The auction will start on 14.04.2023

Auction 100. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
30340

1920 Kwidzyn, kartka z Marienwerder (Kwidzyna) do Niemiec, widokówka z Kwidzyna.

Fi.1, 3, 4
120 PLN
30341

1920 Kwidzyn, list wartościowy z Marienwerder (Kwidzyna) do Niemiec, mieszana frankatura dwóch wydań, na odwrocie pieczęcie lakowe i kasownik odbiorczy, znaczek z 2 mk. i 5 mk. uszkodzone.

Fi.1, 42
1 500 PLN
30342

1920 Śląsk Cieszyński, kartka polecona z Cieszyna do Wiednia mieszana frankatura całostki wydania krakowskiego (nadruk typ 133 z osobliwym dziurawieniem znaku opłaty) i znaczków wydania przedrukowego dla Śląska Cieszyńskiego, na odwrocie gwarancja Schmutz.

Fi.1-5, (Cp20xA)
300 PLN
30343

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-9
100 PLN
30344

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, kompletna seria czysta, pięć pierwszych znaczków tak jak wydano bez gumy, dwa na jednej lekkiej podlepce, jeden z pełną oryginalną guma bez podlepki.

Fi.1-9
600 PLN
30345

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

Fi.1-10I
40 PLN
30346

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, seria kasowana na wycinkach; na karcie wystawowej.

Fi.1-14
250 PLN
30347

1920 Kwidzyn, podstawowa seria pierwszego wydania na podlepkach, dwie odmiany barw znaczka za 75 Pfenigów.

Fi.1-14
180 PLN
30348

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

Fi.2
20 PLN
30349

1920 Kwidzyn, kartka z Marienwerder (Kwidzyna) do Niemiec, widokówka z Kwidzyna, gwarancja.

Fi.2, 5
72 PLN
SOLD
30350

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, parka znaczków za 15 Pf. bez perforacji poziomej pomiędzy znaczkami, ta wartość niekatalogowana, inne wartości (Fi.500.-), w katalogu Michel katalogowany bez perforacji na górze (18Uo 180 euro), bez gumy, dolny znaczek słabe ząbkowanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.3
Mi.3UMw
120 PLN
SOLD
30351

1920 Kwidzyn, list z Marienwerder (Kwidzyna) do Niemiec.

Fi.3
120 PLN
30352

1920 Śląsk Cieszyński, kartka z Bieska do Niemiec, mieszana frankatura polskiej całostki i znaczka wydania przedrukowego dla Śląska Cieszyńskiego.

Fi.3, (Cp32)
200 PLN
SOLD
30353

1920 Kwidzyn, list z Deuttsch Eylau (Iławy) do Niemiec, koperta mocno przycięta od góry i z lewej strony, gwarancja.

Fi.4
50 PLN
30354

1920 Śląsk Cieszyński, kartka polecona z Cieszyna do Niemiec, mieszana frankatura znaczków polskich i znaczka wydania przedrukowego dla Śląska Cieszyńskiego, gwarancja.

Fi.4, (75B, 78B)
300 PLN
SOLD
30355

1920 Olsztyn, podlepki, gwarancja i opis.

Fi.4a
40 PLN
30356

1920 Kwidzyn, znaczek cięty.

Fi.4nz
200 PLN
SOLD
30357

1920 Górny Śląsk, listz Pschow (Pszów) do Niemiec.

Fi.5
120 PLN
30358

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania, wysłana 1.9 z Bytomia (Beuthen) - w wyniku plebiscytu przyznanego stronie niemieckiej - do Neustadt (Prudnik); karta pionowo zgięta.

Fi.5, Cp2
40 PLN
30359

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z ładnym abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.6
180 PLN
30360

1920 Kwidzyn, kartka z Marienwerder (Kwidzyna) do Elbing (Elbląg), gwarancja.

Fi.6 x Fi.1
150 PLN
30361

1920 Kwidzyn, znaczek bez ząbkowania pionowego.

Fi.8s
250 PLN
SOLD
30362

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka znaczków za 5 Mk. w kolorze czerwonopomarańczowym z międzypolami i pustopolami, piękny stan zachowania.

Fi.9a Pw 9a
Mi.9ZW
600 PLN
30363

1920 Kwidzyn, znaczek cięty bez gumy.

Fi.10nz
100 PLN
SOLD
30364

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 10/20 f. na białym papierze z abklatschem nadruku.

Fi.11
20 PLN
30365

1920 Kwidzyn, znaczek cięty bez gumy.

Fi.11nz
140 PLN
SOLD
30366

1920 Kwidzyn, parka znaczków bez perforacji pionowej między znaczkami, gwarancja Klein.

Fi.11s
350 PLN
SOLD
30367

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, pionowa parka znaczków za 3 Pf. w kolorze szaroczarnym rozdzielona międzypolem (Mi.14 euro), górny znaczek z uszkodzoną gumą.

Fi.13b
Mi.13c ZS 
20 PLN
30368

1920 Olsztyn, luzaki z serii (brak znaczka za 2,50 mk), gwarancja Weźranowski.

Fi.15-26, 28
100 PLN
30369

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria kasowana, znaczek nr.18 na wycinku gwarancja Schmutz.

Fi.15-28
250 PLN
30370

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria ze znaczkiem za 15 Pf. w rzadszym kolorze karminowobrązowym (Fi.18b) - gwarancja i oznaczenie Gryżewski, oferowane w cenie znaczka 18b (Fi.240.-), reszta serii gratis.

Fi.15-28 (18b)
220 PLN
30371

1920 Górny Śląsk, sekretnik z pełną treścią wysłany 2.6.21 z Opola (w wyniku plebiscytu przyznanego stronie niemieckiej) do Soltau; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.16, 22
150 PLN
30372

1920 Olsztyn, koperta z Bischofstein (Bisztynek) adresowana do Niemiec.

Fi.17
80 PLN
30373

1920 Olsztyn, znaczek w kolorze czarnofioletowym, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.17b
150 PLN
30374

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 20 Pf. w bardzo rzadkim kolorze ultramarynowym (Fi.800.-), gwarancja i opis Hey BPP.

Fi.19a
600 PLN
30375

1920 Olsztyn, kartka z Willenberg (Wielbark) do Niemiec, gwarancja.

Fi.20
108 PLN
SOLD
30376

1920 Górny Śląsk - TURAWA, datownik typu I, czytelnie odciśnięty 30.11 na znaczku, miejscowość tą w wyniku plebiscytu przyznano stronie niemieckiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.21
80 PLN
30377

1920 Górny Śląsk - BOTZANOWITZ (Kr.ROSENBERG OBERSCHL.) - Bodzanowice, datownik typu II, ładnie odciśnięty 16.7 na znaczku na wycinku, miejscowość tą w wyniku plebiscytu przyznano stronie niemieckiej; dobry stan zachowania.

Fi.23
120 PLN
30378

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, 75 Pf + 1,25 Mk - ekspresowy list polecony wysłany 23.6 z Nidzicy (Neidenburg) do Hanoweru, datownik odbiorczy 27.6 na odwrocie; opłata niezgodna z taryfą, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.23a, 25a
160 PLN
30379

1920 Olsztyn, znaczek w kolorach niebieskozielonym i czarnym, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.23b
100 PLN