The auction will start on 17.06.2022

Auction 100. Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
30243

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria na wycinkach z czytelnie odbitymi kasownikami, wysoko wyceniana (Fi.4600.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.1-12
3 200 PLN
30244

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria (Fi.b.podl.5900.-, podl.3100.-), z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre bez lub z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

Fi.1-12
3 200 PLN
30245

1919 Konstantynopol, seria wydania dla poczty w polskim konsulacie w Konstantynopolu, bardzo dobry stan, fotoatest Korszeń.

Fi.1-12
5 000 PLN
30246

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria grzecznościowo stemplowana na kopercie, na odwrocie stempel polskiej agencji pocztowej w Konstantynopolu, bardzo dobry stan zachowania, dekoracyjne i rzadkie, fotoatest Schmutz.

Fi.1-12
4 000 PLN
30247

1919 Odessa, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.1ax
1 200 PLN
30248

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczki czyste: marginesowy za 10 f. (Fi.1800.-), za 20 f. na papierze żeberkowanym poziomo (Fi.2000.-), oba sygnowane ZAF Katowice i J, gwarancja Mikstein oraz za 1 mk. (Fi.1600.-), gwarancja Schmutz.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
Mi.1, 2, 5
4 800 PLN
30249

1919 Odessa, polskie znaczki opłaty z nadrukiem "ODESA", niskie nakłady odpowiednio; 598, 601 i 706 sztuk, bardzo ładny stan, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
3 800 PLN
30250

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek 1 mk. (Fi.1600.-) ze znacznie przesuniętym w górę nadrukiem "ODESA", ładny stan zachowania, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Schmutz.

Fi.5ax
1 800 PLN
30251

1919 Konstantynopol, znaczek z nadrukiem LEVANT oficjalnego oryginalnego nakładu, gwarancja Schmutz.

Fi.7x
240 PLN
30252

1919 Konstantynopol, wydanie przedrukowe polska karta pocztowa za 15 fen. z nadrukiem LEVANT (Fi.1500.-), na odwrocie delikatna odbitka drugostronna nadruku (abklatsch); bardzo rzadka jako czysta, najczęściej spotykana z ostemplowaniem grzecznościowym; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalne ślady wklejania na kartę albumową); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1
1 200 PLN
30253

1919-20 POLSKA POCZTA w TURCJI, prawdopodobnie tzw."wydanie fantazyjne", na ich korzyść może świadczyć fakt, że w przeciwieństwie do innych wydań o tym charakterze są bardzo rzadkie i praktycznie niespotykane w handlu, co ciekawe znaczki były denominowane w walucie tureckiej, gwarancja dawnego eksperta PZF.


800 PLN
30254

1920 Konstantynopol, wydanie z ręcznym nadrukiem PPC (Poste Polonaise Constantinople); znaczek za 1 mk. na liście do Warszawy z dnia 2.XII.1920 roku (Fi.18000.-), cenzura warszawska stempelek Wr.1, numer R-ki 522; list z 2.XI. ma numer 475, a publikowany przez prof.J.Auleytnera z 31.XII numer 569, co świadczy, że przez miesiąc wysyłano poprzez konsulat tylko około 50 listów poleconych; zachowało się ich tylko kilka, to jedno z najrzadszych wydań spośród polskich urzędów poza granicami kraju; znaczków z nadrukiem PPC używano zastępczo pod koniec 1920 roku z powodu braku znaczków z nadrukiem LEVANT; list napisała przebywająca w tym czasie w Konstantynopolu siostra Włodzimierza Rachmanowa, znanego eksperta i prezesa (1922-23) Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego; oprócz listu wysłała stamtąd pisane tym samym tuszem i charakterem pisma dwie bliźniacze kartki opisane kiedyś przez T.Gryżewskiego; sprzedano je w 1993 roku jedną na aukcji Feldmana (lot 23077) za około 16000sfr + prowizja domu aukcyjnego, drugą razem z tym listem prywatnemu kolekcjonerowi; co ciekawe, został on podarowany 5.II.1946 roku innemu słynnemu kolekcjonerowi, na pamiątkę spotkania związanego z przetrwaniem przez niego obozu w Oświęcimiu; jest tam adnotacja o wdzięczności, ale nie wiadomo czego dotyczy; koperta jest nieco pogięta, jak często przesyłki eksploatacyjne, gwarancja J.Falkowski.

Fi.20w
20 000 PLN
30255

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", pełna oryginalna guma bez śladu podlepek, gwarancja Korszeń.

