znaczki z błędem w postaci podwójnego moletowania liter ELK.

Fi.626-8 ark.(626B1, 628B1)
Mi.764-6
4 000 PLN
33245

1952 elektrownia w Jaworznie, dolne znaczki z podwójnym moletowaniem liter ELEK, górny lewy znaczek ze smugą na trzecim kominie.

Fi.626B1
Mi.764
50 PLN
33246

1952 elektrownia w Jaworznie, znaczek z podwójnym moletowanie liter ELEK.

Fi.627B1
Mi.765
75 PLN
SOLD
33247

1952 elektrownia w Jaworznie, list lotniczy z Krakowa do Stanów Zjednoczonych.

Fi.628
Mi.766
10 PLN
33248

1952 Elektrownia w Jaworznie, 1,50 zł odmiana o ząbkowaniu ramkowym ZR 11½:11¾, czysty, znaczek projektowany przez Czesława Słanię; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.628a
Mi.766C
50 PLN
33249

1952 "WINOBRANIE 4-5 X 1952 ZIELONA GÓRA" znaczek na kopercie ostemplowany okolicznościowo (Myślicki 52 202); temat - WINO, ROŚLINY, ROLNICTWO.

Fi.630
Mi.768
30 PLN
33250

1952 Zabytkowe budowle, czysty znaczek za 1 zł odmiana z napisem NIEDZIGA zamiast NIEDZICA (Fi.60.-).

Fi.631
Mi.769
45 PLN
33251

1952 zabytkowe budowle, narożnikowy znaczek z numerem walca na marginesie.

Fi.631
40 PLN
33252

1952 zabytkowe budowle, znaczek z numerem walca na marginesie.

Fi.631
35 PLN
33253

1952 święto Lotnictwa, znaczek z przesuniętą perforacją, na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.634
Mi.772
20 PLN
33254

1952 święto lotnictwa, dolny prawy znaczek z błędem "uszkodzony prawy górny narożnik".

Fi.634B1
Mi.772
400 PLN
33255

1952 święto lotnictwa, lewy znaczek z błędem "przerywane linie tła i pierwszego spadochronu".

Fi.634B2
Mi.772
300 PLN
SOLD
33256

1952 Rozbudowa Stoczni Gdańskiej, 5 gr - frankatura mieszana, karta pocztowa wysłana 23.I.1954 - po wycofaniu znaczków z obiegu !!! - z Kielc do Chęcin.

Fi.637, 535
Mi.775, 673 
20 PLN
33257

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, czysta (Fi.90.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
75 PLN
33258

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, kasowana (Fi.100.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
70 PLN
33259

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria ząbkowana z pustopolami z lewej strony (Fi.60.-).

Fi.641-2B
Mi.779-80A
60 PLN
33260

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, znaczek z pustopolem na lewym marginesie.

Fi.642B
Mi.779A
25 PLN
33261

1952 miesiąc przyjaźni polsko - radzieckiej, znaczek niedoszły do obiegu bez napisu "Lenin".

Fi.XXV
Mi.782I
70 PLN
33262

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek za 45+15 gr. bez napisu LENIN (Mi.50 euro)(Fi.120.-), gwarancja.

Fi.XXV
Mi.782I
100 PLN
33263

1952 miesiąc przyjaźni polsko - radzieckiej, znaczek niedoszły do obiegu bez napisu LENIN.

Fi.XXV
Mi.782I
60 PLN
33264

1953 list nadany w ambulansie pocztowym na trasie Warszawa - Wrocław nr 503.

Fi.533, 540
20 PLN
33265

1953 BITWA POD GRUNWALDEM - Czesław Słania, lotniczy list polecony z Bielska Białej z 1.9.53, opłacony dwoma znaczkami po 30 gr. z serii budownictwo i odbitką w formie znaczka z wklęsłodrukowej kliszy kreskowej w kolorze brązowym - pracą dyplomową Czesława Słani na ASP w Krakowie, która przyczyniła się do przyznania mu tytułu "summa cum laude" (z najwyższą pochwałą); nie miała ona mocy obiegowej, więc oferowana przesyłka jest nadużyciem na szkodę poczty, list posiada jedynie połowę tylnej części koperty (bez nadawcy - obawa przed sankcjami), ale z zachowanymi kasownikami: tranzytowym Warszawa z 3.IX.53 i odbiorczym Stanmore - Registered z 10.SP.53, wspaniały walor do zbioru tematycznego lub powojennej Polski, znany jest tylko jeszcze jeden podobny list, fotoatest Berbeka.

Fi.579+FP
Mi.717+PFa 
8 000 PLN
33266

1953, Święto lotnictwa - PRAWDZIWE FDC, unikalne z 10.8.1952 koperty ostemplowane okolicznościowym kasownikiem ZAPOBIEGAJ POŻAROM WZBOGACASZ SIEBIE I NARÓD w trzech różnych miastach Warszawie, Poznaniu i Łodzi, dopiero dwa tygodnie później z datą 23.8.1952 przygotowano oficjalne abonamentowe ostemplowanie charakterystycznym sześciokątnym stempelkiem, ponieważ wspomniany powyżej kasownik okolicznościowy był używany przez miesiąc - do 10.9, wczesne w pełni legalne sporządzenie FDC pozostało przez lata niezauważone.

Fi.632-34
Mi.770-72
600 PLN
33267

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.653-4
Mi.791-2
400 PLN
33268

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, seria.

Fi.653-4
Mi.791-2
25 PLN
33269

1953 rocznik kopert FDC, bardzo rzadki w komplecie (Fi.1420.-).

Fi.653-98
Mi.791-833
1 400 PLN
33270

1953 rocznik znaczków czystych (Fi.859.-).

Fi.653-98
Mi.791-836
550 PLN
33271

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, seria w czworoblokach.

Fi.657-8
Mi.795-6
250 PLN
33272

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, koperta FDC, znaczek za 60 gr z błędem "uszkodzone R w słowie KAROLA".

Fi.657-8 (657B1)
Mi.795-6
480 PLN
33273

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, seria kasowana z pełną oryginalną gumą.

Fi.657-58
Mi.795-96
60 PLN
33274

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, znaczek z błędem "odwrócone 1" na liście poleconym z Bytomia 25.8.55 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.658B1, 595
Mi.733, 796
180 PLN
33275

1953święto 1 Maja, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.659-60
Mi.797-8
60 PLN
33276

1953 święto 1 Maja, seria z odmianami ząbkowań.

Fi.659-60
Mi.797-8
20 PLN
33277

1953 Wyścig Pokoju, seria w karnecie okolicznościowym stemplowana kasownikiem okolicznościowym ze Stalinogrodu.

Fi.661-3
Mi.799-801
30 PLN