The auction will end on 04.12.2023
The auction ends in:

Auction 10. Government-in-Excile editions

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2505

1941 - 1945 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji.

Fi.338 A-U
Mi.360-379A 
280 PLN
2506

1941-45 komplet wydań polskiego rządu na emigracji w Londynie.

Fi.338A-U
Mi.360-379 
260 PLN
SOLD
2507

1943 pierwsza seria stemplowana grzecznościowo na kopercie kasownikiem agencji pocztowej mieszczącej się na ORP Wilk.

Fi.338 A-H
Mi.360-67 
60 PLN
2508

1943 druga seria na poleconym liście filatelistycznym nasdanym z agencji pocztowej mieszczącej się na ORP Wilk.

Fi.338 I-O
Mi.368-75 
60 PLN
SOLD
2509

1944 okolicznościowy blankiet z okazji 3 rocznicy wybuchu II WŚ, stempel poczty polowej nr 112 1.IX.44, uszkodzenia po wklejkach.

Fi.338 J
Mi.369 
100 PLN
2510

1944 polecona kartka filatelistyczna opłacona seriš Monte Casino nadana z agencji pocztowej na ORP Wilk 12.VIII.44.

Fi.338 P-T
Mi.376-79 
230 PLN
2511

1944 pamiątkowy karnet Stowarzyszenia Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii z okazji XXV lecia Poczty Polskiej.

Fi.338 I
Mi.368 
60 PLN
2512

1945, Polska Marynarka Handlowa, polecony list nadany w agencji pocztowej na polskim statku, adresowany do Chicago. Znaczki unieważnione niemym kasownikiem. Dodatkowo odbitki pieczęci agencyjnej z orłem. Stemple odbiorcze Nowy Jork 9.I, Chicago 11 i 12.I. Zalepka cenzury amerykańskiej. Niezwykle ciekawa i unikalna całość.


800 PLN