Fi.26-32
Mi.I-VII
200 PLN
30256

1921 Konstantynopol, seria znaczków z nadrukiem nie wprowadzonych do obiegu.

Fi.26-32
300 PLN
30257

1921 Konstantynopol, seria znaczków nie wprowadzonych do obiegu w ładnym stanie, podniesione gwarancje Krawczyk.

Fi.26-32
100 PLN
30258

1921 Konstantynopol, parka znaczków za 5 mk. bez nadruku LEVANT na wycinku z oryginalnego listu do Warszawy - fragment datownika odbiorczego widoczny po prawej; listy z Konstantynopola opłacone znaczkami bez nadruku należą do wielkich rzadkości polskiej filatelistyki; znanych jest tylko kilka takich listów i osiem wartości znaczków, nie wszystkie występują na wycinkach; ten opisał T.Gryżewski jako przykład polskich znaczków użytych w agencji pocztowej w Konstantynopolu "Filatelista 22/1960", jest w pięknym stanie, znaczki unieważniono czytelnie datownikiem Konstantynopola typu 1 z 22.VI.1921; mimo tego z niejasnych powodów został zakwestionowany przez J.Falkowskiego (FALSUM na odwrocie), właściciel nie uwierzył i oddał znaczek do powtórnego zbadania, został on dokładnie przebadany i zagwarantowany przez L.Schmutza, a pieczątka J.Falkowskiego została unieważniona; niecodzienna i ciekawa historia - kopia atestu opisującego całe zdarzenie (dotyczy trzech walorów) i gwarancja Schmutz.

Fi.VI
Mi.114 
3 200 PLN
30259

1922 Port Gdańsk, DZIELONY ZNACZEK DOPŁATY ZA 200 FEN na polskim pomocniczym adresie przesyłkowym na paczkę przesłaną z USA do miejscowości Horodenka - według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" formularz 1.42 o stopniu rzadkości R - rzadkie (11-20 znanych egzemplarzy), doskonale odciśnięty 8.3 bardzo rzadki i wysoko wyceniony datownik "GDAŃSK NOWY PORT" (WOLFF+420.-; Vogels 0.1.1 - stopień rzadkości R - rzadkie 11-20 znanych odbitek); czerwona pieczęć z godłem "Główny Urząd cłowy" i rzadko spotykany trzywierszowy stempelek "nadeszło dnia .../ odebrano dnia .../ Składowe ..."; na odwrocie znaczki dopłaty w tym dzielony znaczek za 200 fen - ten przypadek (200 fen - Horodenka 10.5.1922) odnotowano w dziale frankatur zastępczych (patrz Polskie Znaki Pocztowe t.III str.110) - unieważnione 10.V; datownik przejściowy Przemyśl z 6.V; dekoracyjny walor stanowiący kombinację bardzo rzadkich elementów polskiej filatelistyki; całość w dobrym stanie zachowania (skart poziomo zgięty); gwarancja Korszeń.

Fi.D22, D42, D45
3 200 PLN
30260

1925 Port Gdańsk, FDC - nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z nadrukiem PORT GDAŃSK, seria na wycinkach skasowana w pierwszym dniu obiegu - 5.I. w Polskim Urzędzie Gdańsk 3 rzadkim datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No.3 GDAŃSK" z wyróżnikiem "b" w pierwszym dniu jego stosowania - w najnowszej książce H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" skatalogowanym pod numerem 3.1.1b.1 o stopniu rzadkości RR - bardzo rzadkie (6-10 znanych odbitek); doskonały stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.1-11
1 000 PLN
30261

1925 Port Gdańsk, seria wydania przedrukowego, guma miejscami z charakterystycznym dla tego wydania z niepełnym pokryciem, dla tego wydania wydrukowano osobne znaczki i nie wykorzystano zapasów znaczków wydania zasadniczego, Fischer 1.400,- zł, gwarancja Schmutz.

Fi.1-11
600 PLN
30262

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku (Fi. 2874,50; Mi.1197,50 euro), w tym dwa najrzadsze znaczki za 1 zł: rzadsza odmiana z poziomym nadrukiem PORT GDAŃSK na papierze (v) - prążkowanie pionowe 13 prążków/2 cm. (Fi.1500.-) i z pionowym nadrukiem PORT GDAŃSK (Fi.500.-); dobry stan zachowania wszystkie znaczki przedrukowe gwarancja: Korszeń, Krawczyk, Falkowski, Łaszkiewicz, Landre, Schmutz.

