The new auction will start soon

Auction 10. Postage dues

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3014

1919 Borysław 23.IX lokalny znaczek dopłaty użyty na odwrocie przekazu pieniężnego z Doliny galicyjskiej, gwarancja Korszeń.


80 PLN
SOLD
3015

1919 Skawina 16.IX lokalny znaczek dopłaty użyty na odwrocie przekazu pieniężnego z Zagórza, gwarancja Korszeń.


200 PLN
3016

1919, 13.IX, przekaz pocztowy z Radomia do Szczucina. Na odwrocie znaczki z prowizorycznym kasownikiem użyte jako lokalne prowizoria dopłat. Bardzo interesujący, niefilatelistyczny walor (skart). Zwraca uwagę ciekawy i nietypowy stempelek okręgu.


200 PLN
3017

1919 Lisko 18.VII lokalny znaczek opłaty użyty na odwrocie przekazu pieniężnego z Ropienki, gwarancja Korszeń.


80 PLN
3018

1919 Andrychów 2.VIII lokalny znaczek porta użyty na odwrocie przekazu pieniężnego z Kęt Galicyjskich, gwarancja Korszeń.


80 PLN
3019

1919 Kraków 1 11.VI lokalne znaczki porta użyte na odwrocie przekazu pieniężnego z Suchej, gwarancja Korszeń.


60 PLN
3020

1919 Kraków 11 22.IX lokalne znaczki porta użyte na odwrocie przekazu pieniężnego z Horożanki, gwarancja Korszeń.


50 PLN
3021

1919 Orzeł z tarczą, znaczek za 8 mk. bez perforacji z jednej strony.

Fi.D18
30 PLN
3022

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 15 hal. z nadrukiem formy IID poz. 2, gwarancja Schmutz.

Fi.D2
Mi.2 
25 PLN
SOLD
3023

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 15 hal. z nadrukiem formy IID poz. 37 z błędem "sciente C", gwarancja Petriuk.

Fi.D3 B5
Mi.3 
60 PLN
3024

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 15 hal. z nadrukiem formą IID poz. 27, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
Mi.3 
30 PLN
SOLD
3025

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 25 hal. z nadrukiem formą IIA poz. 43, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.D6
Mi.6 
120 PLN
SOLD
3026

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 25 hal. z nadrukiem formy IIA poz. 30, niewielki ślad podlepki, gwarancja Mikstein, Ryblewski.

Fi.D6
Mi.6 
50 PLN
SOLD
3027

1921 Rogi obfitości, znaczek za 30 (h) z abklatschem.

Fi.D41s
20 PLN
3028

1930, XII, Warszawa, miejscowy list na koszt odbiorcy (nieopłacony), poczta naliczyła dopłatę ale adresat odmówił przyjęcia przesyłki. List zwrócono do nadawcy, który musiał pokryć wszelkie koszty. Na odwrocie niezwkle rzadki wirnik: "ZW.OBR.KR.ZACH./ "MIESIĄC POMORZA"/ OD 15/XI-15/XII 1930R./ ZŁÓŻ OFIARĘ NA ESKADRĘ HYDROPLANÓW/ P.K.O. 9414". Liczne adnotacje pocztowe, bardzo ciekawa całość.

Fi.D75
100 PLN
3029

1934 wydanie przedrukowe, znaczek za 25 gr. z błędem "23 zamiast 25" występującym na 69 znaczku w arkuszu, gwarancja Korszeń.

Fi.D91y
50 PLN
SOLD
3030

1950 Trąbka pocztowa, znaczek za 2 zł. bez perforacji z dwóch stron ze stempelkiem "groszy" typu 9,załamany.

Fi.D 112
25 PLN
3031

1950 Trąbka pocztowa, czworoblok znaczka za 2 zł. ze stempelkiem "groszy" rzadkiego typu 10 i numerem walca, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.D 112
100 PLN
3032

1950 Trąbka pocztowa, znaczek za 25 zł. ze stempelkiem "groszy" typu 23 w kolorze czerwonym, podwójnym ząbkowaniem i numerem walca.

Fi.D 115
40 PLN
3033

1950 Godło państwa, pasek znaczków za 5 zł, ze stempelkami "groszy" typami 21 i 22, lewy znaczek z rzadkim typem 22, a prawy z podwójnym - wzajemnie odwróconymi typami 21 i 22.

Fi.D 118 Np
200 PLN
3034

1950 Trąbka pocztowa, znaczek za 3 zł. z podwójnym, odwróconym stempelkiem "groszy" typu 23.

Fi.D105 Np
50 PLN
3035

1950 Godło państwa, czworoblok znaczków za 10 zł, ze stempelkami "groszy" typu 23, lewe znaczki z nadrukiem podwójnym w kolorze czarnym, a prawe z pojedyńczym w kolorze fioletowym.

Fi.D119 Np
80 PLN
3036

1950 Godło państwa, dziewięcioblok znaczków za 15 zł, ze stempelkami "groszy" typu 23, trzy z nadrukiem podwójnym, pozostałe z pojedyńczym w kolorach czarnym i fioletowym.

Fi.D120 Np
110 PLN