The new auction will start soon

Auction 10. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3067

1864, 26.V, koperta nadana w Warszawie w ekspedycji pocztowej na dworcu kolejowym Praga. Znak opłaty unieważniono kasownikiem DP, dodatkowo odbity stempelek dworcowy. Adresowana do Orenburga, na odwrocie kasownik pośredni St.Petersburga 16.V (różnica między kalendarzem gregoriański, a juliańskim). Wyjątkowo ładna całość. Gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Ck 5IIy
1 200 PLN
SOLD
3068

1867 po - Królestwo Polskie - koperta nadana w urzędzie pocztowym Warszawa 25.XI, adresowana do Nowego Dworu. Znak opłaty unieważniony kasownikiem numerowym, na froncie listu miejscownik. Gwarancja Korszeń. Ciekawe.


710 PLN
SOLD
3069

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie kremowym z nadrukiem czerwonym.

Fi.Cp 4
90 PLN
3070

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie szarym z nadrukiem w kolorze czerwonobrązowym.

Fi.Cp 4x
60 PLN
3071

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie szarym.

Fi.Cp 5x
60 PLN
3072

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie szarym.

Fi.Cp 5x
60 PLN
3073

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 66.

Fi.Cp 12 II
40 PLN
SOLD
3074

1919 wydanie krakowskie, podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukami typu 4 - koniczyna zamiast rombu .

Fi.Cp 13 I
130 PLN
SOLD
3075

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 33 wysłana z Łukowa 6.VI.19 do Wiednia ze stemplem cenzury K1.

Fi.Cp 14 IIy
100 PLN
3076

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 33.

Fi.Cp 14 IIy
45 PLN
3077

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 9, na odwrocie druk zawiadomienia o nadejściu polisy, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp 14 Ix
100 PLN
3078

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 44 - pojedyńcza belka.

Fi.Cp 14 IIy
45 PLN
3079

1919 wydanie krakowskie, całostka miejscowo nadana w Krakowie.

Fi.Cp 16 Ix
40 PLN
3080

1919 wydanie krakowskie, polecona miejscowa karta pocztowa grzecznościowo nadana w Krakowie.

Fi.Cp 16 Ix
50 PLN
3081

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42 - pojedyńcza belka.

Fi.Cp 16 IIx
40 PLN
3082

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 23 wysłana ze Lwowa 7.IX.19 do Wiednia ze stemplem cenzury K1.

Fi.Cp 16 Ix
100 PLN
3083

1919 wydanie krakowskie, podwójna całostka na odpowiedź z nadrukami typu 90 .

Fi.Cp 17 I
100 PLN
3084

1919 wydanie krakowskie, całostka z przesuniętym nadrukiem typu 134.

Fi.Cp 18 I
100 PLN
3085

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ135.

Fi.Cp 19 Iy
45 PLN
3086

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 133 - bez nadruku KARTKA POCZTOWA.

Fi.Cp 19 IIx
60 PLN
SOLD
3087

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 135.

Fi.Cp 19 Ix
45 PLN
3088

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 133 - bez nadruku KARTKA POCZTOWA.

Fi.Cp 19 IIy
55 PLN
SOLD
3089

1919 wydanie krakowskie, całostka typ 138 "romb ze spacją drukarską", nadana w Cieszynie 16.IV.1920 - bardzo późne użycie całostki wydania krakowskiego.

Fi.Cp 20Ix B
120 PLN
3090

1919 wydanie krakowskie, część całostki na odpowiedź nadrukiem typu 134 z błędem "brak K w KARTA", niewielka plama w górnej lewej części kartki.

Fi.Cp 20s
200 PLN
3091

1919 wydanie krakowskie, podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukami typu 138, jeden z kropką po POCZTOWA, drugi z odbitą spacją zamiast kropki, gwarancja Jungjohan.

Fi.Cp 20 Ix
500 PLN
3092

1919 kartka z prowizorycznym kasownikiem Płock (na odwrocie data 24.VII.1919) do Piotrkowa, gwarancja Korszeń.

Fi.Cp 30
300 PLN
3093

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 4 - koniczyna zamiast rombu.

Fi.Cp 8 I
250 PLN
3094

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 3 nadany z Bielska 18.III.1920, z obiegu bardzo rzadkie, gwarancja Korszeń.

Fi.Cs 1 II
500 PLN
SOLD
3095

1919 wydanie krakowskie, rzadki sekretnik z nadrukiem typ 4.

Fi.Cs 2 II
300 PLN
SOLD
3096

1919 wydanie krakowskie, sekretnik nadrukiem typ 4 grzecznościowo stemplowany.

Fi.Cs 3 II
30 PLN
3097

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 8.

Fi.Cs 3 II
45 PLN
3098

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typu 3.

Fi.Cs 3 II
45 PLN
3099

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 5 - brak rombu.

Fi.Cs 3 II
45 PLN
3100

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z rzadkim 1 typem nadruku "hal", sekretnik nadano z Raby 2.II.20 nie stemlowano lecz kreślono ołówkiem.

Fi.Cs 3 I
100 PLN
SOLD
3101

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 7.

Fi.Cs 4 II
40 PLN
3102

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 19 - belka zamiast rombu.

Fi.Cs 4IIIs
120 PLN
3103

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 19 - belka zamiast rombu nadana grzecznościowo w Krakowie.

Fi.Cs 4IIIs
150 PLN
3104

1921 bardzo rzadka próba całostki w kolorze zielonym, gwarancja Korszeń.

Fi.Cp 40 II P
1 200 PLN
3105

1921 bardzo rzadka próba całostki w kolorze fioletowym, gwarancja Korszeń.

Fi.Cp 40 II P
1 200 PLN
3106

1921 bardzo rzadka próba całostli w kolorze bršzowym, gwarancja Korszeń.

Fi.Cp 40 II P
1 200 PLN