The new auction will start soon

Auction 10. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2744

1944 wydanie przedrukowe z podobizną Hitlera, niedopuszczone do obiegu przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów mimo uprzedniego zamówienia, piękna narożna odbitka kontrolna-próba z poz.10 arkusza na cienkim różowopomarańczowym papierze, gwarancja Korszeń.

Fi.VII P
600 PLN
2745

1944, "Wodzowie" seria skasowana 9.IX na odwrocie karty pocztowej, gwarancja Korszeń.

Fi.339-41
Mi.380-82 
350 PLN
SOLD
2746

1944 grzecznościowa kartka polecona z seriš Wodzów nadana w Lublinie, na dowrocie doklejony dowód nadania, gwarancja Korszeń (na odwocie kartki).

Fi.339-41, Cp 89
Mi.380-82 
600 PLN
2747

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach, gwarancja Korszeń.

Fi.339-41
Mi.380-82 
620 PLN
SOLD
2748

1944 Wodzowie, seria, gwarancja Korszeń.

Fi.339-41
Mi.380-82 
160 PLN
SOLD
2749

1944 Wodzowie, próba siatkowa arkuszowa znaczka za 25 gr. typ VI, gwarancja Krawczyk, Korszeń.

Fi.339 P
Mi.380 
410 PLN
SOLD
2750

1944 Wodzowie, próba siatkowa w kolorze zielonym, gwarancja Perzyński, Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82 
1 800 PLN
SOLD
2751

1944, 20.XI list z agencji pocztowo-telegraficznej Modliborzyce k/Kraśnika do Ropczyc. Kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny stempel, został ukryty i przechowany przez okres wojny przez kierownika placówki. Na znaczku ciekawa usterka "plama pod C w POCZTA", gwarancja Krawczyk.

Fi.340
Mi.381 
1 050 PLN
SOLD
2752

1944 "Wodzowie" próba znaczka za 50 gr. w kolorze czarnym, typu V z szerokimi marginesami, gwarancja Krawczyk.

Fi.340 PV
Mi.381 
500 PLN
SOLD
2753

1944, "Wodzowie",znaczek za 50 gr. na liście z Ropczyc 29.X do Sędziszowa, gwarancja Krawczyk.

Fi.340
Mi.381 
1 200 PLN
2754

1944, "Wodzowie", znaczki za 50 gr. i 1 zł na liście poleconym 13.IX z Suśca do Lublina. Prowizoryczny kasownik, data odbijana datownikiem biurowym. Ręcznie rysowana erka nr.7, jeden z pierwszych listów nadanych w tym urzędzie po wyzwoleniu, gwarancja Schmutz

Fi.340, 341
Mi.381, 382 
1 800 PLN
2755

1944, 9.IX, znaczki za 1 zł w tym jeden z błędem tzw "duża głowa" na pilnym liście poleconym z Tomaszowa Lubelskiego do Lublina. Znaczki unieważnione prowizorycznym kasownikiem. Erka i data wpisane ręcznie. Ten klasyczny błąd na korespondencji z oryginalnego obiegu jest praktycznie niespotykany. Bardzo ładny, unikalny list w świetnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.341
Mi.382 
2 500 PLN
SOLD
2756

1944 11.IX , "Wodzowie", znaczek za 1 zł na pilnym liście z Chełma Lubelskiego, unieważnionym prowizorycznym kasownikiem i adresowanym do PKWN w Lublinie. Taryfy expres i pilny oficjalnie nie stosowano, ale w praktyce mamy do czynienia z takimi listami opłaconymi dodatkowo +50 gr, gwarancja Krawczyk.

Fi.341
Mi.382 
1 200 PLN
2757

1944, karta pocztowa nadana w Ropczycach 7.XII do Leska. Adnotacja ołówkiem sporządzona przez nadawcę: "Stempel prowizoryczny z r 1944, urz. Poczt Ropczyce okręg poczt Lesko".

Fi.342
Mi.383 
35 PLN
SOLD
2758

1944, X, list polecony z miejscowości Trześń do Tarnobrzega, zwrócony do nadawcy. Ze względu na brak rekwizytów pocztowych znaczki skasowano w Tarnobrzegu. Prowizoryczny kasownik i erka. Ładny list.

Fi.342, 343
Mi.383, 384 
70 PLN
SOLD
2759

1944 Goznak, parka znaczków za 50 gr., lewy znaczek z błędem "zniekształcone Z".

Fi.343t
Mi.384 
35 PLN
SOLD
2760

1944 Goznak, znaczek za 50 gr. z częściowym brakiem rysunku, unikalne, gwarancja Korszeń.

Fi.343
Mi.384 
500 PLN
2761

1944 Goznak, parka znaczków za 50 gr., lewy znaczek z błędem "zniekształcone Z".

Fi.343t
Mi.384 
35 PLN
SOLD
2762

1944 wydanie przedrukowe, znaczek za 1 zł z nadrukiem wartości na dole,wycinek z dokumentu pocztowego, gwarancja Korszeń.

