The auction will end on 04.12.2023
The auction ends in:

Auction 10. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2673

1939 kartka ze stalagu XIa11.12.39 ze stemplem prowizorycznym, kartka załamana w połwie.


70 PLN
2674

1939, Internowanie na Węgrzech - obóz w Felsohangony. List z obozu 12.XII. do Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach. Na odwrocie ładny stempel odbiorczy PCK.


Mi.497 
100 PLN
2675

1939, 22.XII, wczesny list z oflagu IIB na ręcznie sporządzonym listowniku. Cenzura.


50 PLN
2676

1940, 1.IV kartka pocztowa z Łodzi do oflagu IIA, stempelek cenzury. Zwraca uwagę krótko funkcjonująca niemiecka nazwa Łodzi - Lodsch. Ciekawe.


40 PLN
2677

1940, 21.XII, Oflag IIIC, karta pocztowa, ładny obieg.


60 PLN
2678

1940, 15.III, karta pocztowa z oflagu VIIB do Lwowa. Wszystkie elementy pocztowe na froncie przesyłki, dekoracyjny walor.


60 PLN
2679

1940, 26.IV, listownik ze stalagu IVB, na odwrocie druga (inna) cenzura obozowa.


30 PLN
2680

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz w Ipolytarnoc. List z obozu 14.V do wsi Opole Sabinki. Stempel nadawczy Miskolcz, cenzury i dodatkowe stemple.


80 PLN
2681

1940, 14.VI karta pocztowa do stalagu IA, omyłkowo skierowana do stalagu IB, a stamtąd przesłana do właściwego obozu. Kolejowy kasownik nadawczy. Ładny walor.


Mi.516 
100 PLN
2682

1940 kartka ze stalagu XIa 23.2.40 ze stemplem prowizorycznym, kartka załamana w połowie.


70 PLN
2683

1940 kartka z obozu internowania na Litwie Vilkoviski 14.VI.40 ze stemplem Czerwonego Krzyża, gwarancja.


600 PLN
2684

1940 kartka z obozu internowania na Litwie Vilkoviski 18.II.40, gwarancja.


400 PLN
2685

1940, 22.X, kartka pocztowa wysłana z obozu pracy Karelonowińsk (rejon Archangielska) do miejscowości Kosztugi. Więźniowie tego obozu pracowali m.in. przy wyrębie lasów.


Mi.P150, 677 
250 PLN
2686

1940, oflag IIA, listownik (część na odpowiedź) wysłany z Chełma Lubelskiego 6.VIII. Późne użycie stempla prowizorycznego (polski przedwojenny datownik).


70 PLN
2687

1940 kartka ze stalagu XIa 19.3.40 ze stemplem prowizorycznym.


50 PLN
2688

1940 poczta polowa dla internowanych w Szwajcarii, arkusik czteroznaczkowy.

Fi.1
250 PLN
2689

1941 stalag VIH, listownik (część na odpowiedź) nadany w miejscowości Krypno 30.III, poprzez Mińsk 4.IV (obie miejscowości znajdowały się wówczas na terenie Białoruskiej SRR) do obozu w Niemczech. Ciekawe.


60 PLN
2690

1941, Lublin - więzienie na Zamku, paczkowy adres pomocniczy z Janowa Lubelskiego 22.X do więzienia. Na odwrocie stempel odbiorczy 23.X. Gwarancja.


200 PLN
2691

1941, 25.X, kompleks obozowy "Tiemnikowskije Łagiera". Karta pocztowa adresowana do domu dziecka w miejscowości Cibiknur wchodzącej w skład obozu Ioszkar-Oła. Większość więźniów tego kompleksu obozowego stanowiły kobiety.


Mi.P151 
150 PLN
2692

1941, Więzienie Wehrmachtu w Grudziądzu, część adresowa przesyłki z 15.X. Stempel Feldpost zwalniał z opłaty, dodatkowo stempel listowy z "gapą".


230 PLN
2693

1941, oflag IIE, listownik nadany 27.IX w miejscowości Schwerin, gdzie znajdował się obóz. W myśl zmienionych rozporządzeń, miejscownik utajniono (poprzez zamazanie) i przystawiono stempel niemy. Ciekawe.


50 PLN
2694

1941 przekaz paczkowy z Białej Podlaskie 8.12.41 do więzienia w Lublinie, na odwrocie stemple odbiorcze Lublin, gwarancja.