Fi.1-35
Mi.1-37
2 000 PLN
30263

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 2 gr + 3 gr - frankatura mieszana, list zleceniowy koperta - druk o sygnaturze M.P.i T.53 (III.-928) wysłany 19.VI.29 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do urzędu pocztowego w Tomaszowie Mazowieckim; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL."; na odwrocie datownik odbiorczy 20.VI; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.2, 3, 19
Mi.2, 3, 22
400 PLN
30264

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 10 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 10.8 z Polskiego Urzędu Gdańsk 3 do Pułtuska; znaczek unieważniony nietypowym datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.3" nad mostkiem i wyróżnikiem "c" pod mostkiem, datownik odbiorczy 12.VIII; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.5
200 PLN
30265

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 5 gr - frankatura pojedyncza, dekoracyjne druki wysłane 9.2.1927 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Warszawy; znaczek unieważniono datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.1" pod mostkiem; całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.12
Mi.15 
400 PLN
30266

1926 Port Gdańsk, podstawowa seria w ładnym stanie, podniesione gwarancja Krawczyk.

Fi.12-5
100 PLN
SOLD
30267

1926 Port Gdańsk - "Dyrekcja Poczt i Telegrafów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku / Wydział Rachunkowy", bardzo rzadka pieczęć urzędowa nietypowo użyta do unieważnienia znaczka obiegowego za 5 gr. z nadrukiem PORT GDAŃSK, gwarancja Krawczyk.

Fi.12II
Mi.15
80 PLN
30268

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.500 euro), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.12a-14a
Mi.12-14
1 000 PLN
30269

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro, Fi.345.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
240 PLN
30270

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, znaczki przedrukowe formy I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I; Fi.345.-), w Niemczech oddzielna i poszukiwana seria, gwarancja Krawczyk.

Fi.12aI-14aII
Mi.12-14 
240 PLN
30271

1926 Port Gdańsk, znaczek z nadrukiem cienkim, gwarancja i opis Schmurtz.

Fi.12aIx
240 PLN
30272

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, znaczek za 5 gr. z nadrukiem formą III, z błędem "cienkie K", gwarancja Korszeń.

Fi.12b B3
Mi.15I 
60 PLN
30273

1926 Port Gdańsk, znaczek cięty pochodzący z arkuszy kontrolnych, Fischer 1.200,- zł, gwarancja Gryżewski, Ryblewski.

Fi.12xP1
600 PLN
30274

1926 Port Gdańsk, próba arkuszowa wykonana na arkuszach nieperforowanych i niegumowanych, gwarancja Korszeń.

Fi.12x P1 nz
1 000 PLN
30275

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe "kolumna Zygmunta", nadruk III formą na znaczku za 10 gr., odmiana bez kreseczek wewnątrz 0 nominału, gwarancja Schmutz.

Fi.13bIIIv
Mi.16 
60 PLN
30276

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 15 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 29 VI 1931 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Poznania; znaczek unieważniono datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL."; całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.14a
Mi.14
500 PLN
30277

1926 Port Gdańsk, czworoblok znaczka z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.14aIIx
1 000 PLN
30278

1926 Port Gdańsk, próba arkuszowa wykonana na arkuszach nieperforowanych i niegumowanych, gwarancja Schmutz.

Fi.14x P1 nz
1 000 PLN
30279

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe "Żaglowiec", nadruk III formą na znaczku za 15 gr. z pierwszego nakładu polskiego - Fi.211I, gwarancja Schmutz.

Fi.15aIIIv
Mi.18I 
100 PLN
SOLD
30280

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonobrązowy (nie mylić z żółtobrązowym), gwarancja Kalinowski, Falkowski.

Fi.16a
Mi.19b
300 PLN
30281

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, w niezmiernie rzadkim kolorze żółtobrązowym, lekki ślad podlepki, sygnowany, gwarancja Ways.

Fi.16b
Mi.19a
300 PLN
30282

1927 Port Gdańsk, AMBULANS NR.235 relacji HEL-TCZEW, widokówka przesłana 19.VIII z Helu do Banku Polskiego w Warszawie ambulansem, który na trasie Tczew-Hel kursował tylko w latach 1926-28 - wysoka wycena katalogowa (Wolff 250.- pkt.); datownik odbiorczy urzędu WARSZAWA 20 z 20.VIII i datownik kancelaryjny banku z błędnie ustawioną nazwą miesiąca (lipiec zamiast sierpień) "22 LIP.1927"; polskie ambulanse przejeżdżające przez obszar Wolnego Miasta Gdańska podlegały polskiemu urzędowi kolejowemu Gdańsk 2 znajdującemu się na dworcu głównym w Gdańsku, oprócz nich kursowały też ambulanse podległe urzędom pocztowym w Polsce, wymiana przewożonej przez nie poczty "z" i "do" Polski odbywała się również za pośrednictwem tego urzędu; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.209II
Mi.237II
500 PLN