Fi.344x
Mi.386 
40 PLN
SOLD
2763

1944, 31.XII, I rocznica KRN, dolna połowa arkusza, błędy gwarancja Korszeń. Perforacja pomiędzy górnymi znaczkami w niektórych miejscach nieznacznie przedarta.

Fi.344
Mi.386 
180 PLN
SOLD
2764

1945, 6.II, "opłata kredytowana" urzędowy list polecony z Lublina z do Przeworska. Na odwrocie cenzura i kasownik odbiorczy 11.II.


60 PLN
2765

1945, karta pocztowa skasowana okolicznościowo 15.VII, na odwrocie znaczek 372 z kasownikiem okolicznościowym.


50 PLN
SOLD
2766

1945 opłata gotówkowa na formularzu sądowym z Sanoka 7.12.45, widok obu stron formularza, gwarancja Korszeń.


60 PLN
2767

1945 zaświadczenie wojskowe Rejonowej Komendy Uzupełnień o zwolnieniu ze służby woskowej ze stemplem cenzury wojskowej nr 93, widok obu stron zaświadczenia, gwarancja Schmutz.


50 PLN
2768

1945, znaki opłaty wycięte z kart pocztowych, użyte 27.VI jako znaczki na liście z Kobylanki do Strzyżowa. Poczta opłaty nie uznała i pobrała dopłatę. Na odwrocie kasownik odbiorczy. Bardzo ciekawy i dekoracyjny walor.

Fi.Cp 93, D101
130 PLN
SOLD
2769

1945 rocznica Powstania Styczniowego, dolny rząd z arkusza drukowanego na odwrocie blankietu "Deutsche Post Osten der Distriktverwaltung Lublin", zagięty dół arkusza z widocznym nagłówkiem blankietu, wszystkie pięć typów nadruku, pierwszy znaczek z usterką "biała plama na prawo od Trauguna" i czwarty znaczek z usterką "uszkodzona belka z prawej strony", rzadka i dekoracyjna całość, gwarancja Korszeń.

Fi.347
Mi.389 
700 PLN
SOLD
2770

1945 rocznica Powstania Styczniowego, znaczek z marginesem.

Fi.347
Mi.389 
60 PLN
SOLD
2771

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek "Warszawa" na znaczku w kolorze bršzowoczerwonym, gwarancja Gryżewski.

Fi.348b
Mi.390 IXb 
160 PLN
2772

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, seria podstawowych znaczków.

Fi.348-357
Mi.390 I-X 
200 PLN
SOLD
2773

1945 wyzwolenie miast, znaczek "Łódź" z Abklatschem, gwarancja Korszeń.

Fi.351
Mi.390 VII 
30 PLN
SOLD
2774

1945 wyzwolenie miast, próbna odbitka nadruku "Radomia" z pozycji 33, gwarancja Korszeń.

Fi.352 P
Mi.390 VIII 
400 PLN
SOLD
2775

1945 wyzwolenie miast, próbne odbitki nadruku "Gniezna" z pozycji 28 i "Kielc" z pozycji 32, wzajemnie odwrócone, gwarancja Korszeń.

Fi.353P + 354P
Mi.390 III+ V 
900 PLN
2776

1945 wyzwolenie miast, list polecony z Zakopanego 20.3.45 opłacony znaczkiem "Bydgoszcz" ze stemplem cenzury wojskowej nr. 519, widok obu stron koperty.

Fi.355
Mi.390 I 
360 PLN
SOLD
2777

1945 wyzwolenie miast, znaczek z odwróconym nadrukiem "Kalisza" z pozycji 41, za 3zł./25 gr., gwarancja Ryblewski, Schmutz.

Fi.356 No
Mi.390 IV 
350 PLN
SOLD
2778

1945 wyzwolenie miast, parka znaczków z nadrukiem "Kalisza" z pozycji 4 i 14, za 3zł./25 gr., górny znaczek bez nominału co wynikło z zagięcia górnego marginesu, aby uniknąć tego typu błędów w następnych wydaniach usuwano górny i jeden boczny margines, brak nominału narażał na straty pocztę więc wadliwe znaczki brakowano, do handlu przedostało się prawdopodobnie 14 sztuk tego błędu, gwarancja Korszeń.

Fi.356
Mi.390 IV 
700 PLN
2779

1945, 26.IV, list z Dąbrowy Górniczej do Warszawy. Ładny prowizoryczny stempel. Na odwrocie cenzura.

Fi.358
Mi.291 
35 PLN
SOLD
2780

1945 wydanie łódzkie, znaczek na rzadkim papierze szarożółtym gąbczastym.

Fi.359x
Mi.404 
25 PLN
SOLD
2781

1945, 8.XI list polecony z Wilkowa Świebodzińskiego do Gniezna. Na odwrocie kasownik odbiorczy. Ciekawe.

Fi.359, 362
Mi.395, 404 
70 PLN
SOLD
2782

1945, 18.XII list polecony z Lublina do Gdańska. Prowizoryczny kasownik i erka.

Fi.359
Mi.404 
45 PLN
2783

1945 wydanie przedrukowe, próba znaczka za 50 gr. bez nadruku, ząbkowana i gumowana, gwarancja Schmutz.

Fi.361 P4
Mi.398 I 
180 PLN
SOLD