200 PLN
2695

1942, Więzienie Alt Moabit, 6.VIII, list od ojca - więźnia oflagu VIIA (Murnau) do syna przebywającego w więzieniu Alt Moabit w Berlinie. Większość więźniów stanowiły osoby aresztowane za prowadzenie działań wywiadowczych na rzecz Aliantów. Stempel odbiorczy więzienia na odwrocie. Bardzo ciekawa przesyłka.


350 PLN
2696

1943 Internowanie na Węgrzech - obóz w Gyongyosapati. Karta pocztowa 16.IV z obozu do wsi Krasienin. Rózne stemple i cenzury. Dekoracyjny walor.


120 PLN
2697

1943, Potulice (Lebrechtsdorf) obóz przejściowy, karta pocztowa nadana 5.IX na poczcie polowej przez Polaka wcielonego siłą do Wehrmachtu. Cenzura obozowa. Historyczne świadectwo "polskich dróg".


200 PLN
2698

1943(?) Borowoje, telegram nadany 21.XI do Lwowa, potwierdzający otrzymanie pieniędzy. Cenzura. Nadawcą telegramu jest Polka, która została deportowana (do Uzbekistanu) z terenów Polski zajętych przez ZSRR.


100 PLN
2699

1943 kartka z obozu pracy w Merseburgu 29.7.43.


200 PLN
2700

1943, 19.VII, listownik ze stalagu XIID do Łodzi, ciekawy formularz (francuski), interesujące stemple dodatkowe.


80 PLN
2701

1943 Internowanie na Węgrzech - obóz w Kadarkut. Polecony list 6.VII ze Lwowa do obozu. Stempelek cenzury niemieckiej i zalepka.

Fi.78, 79
100 PLN
2702

1943, 3.XII, polecony list z Kielc do Rumunii. Liczne cenzury niemieckie i rumuńskie. Zalepka cenzury Wehrmachtu. Na odwrocie kasownik Bukareszt 14.XII. Dekoracyjna całość.

Fi.92-95
120 PLN
SOLD
2703

1944, 8.XII, listownik adresowany do Sienna, wewnątrz odbitka świątecznego drzeworytu. Niespotykany walor.


100 PLN
2704

1944 kartka z obozu pracy Tobru koło Szczecina 13.11.44.


80 PLN
2705

1944 kartka z Pruszkowa 28.12.44 wysłana po upadku Powstania Warszawskiego.


80 PLN
2706

1944, 24.I, przesyłka wewnątrzobozowa, z głównego obozu do Arbeit Kommando. Nadawcą jest Mąż Zaufania jeńców polskich. Cenzura. Interesujący walor.


160 PLN
2707

1944, 13.IV, stalag XIA, świąteczna karta pocztowa do Lublina. Ręcznie malowana ilustracja.


70 PLN
2708

1944, Obóz pracy Sułów (Sulau), kartka pocztowa wysłana 31.XII z miejscowości Riesa do tego obozu. Jego więźniowie uczestniczyli przy budowie umocnień obronnych - akcja "Unternehmen Bartold".


Mi.P314 II 
100 PLN
2709

1944, Obóz pracy Głuszyna (Glausche), karta pocztowa wysłana z obozu 20.XI do Skierniewic. Przeciętny stan więźniów tego obozu wynosił 850 osób.


Mi.P225 
150 PLN
2710

1944, Poczta obozu Neubrandenburg - 19.III, tzw. "karta pocztowa na materiale prywatnym". Za zgodą zarządu poczty znaki opłaty umieszczano na dostarczanych przez jeńców formularzach (głównie na fotografiach). Gwarancja Schmutz.

Fi.Cp 1
450 PLN
2711

1945 dachau Allach, arkusz 25 znaczków za 25 fen. z podwójnš perforacjš z prawego marginesu, gwarancja.


800 PLN
2712

1945, Formularz paczkowy dla jeńców rosyjskich!!! Wysłany 2.I ze stalagu IXC. Ponieważ ZSRR nie podpisał konwencji genewskiej, jeńcom radzieckim nie przysługiwały żadne prawa w niewoli z czego Niemcy skwapliwie korzystali. Jak widać w końcowym okresie wojny wiele się zmieniło.


50 PLN