The auction will end on 04.12.2023
The auction ends in:

Auction 10. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2665

1927, dekoracyjna karta reklamowa, nadana 14.VII w urzędzie Warszawa 2, z rzadkim wirnikiem "KORZYSTAJCIE Z POCZTY LOTNICZEJ", adresowana do Białej Podlaskiej.


150 PLN
2666

1928, Znaczki polskie użyte za granicą. Karta pocztowa (część na odpowiedź) wysłana 11.XII z miejscowości Leova w Rumunii adresowana do rabina w Warszawie. Bardzo ciekawa i rzadka przesyłka.


200 PLN
2667

1933 kwit pocztowej kasy oszczędności, na odwrocie wykaz placówek w tym w Tel-Aviwie, sygnatura 1271/1933.


80 PLN
2668

1933 kwit pocztowej kasy oszczędności, na odwrocie wykaz placówek w tym w Tel-Aviwie, sygnatura 1271/1933.


80 PLN
2669

1941 blankiet nadawczy paczki z getta w Łysowie k. Siedlec 6.VI.41 do getta w Warszawie, widok obu stron blankietu, gwarancja.


700 PLN
2670

1941 adres pomocniczy paczki wysłanej do getta w Korskowoli koło Puław, paczka nadeszła 21.4.41, gwarancja.


2 000 PLN
2671

1942 dowód doręczenia przesyłki z sšdu do getta w Krakowie, gwarancja.


400 PLN
2672

1944 poczta w gettcie Łódzkim, seria znaczków IV wydania z wizerunkiem Ch.M.Rumkowskiego projektu Pinkusa Szwarca (Pinchasa Szaara),znaczek za 10 f. z ładną gumą bez podlepki, gwarancja Schmutz.

Fi.1-3 A
900 PLN