The new auction will start soon

Auction 10. WW2 military postage

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2521

1939-40, judaika - getto w Szanghaju, zestaw 8 kart pocztowych z okresu XI.1939 - X.1940 wysyłanych z terenów wcielonych do Rzeszy (Austria, Czechosłowacja) przez Żydów do rodzin w Szanghaju. Chińskie stemple odbiorcze i doręczeniowe, liczne cenzury prawie na każdej przesyłce. W okresie wojny w Szanghaju przebywali Żydzi - uciekinierzy z Europy. Zwraca uwagę charkterystyczny sposób oznaczania nadawców przesyłek w drugiej połowie 1940 roku - konieczność podania drugiego imienia Sara bądź Israel. Wyjątkowo ciekawy i niepowtarzalny lot.


2 000 PLN
2522

1941 znaczek pamištkowy Wystawy dokumentarnych rysunków z historii 2 Korpusu.


100 PLN
2523

1942 grzecznościowa kartka z naklejką i stemplem polskiej poczty polowej nr 1 i grzecznościowo stemplowanym znaczkiem brytyjskim ze stemplem norweskiej poczty polowej.


50 PLN
2524

1942 rosyjski znaczek na wycinku z skasowany datownikiem i niezmiernie rzadkim metalowym stemplem ośmiokątnym POLSKIE SIŁY ZBROJNE w ZSSR - POCZTA K POLOWA, używanym w okolicach Ufy na przesyłkach nadawanych i doręczanych przez pocztę polową nr 3004.


400 PLN
2525

1942 cięta próba znaczka poczty polowej Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, na odwrocie duży fragment stempla dwuwierszowego Głównej Poczty Polowej, gwarancja Schmutz.

Fi.1 P
600 PLN
SOLD
2526

1942 tajna poczta podziemna, seria I wydania o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego.

Fi.1-9
700 PLN
2527

1943 tajna poczta podziemna, wycinek ze znaczkiem II wydania za 50 gr. o nieco przesuniętym ząbkowaniu, przez co jednostronnie ciętym.

Fi.10
300 PLN
2528

1943 tajna poczta podziemna, znaczek V wydania z usterką plama obok białego orła.

Fi.20a
50 PLN
2529

1943 tajna poczta podziemna, znaczek V wydania z usterką - druk po stronie gumy sygnatura MIR.

Fi.20a
30 PLN
2530

1944 nalepki używane przez poczty polowe polskich jednostek lotniczych na zachodzie - kompletny pasek.


80 PLN
2531

1942 pierwsza próba znaczka poczty polowej Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, tzw."STAN" - już zatwierdzona do druku, ale zaniechana z powodów politycznych, przedstawia mapę Polski na tle Orła Białego z miastami Warszawa, Wilno i Lwów, ku któremu zmierza matka Polka z dziećmi, znana z częstych fałszerstw - ta prawdziwa, gwarancja Schmutz.


2 000 PLN
2532

1944 list z poczty polowej 431 do polskiej jednostki , stempel poczty polowej nr. 2.


150 PLN
2533

1944 kartka pamištkowa wydana przez Stowarzyszenie Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytania dla upamiętnienia XXV lecia Poczty Polskiej.


30 PLN
2534

1944 pamištkowa kartka ze stemplem Stowarzyszenia Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytani dla uczczenia XXV lecia Poczty Polskiej.


40 PLN
2535

1944 kartka pamiątkowa z nadrukiem upamiętniającym pierwszą rocznicę tragedii w Gibraltarze.


30 PLN
2536

1944 kartka poczty polowej z pamištkowym kasownikiem Stowarzyszenia Polskich Filatelistów w Wielkiej Brytanii z okazji XXV - srebrnego jubileuszu polskiego znaczka pocztowego.


50 PLN
2537

1944 kartka poczty polowej z pamištkowym kasownikiem Stowarzyszenia Polskich Filatelistów w Wielkiej Brytanii z okazji XXV - srebrnego jubileuszu polskiego znaczka pocztowego.


50 PLN
2538

1944 pamiątkowa kartka z okazji XXV lecia Poczty Polskiej ze znaczkiem grzecznościowo stemplowanym kasownikiem Biura Pocztowego Polskich Sił Powietrznych 2.II.44.


50 PLN
2539

1946 kartka wtysłana z warszawy 10.7.46 do Anglii, na odwrocie stempel Polskiej Poczty Polowej Nr. 1 27.VII.46, gwarancja Korszeń.


120 PLN
2540

1946 komplet znaczków poczty polowej II korpusu, wraz z kompletem znaczków ciętych z bloku, i wydaniem przedrukowym.

Fi.1-5, 1-4 nz
200 PLN
SOLD
2541

1946, polecony list lotniczy z Chojnic 2.X do polskich jednostek w Szkocji !!! Informacyjna nalepka polskiej poczty polowej. Na odwrocie odbity 14.X, bardzo słabo udokumentowany w literaturze datownik jednoobrączkowy z mostkiem o śr. 27mm "POLSKA POCZTA POLOWA Nr1/ POLISH FIELD POST OFFICE No1". Cenzura zagraniczna PRL. Ciekawy i niespotykany obieg. Gwarancja Korszeń.

Fi.398, 408
Mi.431, 441 
250 PLN
2542

1947 parka znaczków wydania wydziału opieki nad żołnierzem przy dowództwa II Korpusu na środkowym wschodzie za 50 gr. z międzypolem.


40 PLN
2543

1947 znaczek wydania wydziału opieki nad żołnierzem przy dowództwa II Korpusu na środkowym wschodzie za 50 gr.


30 PLN