The auction will end on 04.12.2023
The auction ends in:

Auction 10. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2587

1942 komplet znaczka "Wdowa" ze wszystkimi odmianami papieru (w tym bardzo rzadkie na papierze grubym i pršżkowanym) i wszystkich odcieniach koloru niebieskiego, piękna i bardzo trudna do skompletowania całość, gwarancja i opisy Schmutz.


1 200 PLN
2588

1942(?), Woldenberg 7.X, poczta wewnątrzobozowa, przelew pieniężny. Gwarancja Krawczyk.


150 PLN
2589

1942 bardzo rzadki projekt niezrealizowanego znaczka .


500 PLN
2590

1942 koplet 27 projektów w karnecie prac konkursowych z okazji wystawy filatelistycznej, piękny i rzadki komplet, wszystkie projekty gwarancja Schmutz.


2 000 PLN
2591

1942 projekt znaczka nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja.


100 PLN
SOLD
2592

1942 projekt do pocztówki na papierze bibułkowym z podpisem autora.


400 PLN
SOLD
2593

1942 wystawa filatelistyczna, gwarancja Krawczyk, Schmutz.

Fi.Bl 2
700 PLN
2594

1942, 18.V Poczta Wielkanocna - "Wdowa", czysta kartka pocztowa, bardzo rzadka usterka - niewyraźny napis, na odwrocie barwne zatarcie powstałe podczas druku, stan bardzo dobry, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp 1
800 PLN
2595

1942 Matka Boska Obozowa, całostka bez napisu POCZTÓWKA - bardzo rzadkie, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp 3a
200 PLN
SOLD
2596

1942 Matka Boska Obozowa, całostka, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp 3
70 PLN
2597

1942 Matka Boska Obozowa, całostka bez odbitego znaczka - osobliwe i bardzo rzadkie.

Fi.Cp 3
200 PLN
2598

1942 Matka Boska Obozowa, całostka na kartonie żółtawym - bardzo rzadkie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp 3
200 PLN
2599

1942 wystawa filatelistyczna, blok Madonna, gwarancja.

Fi.bl. 2
600 PLN
2600

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydania, bardzo rzadka odmiana na papierze gładkim średnim, na wizytówce i z autografem ppor.Władysława Straszaka, gwarancja i opis na znaczkach Schmutz.

Fi.1 Idu, 3 Iau
350 PLN
2601

1942 Wdowa, kartka nadana 2.6.42, gwarancja Schmutz.

Fi.2 IIcx2
500 PLN
2602

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydania, unikalna próba unieważniona przez przecięcie - przed wprowadzeniem napisów Próba, Projekt i P często stosowanym jako sposób unieważniania znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 IIdx2 P
600 PLN
SOLD
2603

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydania, rzadka odmiana na gładkim grubym papierze , gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 Iax3
200 PLN
2604

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydania, odmiana na szaroniebieskim gładkim średnim papierze, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 Iau
40 PLN
SOLD
2605

1942 Wdowa, kartka na wycinku zeszytu w kratkę z życzeniami wielkanocnymi, gwarancja Schmutz.

Fi.3 I ax3
300 PLN
2606

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydania, rzadka odmiana na papierze białym gładkim cienkim, użyta prawidłowo na karcie pocztowej, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 Ibx2
750 PLN
2607

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydania, odmiana na białym gładkim cienkim papierze, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4 Iax2
150 PLN
2608

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydania, tzw "czarna wdowa" odmiana na białym gładkim cienkim papierze, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5 IIbx2
120 PLN
SOLD
2609

1942 Pocztylion, list nadany 16.5.42, bardzo rzadkie, gwarancja.

Fi.6
500 PLN
2610

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, zestaw znaczków na różnych odmianach papieru i w różnych odcieniach, w tym bardzo rzadki znaczek 9x1b - retuszowana klisza (gwarancja Schmutz).

Fi.7-11
500 PLN
SOLD
2611

1942 Pochodnia, znaczek za 10 fen. drukowany na marginesie niemieckiej gazety, na odwrocie niewielki fragment niemieckiego tekstu.

Fi.16
25 PLN
SOLD
2612

1943 (?) exlibris biblioteki obozowej.


150 PLN
2613

1944 projekt nalepki z okazji wystawy na 400 lat Polskiej Książki, litery KSP to skrót "książka sama przychodzi". Wykorzystano tu częściowo projekt przygotowany wcześniej na 375 - lecie Unii Lubelskiej, stąd data oraz herby Litwy i Polski.


200 PLN
2614

1943 komplet nalepek propagandowych w różnych kolorach.


400 PLN
2615

1944 unikalna znana tylko z tego egzemplarza próba jednego z dwóch znaczków upamiętniających upadek Powstania Warszawskiego, autorstwa Eugeniusza Pichella, przez niego rytowana w drewnie, odbita na cienkim cygaretowym papierze, data i lekki podpis autora ołówkiem, gwarancja Schmutz.


2 000 PLN
2616

1943 wydanie prima aprilisowe z karykaturą komendanta obozu, bardzo rzadkie.


820 PLN
SOLD
2617

1943 (?) bardzo rzadka winietka z lilijką harcerską.


300 PLN
2618

1943 kartka z apteki obozowej opłacona znaczkiem dopłaty przez odbiorcę.

Fi.D1y
300 PLN
2619

1943 80 rocznica Powstania Styczniowego, blok, gwarancja Schmutz.

Fi.bl. 3
300 PLN
2620

1943 500 lecie urodzin Mikołaja Kopernika, blok stemplowany okolicznościowym stemplem pierwszego dnia obiegu, gwarancja.

Fi.bl. 4
260 PLN
SOLD
2621

1943 23 rocznica odzyskania dostępu do Bałtyku, znaczek z plamką na falach na wycinku z pełnym kasownikiem okolicznościowym.

Fi.18
55 PLN
SOLD
2622

1943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, znaczek za 5 fen., znaczek po lewej stronie z bardzo rzadkim błędem "dywanik" na poręczy krużganku, prawy znaczek zwykły, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.19
500 PLN
SOLD
2623

1943 Hetmani, znaczek z Stefanem czarneckim z przywieszką, gwarancja.

Fi.28
400 PLN
2624

1943 Hetmani, znaczek z podobizną Stefana Czarneckiego na wycinku z kasownikiem "Miłuj Bliźniego", gwarancja.

Fi.29
20 PLN
2625

1943 znaczek żałobny z gen. Sikorskim na okolicznościowej pocztówce.2.XI.43.

Fi.31
90 PLN
SOLD
2626

1943 znaczek Polska YMCA.

Fi.34
5 PLN