The new auction will start soon

Auction 10. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3012

1927, judaika - 9.II, znaczek opłaty stemplowej na liście miejscowym, poczta (vide adresat) przez przeoczenie nie pobrała dopłaty. Ciekawa całość.


60 PLN
3013

1945 Godło państwa "orzeł" w ośmiokątnej ramce, bardzo ciekawy zestaw trzech prób z gwarancjami Krawczyka - czarna i niebieska i Schmutza - czerwona, oraz znaczka z podwójnym drukiem, gwarancja Ryblewski.

Fi.U21 P1, P2, U22 P
250 PLN