The new auction will start soon

Auction 10. WW2 foreign postage

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2513

1940 litewska kartka wysłana z Wilna 9.3.40.


100 PLN
2514

1940 litewska całostka wysłana z Wilna 29.3.40 do Włocławka.


150 PLN
2515

1940 litewska całostka wysłana z Wilna 28.5.40 do Włocławka.


150 PLN
2516

1940 litewska całostka nadana z Wilna 24.3.40 do Włocławka.


150 PLN
2517

1940, judaika - 9.VIII, Osiedle Sośwa na Uralu kompleks obozowy "SIEWURALŁAG", obóz dla Żydów i Polaków przesiedlonych z Polski. Fragment treści: "... katolików trzy czy cztery rodziny - reszta Żydzi". Karta pocztowa adresowana do Lwowa.


Mi.P151 
400 PLN
2518

1940, judaika - karta pocztowa ze Złoczowa wysłana 19.V do Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Berlinie w sprawie poszukiwania żołnierzy polskich pochodzenia żydowskiego: Chaima i Salomona Landesbergów. Cenzura Wehrmahtu. Bardzo ciekawy dokument.


Mi.P151, 676 
200 PLN
2519

1940, internowania II wojna światowa - Targoviste - obóz dla internowanych żołnierzy polskich, karta pocztowa wysłana 5.I do Warszawy, cenzura rumuńska.


Mi.196, 873 
110 PLN
2520

1942 fragment opaski gazetowej ze stemplem redakcji harcerskiego dwutygodnika ZUCH.


70 PLN